Chiếc Lá Cuối Cùng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Nguyên Khang: Am
 • Kiều Nga: Dm
 • Elvis Phương: Am
 • Sĩ Phú: Gm
 • Chế Linh: Am
 • Lệ Quyên: F#m
 • Ngọc Lan: F#m
 • Tuấn Ngọc: Bbm
 • Lệ Thu: Dm
 • Đức Tuấn: Cm
 • Don Hồ: Bm
 • Hồ Hoàng Yến: Em
 • Duy Quang: Am
 • Mộc San: Em

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang, Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá, Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa...

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi, Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...

[ĐK: ] Mộng về một đêm xuân sang, Em thì thầm ngày đó thương anh, Thuyền về một đêm trăng thanh, Xây mộng vàng đậu bến sông xanh...

Mộng tràn ngập đêm trăng sao, Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh, Rồi một chiều xuân thơ trinh, Cho lòng mình về với dĩ vãng...

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, Đường thênh thang gió lộng một mình ta, Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, Lá trên cành một chiếc cuối bay xa...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Mộng về một đêm xuân sang, Em thì thầm ngày đó thương anh, Thuyền về một đêm trăng thanh, Xây mộng vàng đậu bến sông xanh...

Mộng tràn ngập đêm trăng sao, Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh, Rồi một chiều xuân thơ trinh, Cho lòng mình về với dĩ vãng...

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, Đường thênh thang gió lộng một mình ta, Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, Lá trên cành một chiếc cuối bay xa...

Lá trên cành một chiếc cuối.. bay xa......

== HẾT BÀI ==

Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng, 
Một đàn chim cánh nhỏ chở mùa sang, 
Chiều vào thu tiễn em sầu lạnh giá, 
Lá trên cành từng chiếc cuốn bay xa...

Đêm chia ly buồn gì sao chẳng nói, 
Chỉ nghe em nói nhỏ trở về thôi, 
Ngày buồn tênh cũng đưa chiều vào tối, 
Mím môi cười mà nhớ thương khôn nguôi...

[ĐK: ]
Mộng về một đêm xuân sang, 
Em thì thầm ngày đó thương anh, 
Thuyền về một đêm trăng thanh, 
Xây mộng vàng đậu bến sông xanh...

Mộng tràn ngập đêm trăng sao, 
Sao đầy trời từng chiếc lấp lánh, 
Rồi một chiều xuân thơ trinh, 
Cho lòng mình về với dĩ vãng...

Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng, 
Đường thênh thang gió lộng một mình ta, 
Rượu cạn ly uống say lòng còn giá, 
Lá trên cành một chiếc cuối bay xa...

1. Đêm qua [Am] chưa? mà [F] trời sao vội [Am] sáng
Một đàn [Dm6] chim cánh [E7] nhỏ chờ mùa [Am] sang
Chiều vào [C] thu tiễn [F] em sầu lạnh [E7] giá
Lá trên cành từng [C] chiếc cuốn bay [E7] xa

2. Đêm chia [Am] ly buồn [F] gì sao chẳng [Am] nói
Chỉ nghe [Dm6] em nói [E7] nhỏ trở về [Am] thôi
Ngày buồn [C] tênh cũng [F] đưa chiều vào [E7] tối
Mím môi cười mà [C] nhớ thương khôn [Am] nguôi

[ĐK: ]  Mộng về [C] một đêm xuân sang
Em thì [E7] thầm ngày đó yêu [Am] anh
Thuyền về một đêm trăng [Dm] thanh
Xây mộng [G] vàng đầu bến sông [C] xanh
Mộng [E7] tràn ngập đêm trăng sao
Sao đầy trời từng chiểc lấp [F] lánh
Rồi một chiều xuân thơ [Dm] trinh
Cho lòng [E7] mình về với dĩ vãng [E7]

3. Xa nhau [Am] chưa mà [F] lòng nghe quạnh [Am] vắng
Đường thênh [Dm6] thang gió [E7] lộng một mình [Am] ta
Rượu cạn [C] ly uống [F] say lòng còn [E7] giá
Lá trên cành một [C] chiếc cuối bay [Am] xa