Cho Tôi Một Đứa Con Trai

(Em Sinh Cho Tôi Một Thằng Con Trai)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Pop || Đơn ca: Nam: F

Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

[ĐK: ] Thằng con trai lên rẫy giữ rừng, Thằng con trai lang thang biển khơi, Thằng con trai như chim hót gọi bầy, Là con chim không sống trong tù đày...

(Hãy cho tôi yêu em, Như bão xô rừng già, Như nước dâng non cao, Thằng đàn ông yêu em dữ như cọp điên...)

Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

== DẠO NHẠC ==

Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

[ĐK: ] Thằng con trai bay tới những thiên hà, Thằng con trai khoan sâu vào lòng đất, Thằng con trai nhân ái vì mọi người, Là con trai biết yêu thương vợ mình...

(Hãy cho tôi yêu em, Như bão xô rừng già, Như nước dâng non cao, Thằng đàn ông yêu em dữ như cọp điên...)

Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

* Một đứa con trai thôi mà, Một đứa.. con.. trai......

== HẾT BÀI ==

Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, 
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, 
Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, 
Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, 
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

 

[ĐK 1: ]
Thằng con trai lên rẫy giữ rừng, 
Thằng con trai lang thang biển khơi, 
Thằng con trai như chim hót gọi bầy, 
Là con chim không sống trong tù đày...

(Hãy cho tôi yêu em, 
Như bão xô rừng già, 
Như nước dâng non cao, 
Thằng đàn ông yêu em dữ như cọp điên...)


Cho tôi xin em xin em một đứa con trai, 
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông, 
Cho tôi xin em xin em một phút bềnh bồng, 
Em sinh cho tôi cho tôi một thằng con trai, 
Cho tôi xin em xin em một thằng đàn ông...

[ĐK 2: ]
Thằng con trai bay tới những thiên hà, 
Thằng con trai khoan sâu vào lòng đất, 
Thằng con trai nhân ái vì mọi người, 
Là con trai biết yêu thương vợ mình...

Một đứa con trai thôi mà, 
Một đứa con trai...