Anh Về Với Em

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Rhumba || Đơn ca: Nam: Eb, Nữ: Bb

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Quang Lê & Tâm Đoan: D
  • Thanh Tuyền: C#
  • Tuấn Vũ & Như Mai: E
  • Nhật Trường: D
  • Nhật Trường & Hương Lan: D
  • Tuấn Vũ: Eb
  • Y Phụng: Bb
  • Nhật Trường (trước 75): Eb
  • Ngọc Lan: Bb
  • Kiều Nga: B

Anh về với em, như chim liền cánh như cây liền cành, Như đò với sông, như nước xuôi giòng vào lòng biển xanh,

Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang, Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm, Ta xa nhau lâu rồi, ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi...

Anh về với em, mai ta lại cách xa nhau muôn trùng, Bao ngày nhớ nhung, vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm,

Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? Mai nay anh đi rồi, mai nay anh đi rồi, mai nay anh lại đi...

[ĐK: ] Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi, Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, Nên một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau...

Em biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng, Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng, Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi, Làm người yêu lính chiến mấy ai trọn đôi...

Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh cây kia lìa cành, Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa,

Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi, Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, Nên một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau...

Em biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng, Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng, Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi, Làm người yêu lính chiến mấy ai trọn đôi...

Bây giờ cách xa, chim kia lìa cánh cây kia lìa cành, Bây giờ cách xa, đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa, Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi,

Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước, Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu... Anh đi anh lại về, em ơi tơ duyên đầu.. xin.. ghi.. trong.. lòng.. nhau......

== HẾT BÀI ==

Anh về với em, 
như chim liền cánh như cây liền cành, 
Như đò với sông, 
như nước xuôi giòng vào lòng biển xanh, 
Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang, 
Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm, 
Ta xa nhau lâu rồi, 
ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay thôi... 

Anh về với em, 
mai ta lại cách xa nhau muôn trùng, 
Bao ngày nhớ nhung, 
vơi hết tâm sự vừa cạn một đêm, 
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em? 
Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách? 
Mai nay anh đi rồi, 
mai nay anh đi rồi, 
mai nay anh lại đi... 

 

[ĐK: ]
Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi, 
Không muốn em dối lòng khi mang mang buồn tủi, 
Anh muốn em hiểu rằng đời chiến sĩ phong sương, 
Nên một lần về thăm bằng vạn ngày gần nhau... 

Em biết không những chiều, khi sương thu giăng giăng, 
Anh nhớ xưa chúng mình hay đi trên đường vắng, 
Anh nhớ xưa một lần lặng ngắm ánh mây trôi,  
Làm người yêu lính chiến mấy ai trọn đôi...

 

Bây giờ cách xa, 
chim kia lìa cánh cây kia lìa cành, 
Bây giờ cách xa, 
đôi đứa đôi miền nhạt nhòa chiều mưa, 
Xin cho ân tình sẽ bao la như sương đầu núi, 
Xin cho ân tình sẽ không mau tan như bọt nước. 
Anh đi anh lại về, 
em ơi tơ duyên đầu xin trăm năm bền lâu...

1. Anh về với [D] em như chim liền [A7] cánh như cây liền [D] cành
Như đò với [Bm] sông như nước xuôi [Em] dòng vào lòng biển [F#m] xanh [Bm]
Em ơi trăng còn [Em] sáng nên tình [A7] yêu vẫn còn [D] mang
Em ơi sương còn [Em] xuống nên tim côi mong sưởi [D] ấm
Ta xa nhau lâu [A] rồi ta mong nhau lâu rồi, gần nhau đêm nay [A7] thôi.

2. Anh về với [D] em mai ta lại [A7] cách xa nhau ngàn [D] trùng
Bao ngày nhớ [Bm] nhung vơi hết tâm [Em] sự vừa cạn một [F#m] đêm [Bm]
Sao em anh lại [Em] khóc khi anh [A7] ra đi vì [D] em
Hay chăng ân tình [Em] lớn hơn không gian đôi mình [D] cách
Mai nay anh đi [A] rồi mai nay anh đi [A7] rồi, mai nay anh lại [D] đi.

[ĐK: ] 
Không [G] trách em yếu [F#m] mềm, khi con tim đơn [Bm] côi
Không muốn em dối [A7] lòng, khi mang mang buồn [D] tủi
Anh muốn em hiểu [Em] rằng, đời chiến sĩ phong [F#m] sương
Nên một lần về [Bm] thăm, bằng [Em] vạn ngày gần [A7] nhau

Em biết không những [F#m] chiều, khi sương thu giăng [Bm] giăng
Anh nhớ xưa chúng [A7] mình, hay đi trên đường [D] vắng
Anh nhớ xưa một [Em] lần, lặng ngắm áng mây [F#m] trôi
Làm người yêu lính [A7] chiến mấy ai trọn [D] đôi

3. Bây giờ cách [D] xa chim kia lìa [A7] cánh, cây kia lìa [D] cành
Bây giờ cách [Bm] xa, đôi lứa đôi [Em] miền nhạt nhòa chiều [F#m] mưa [Bm]
Xin cho ân tình [Em] sẽ bao la [A7] như sương đầu [D] núi
Xin cho ân tình [Em] sẽ không mau tan theo bọt [D] nước
Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu xin trăm năm bền [D] lâu
Anh đi anh lại [A] về, em ơi tơ duyên [A7] đầu ghi sâu trong lòng [D] nhau