Anh Hãy Về Thăm Huế

Sáng tác: Đức Long
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Hải Lý: Bb

1. Anh hãy về thăm Huế mộng mơ
Ngắm sông Hương nhìn trăng Vỹ Dạ
Núi Ngự Bình rợp bóng thông xanh
Thăm người em chiếc nón bài {Bb] thơ.

2. Anh hãy về thăm Huế thân thương
Ngắm Tràng Tiền thương mười hai nhịp
Thăm nội thành xưa cổ thân yêu
Thăm người em áo tím đợi mong.

[ĐK: ] 
Anh ơi! Huế bây chừ vẫn Huế như xưa
Vẫn Ngự Bình bên bờ sông Hương
Anh đi xa cách quê hương
Còn em ở lại nhớ thương vô vàn.

Anh ơi! Vắng anh rồi đời cứ long đong
Cơn mưa Huế nước cuốn theo dòng
Vắng anh rồi đời buồn man mác
Từng hạt mưa ôi nát cõi lòng.

3. Anh hãy về thăm Huế nghe anh
Thăm Hương Giang qua chùa Thiên Mụ
Ngắm sen hồng tìm lại ngày xanh
Để đêm ngày em hết nhớ mong.

1. Anh hãy [D] về thăm Huế mộng [G] mơ
Ngắm sông [Em] Hương nhìn trăng Vỹ [D] Dạ
Núi Ngự [G] Bình rợp bóng thông [Bm] xanh
Thăm người [Ẻb] em chiếc nón bài {Bb] thơ.

2. Anh hãy [D] về thăm Huế thân [G] thương
Ngắm Tràng [Em] Tiền thương mười hai [D] nhịp
Thăm nội [G] thành xưa cổ thân [Bm] yêu
Thăm người [C] em áo tím đợi [G] mong.

[ĐK: ] 
Anh [C] ơi! Huế bây [Am] chừ vẫn Huế như [C] xưa
Vẫn Ngự [Em] Bình bên bờ sông [Bm] Hương
Anh [C] đi xa cách quê [Am] hương
Còn em ở [D] lại nhớ thương vô [G] vàn.

Anh [C] ơi! Vắng anh [Am] rồi đời cứ long [Bm] đong
Cơn mưa [Am] Huế nước cuốn theo [Em] dòng
Vắng anh [C] rồi đời buồn man [Bm] mác
Từng hạt [Am] mưa ôi nát cõi [G] lòng.

3. Anh hãy [D] về thăm Huế nghe [G] anh
Thăm Hương [Em] Giang qua chùa Thiên [D] Mụ
Ngắm sen [G] hồng tìm lại ngày [Bm] xanh
Để đêm [C] ngày em hết nhớ [G] mong.

Anh hãy về thăm Huế mộng mơ Ngắm sông Hương nhìn trăng Vỹ Dạ Núi Ngự Bình rợp bóng thông xanh Thăm người em chiếc nón bài {Bb] thơ.

Anh hãy về thăm Huế thân thương Ngắm Tràng Tiền thương mười hai nhịp Thăm nội thành xưa cổ thân yêu Thăm người em áo tím đợi mong.

[ĐK: ] Anh ơi! Huế bây chừ vẫn Huế như xưa Vẫn Ngự Bình bên bờ sông Hương Anh đi xa cách quê hương Còn em ở lại nhớ thương vô vàn.

Anh ơi! Vắng anh rồi đời cứ long đong Cơn mưa Huế nước cuốn theo dòng Vắng anh rồi đời buồn man mác Từng hạt mưa ôi nát cõi lòng.

Anh hãy về thăm Huế nghe anh Thăm Hương Giang qua chùa Thiên Mụ Ngắm sen hồng tìm lại ngày xanh Để đêm ngày em hết nhớ mong.

== DẠO NHẠC ==

Anh hãy về thăm Huế mộng mơ Ngắm sông Hương nhìn trăng Vỹ Dạ Núi Ngự Bình rợp bóng thông xanh Thăm người em chiếc nón bài {Bb] thơ.

Anh hãy về thăm Huế thân thương Ngắm Tràng Tiền thương mười hai nhịp Thăm nội thành xưa cổ thân yêu Thăm người em áo tím đợi mong.

[ĐK: ] Anh ơi! Huế bây chừ vẫn Huế như xưa Vẫn Ngự Bình bên bờ sông Hương Anh đi xa cách quê hương Còn em ở lại nhớ thương vô vàn.

Anh ơi! Vắng anh rồi đời cứ long đong Cơn mưa Huế nước cuốn theo dòng Vắng anh rồi đời buồn man mác Từng hạt mưa ôi nát cõi lòng.

Anh hãy về thăm Huế nghe anh Thăm Hương Giang qua chùa Thiên Mụ Ngắm sen hồng tìm lại ngày xanh Để đêm ngày em hết nhớ mong.

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Fingerstyle Guitar Nâng Cao

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)