Cho Bạn Cho Tôi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nam: Bb

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Lam Trường: Bb

Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, Là tôi mộng mơ thần tiên, Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân... Ngày xưa phượng rơi đầy sân, Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng, Biết đâu mai đây là nơi tôi đến...

Khi người trao niềm tin, Đưa bàn tay lên trái tim mình, Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát...

[ĐK: ] Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui... Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

== DẠO NHẠC ==

Ngày xưa thật nghe hồn nhiên, Là tôi mộng mơ thần tiên, Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân... Ngày xưa phượng rơi đầy sân, Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng, Biết đâu mai đây là nơi tôi đến...

Khi người trao niềm tin, Đưa bàn tay lên trái tim mình, Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát...

[ĐK: ] Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui... Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

== DẠO NHẠC (Cao Trào)==

[ĐK: ] Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui... Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

[ĐK: ] (Tăng tone) Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui... Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

[ĐK *: ] Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui... Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, Tình yêu còn mãi trong trái tim này, Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

* Từng nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi, Cho bạn, cho tôi......

== HẾT BÀI ==

Ngày xưa thật nghe hồn nhiên,  
Là tôi mộng mơ thần tiên, 
Trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân... 

Ngày xưa phượng rơi đầy sân,  
Đàn ca hồn tôi nhẹ lâng,  
Biết đâu mai đây là nơi tôi đến...

Khi người trao niềm tin, 
Đưa bàn tay lên trái tim mình, 
Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát...

[ĐK: ]
Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi,  
Tình yêu còn mãi trong trái tim này,  
Để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui...

Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, 
Tình yêu còn mãi trong trái tim này, 
Từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời...

* Từng nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi, 
Cho bạn, cho tôi...

Ngày [Bb] xưa thật nghe hồn nhiên
Là [Gm] tôi mộng mơ thần tiên
Trong [Eb] ánh nắng mới ấm áp [F] của tình bạn thân

Ngày [Bb] xưa phượng rơi đầy sân
Đàn [Gm] ca hồn tôi nhẹ lâng
Biết đâu mai [Eb] đây, là nơi tôi [F] đến

[Eb] Khi người trao niềm tin
[Bb] Đưa bàn tay lên trái tim mình
[Eb] Cho bao nhiêu đam mê vang lên lời [F] hát

Lời [Bb] ca còn mãi cho bạn cho tôi
Tình [D7] yêu còn mãi trong [Gm] trái tim này
[Eb] Để cuộc đời, còn [Cm] mãi bao nhiêu niềm [F] vui

Lời [Bb] ca còn mãi cho bạn cho tôi
Tình [D7] yêu còn mãi trong [Gm] trái tim này
[Eb] Từng nụ hoa, còn đẹp [F#] mãi có [F] nhau trong [Bb] đời.