Chim Trắng Mồ Côi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Song ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tường Nguyên: Am
  • Đan Trường & Cẩm Ly: Gm
  • Phi Nhung: F#m
  • Phương Mỹ Chi: Em
  • Cẩm Ly: Em

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

Thương chim quyên nức nở, Thương con cá rô trên đồng, Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi), Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên), Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều... sao phụ.. tình em......

== HẾT BÀI ==

[NỮ: ] Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, [NAM: ] Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

[NỮ: ] Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, [NAM: ] Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

[NỮ: ] Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

[NAM: ] Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

[NỮ: ] Thương chim quyên nức nở, [CHUNG: ] Thương con cá rô trên đồng, [NỮ: ] Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] [NAM: ] Ơ.. ơ lý nàng ơi [NỮ: ] (ơ lý chàng ơi), [NAM: ] Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, [NỮ: ] Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

[NAM: ] Ơi chim sáo mồ côi [NỮ: ] (chim trắng mình ên), [NAM: ] Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, [NỮ: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

== DẠO NHẠC ==

[NỮ: ] Tình anh như nước con sông dài, Con nước về cho cây trái trổ bông, [NAM: ] Tình em như lúa xanh trên đồng, Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông...

[NỮ: ] Chiều quê hai đưa hay vui đùa, Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi, [NAM: ] Phù sa vun đắp chia đôi bờ, Anh bên bồi em bên lở mong chờ...

[NỮ: ] Thương nghe câu mái đẩy, Nhớ điệu lý tình tang, Ngân nga khúc chờ nhau, Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...

[NAM: ] Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, Chim sáo bay xa mãi không về, Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở, Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ...

[NỮ: ] Thương chim quyên nức nở, [CHUNG: ] Thương con cá rô trên đồng, [NỮ: ] Nghe chim trắng mồ côi, Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong...

[ĐK: ] [NAM: ] Ơ.. ơ lý nàng ơi [NỮ: ] (ơ lý chàng ơi), [NAM: ] Ơ lý nàng ơi em thương mà em đợi, Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ, [NỮ: ] Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm...

[NAM: ] Ơi chim sáo mồ côi [NỮ: ] (chim trắng mình ên), [NAM: ] Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, [NỮ: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

* [CHUNG: ] Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, Chim sáo không về, cánh cò mồ côi, Em nhớ anh nhiều.. sao phụ tình em......

== HẾT BÀI ==

Tình anh như nước con sông dài,  
Con nước về cho cây trái trổ bông,  
Tình em như lúa xanh trên đồng,  
Cây lúa chờ ngày mùa đơm bông... 

Chiều quê hai đưa hay vui đùa, 
Em cánh cò, anh chim sáo mồ côi,  
Phù sa vun đắp chia đôi bờ,  
Anh bên bồi em bên lở mong chờ... 

Thương nghe câu mái đẩy,  
Nhớ điệu lý tình tang,  
Ngân nga khúc chờ nhau,  
Khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau... 

Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu,  
Chim sáo bay xa mãi không về,  
Em vẫn chờ anh nơi đây bên lở,  
Rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ... 

Thương chim quyên nức nở,  
Thương con cá rô trên đồng, 
Nghe chim trắng mồ côi,  
Đâu còn ai đón ai nhớ mà mong... 

[ĐK: ] 
Ơ ơ lý chàng ơi (ơ lý nàng ơi),  
Ơ lý chàng ơi em thương mà em đợi,  
Con nước buồn tênh câu hát lý mong chờ,  
Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi,  
Mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm... 

Ơi chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên),  
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi,  
Đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng, 
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời,  
Chim sáo không về, cánh cò mồ côi,  
Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em...

Tình [Am] anh như nước con sông [D] dài
Con nước [Am] về cho cây trái trổ bông
Tình [E] em như lúa xanh trên [G] đồng
Cây lúa [E] chờ ngày mùa đơm [E7] bông

Chiều [Am] quê hai đứa hay vui [D] đùa
Em cánh [Am] cò anh chim sáo mồ côi
Phù [E] sa vung đắp chia đôi [G] bờ
Anh bến [E7] bồi em bến lở mong [Am] chờ.

[Am] Thương nghe câu mái đẩy
Nhớ điệu lý tình [Am] tang
[D] Ngân nga khúc chờ nhau
Khi mùa lúa [C] chín sẽ đón đưa [E] nhau.

Trăng sắp [Am] tàn trôi xa nơi bến đậu
Chim sáo [D] bay xa mãi không [G] về
Em vẫn [Em] chờ anh nơi đây bến [E7] lở
Rồi nhớ [G] thương anh câu hát mong [Am] chờ.

[Am] Thương chim quyên nức nở
thương con cá rô trên [Am] đồng
[D] Nghe chim trắng mồ côi
Đâu còn ai [E7] đón ai nhớ mà [Am] mong .

[Am] Ơ ơ lý nàng ơi (ơ lý nàng ơi)
Ơ lý nàng ơi em thương mà em [Am] đợi
Con nước buồn [Dm] tênh câu hát lý mong [Am] chờ .
Mùa lúa [E] thơm đã chín chín lâu [G] rồi
Mà bấy [E7] lâu anh chưa ghé về [Am] thăm

[Am] Ơ chim sáo mồ côi (chim trắng mình ên)
Chim sáo mồ côi thương anh mà em [Am] đợi
Đêm trắng cò [Dm] than nghe tái tái tê [Am] lòng .

Ngồi nhớ [E] anh em ngó ngó lên [G] trời
Chim sáo không [E] về cánh cò mồ [G] côi
Em nhớ anh [E7] nhiều sao phụ tình [Am] em.