Cạm Bẫy Tình Yêu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Surf || Đơn ca: Nam: Dm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Phan Đinh Tùng: Dm

Đừng tin vào lời ong bướm, Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu, Đừng theo phù phiếm sa hoa, Đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình...

Làm sao ở đời biết trước, Ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu, Lòng người đổi trắng thay đen, Vì sao em lại, làm kiếp đa tình...

[ĐK: ] Giống như con thiêu thân, Lao vào trò vui thế gian, Giống như con ong vàng, Thích yêu tình ái mật ngọt, Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay...

Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu, Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, Dù cho em, đã chọn sai con đường...

== DẠO NHẠC ==

Đừng tin vào lời ong bướm, Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu, Đừng theo phù phiếm sa hoa, Đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình...

Làm sao ở đời biết trước, Ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu, Lòng người đổi trắng thay đen, Vì sao em lại, làm kiếp đa tình...

[ĐK: ] Giống như con thiêu thân, Lao vào trò vui thế gian, Giống như con ong vàng, Thích yêu tình ái mật ngọt, Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay...

Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu, Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, Dù cho em, đã chọn sai con đường...

[ĐK *: ] Giống như con thiêu thân, Lao vào trò vui thế gian, Giống như con ong vàng, Thích yêu tình ái mật ngọt, Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay...

* Quay về đi về đi em hỡi, Em đã sai hãy làm lại từ đầu, Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, Dù cho em.. đã chọn sai.. con đường......

== HẾT BÀI ==

Đừng tin vào lời ong bướm,  
Đó là hố sâu, là cạm bẫy tình yêu, 
Đừng theo phù phiếm sa hoa,  
Đừng gieo nên tội, là kẻ bạc tình...

Làm sao ở đời biết trước,  
Ai thật ai ngay, để còn biết mà yêu, 
Lòng người đổi trắng thay đen,  
Vì sao em lại, làm kiếp đa tình...

[ĐK: ]
Giống như con thiêu thân,  
Lao vào trò vui thế gian, 
Giống như con ong vàng,  
Thích yêu tình ái mật ngọt, 
Nào ngờ đâu chỉ là phù du thôi, 
Nào ngờ đâu, sự thật quá đắng cay...

Quay về đi về đi em hỡi, 
Em đã sai hãy làm lại từ đầu, 
Anh vẫn thương, vẫn yêu em mãi, 
Dù cho em, đã chọn sai con đường...

Đừng [Dm] tin vào lời ong [F] bướm
đó là hố [C] sâu là cạm bẫy tình [Dm] yêu
Đừng theo phù phiếm sa [C] hoa
Đừng gieo nên [F] tội là kẻ bạc [Dm] tình

Làm sao ở đời biết [F] trước
Ai thật ai [C] ngay để còn biết mà [Dm] yêu
Lòng người đổi trắng thay [C] đen
Vì sao em [F] lại làm [A7] kiếp đa [Dm] tình

Giống như con thiêu [Dm] thân lao vào trò vui thế [Am] gian
Giống như con ong [F] vàng thích yêu tình ái mật [Dm] ngọt
Nào ngờ [F] đâu chỉ là phù du [Am] thôi
Nào ngờ [Bb] đâu sự thật quá đắng [A7] cay

Quay về [Dm] đi về đi em [F] hỡi
Em đã [C] sai hãy làm lại từ [F] đầu
Anh vẫn [Gm] thương vẫn yêu em [Am] mãi
Dù cho [Bb] em đã [C] chọn sai con [Dm] đường