Anh Muốn Em Sống Sao

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Surf || Đơn ca: Nữ: Dm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Bảo Anh: Dm
  • Thanh Hà: C#m
  • Khánh Phương: F#m
  • Minh Tuyết: Dm

Từ sâu trong đôi mắt này, Anh hờ hững không như bao ngày, Phải chăng nơi chốn đây, Để anh vội đến và rồi vội đi... Phải chi anh thấu hiểu, Rằng em đã yêu anh rất nhiều, Nói đi anh người ơi, Giờ anh muốn em phải sống sao...

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm, Lúc anh không còn ai hết, Hãy ở yên em sẽ đi kiếm... Bởi em yêu người vô cớ, Vì đã lỡ nhận hết đau buồn, Nói đi anh người ơi, Giờ anh muốn em phải sống sao...

[ĐK: ] Anh chỉ đến bên em lúc buồn, Vậy những ngày vui anh về nơi đâu, Anh chỉ đến bên em lúc say, Vì hết say anh đâu ở đây... Anh là ai đi qua chốn này, Còn em là ai trong cuộc đời anh đây, Nói đi anh người ơi, Vì sao anh nỡ yêu em như vậy...

== DẠO NHẠC ==

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm, Lúc anh không còn ai hết, Hãy ở yên em sẽ đi kiếm... Bởi em yêu người vô cớ, Vì đã lỡ nhận hết đau buồn, Nói đi anh người ơi, Giờ anh muốn em phải sống sao...

[ĐK: ] Anh chỉ đến bên em lúc buồn, Vậy những ngày vui anh về nơi đâu, Anh chỉ đến bên em lúc say, Vì hết say anh đâu ở đây... Anh là ai đi qua chốn này, Còn em là ai trong cuộc đời anh đây, Nói đi anh người ơi, Vì sao anh nỡ yêu em như vậy...

[ĐK *: ] Anh chỉ đến bên em lúc buồn, Vậy những ngày vui anh về nơi đâu, Anh chỉ đến bên em lúc say, Vì hết say anh đâu ở đây... Anh là ai đi qua chốn này, Còn em là ai trong cuộc đời anh đây, Nói đi anh người ơi, Vì sao anh nỡ yêu em như vậy...

* Nói đi anh người ơi, Vì sao anh nỡ... ra đi......

== HẾT BÀI ==

Từ sâu trong đôi mắt này, 
Anh hờ hững không như bao ngày, 
Phải chăng nơi chốn đây, 
Để anh vội đến và rồi vội đi...
Phải chi anh thấu hiểu, 
Rằng em đã yêu anh rất nhiều, 
Nói đi anh người ơi, 
Giờ anh muốn em phải sống sao...

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, 
Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm,  
Lúc anh không còn ai hết, 
Hãy ở yên em sẽ đi kiếm...
Bởi em yêu người vô cớ, 
Vì đã lỡ nhận hết đau buồn, 
Nói đi anh người ơi,  
Giờ anh muốn em phải sống sao...

[ĐK: ]
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, 
Vậy những ngày vui anh về nơi đâu, 
Anh chỉ đến bên em lúc say, 
Vì hết say anh đâu ở đây...

Anh là ai đi qua chốn này, 
Còn em là ai trong cuộc đời anh đây, 
Nói đi anh người ơi, 
Vì sao anh nỡ yêu em như vậy...

* Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ xa lìa?...

1. Từ sâu trong đôi mắt [Dm] này anh hờ [Gm] hững không như bao ngày
[C] Phải chăng nơi chốn đây để anh vội [F] đến và rồi vội [A7] đi
[Dm] Phải chi anh thấu hiểu rằng em [Gm] đã yêu anh rất nhiều
Nói đi [Bb] anh người ơi giờ anh muốn [A7] em phải sống [Dm] sao

2, Hạnh phúc đâu dễ kiếm [Dm] tìm em vẫn [Gm] đứng đây chờ anh đi tìm
[C] Lúc anh không còn ai hết hãy ở [F] yên em sẽ đi [A7] kiếm
[Dm] Bởi em yêu người vô cớ vì đã [Gm] lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi [Bb] anh người ơi giờ anh muốn [A7] em phải sống [Dm] sao

[ĐK: ]  Anh chỉ đến bên em lúc [Dm] buồn vậy những ngày [Gm] vui anh về nơi đâu
Anh chỉ [C] đến bên em lúc say vì hết [F] say anh đâu ở [A7] đây
Anh là [Bb] ai đi qua chốn này còn em là [Gm] ai trong cuộc đời anh đây
Nói đi [Bb] anh người ơi vì sao anh nỡ [A7] yêu em như [Dm] vậy

Nói đi [Bb] anh người ơi vì sao anh [A7] nỡ xa [Dm] lìa?