Chữ Tình Chữ Yêu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Hương Ly: Abm

Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu Bản đồ dẫn lối ta đi đến đâu cũng thấy ưu sầu Đừng có nên cưỡng cầu Gương kia đã vỡ làm sao lại lành.

Chữ tình còn vương trên môi người khóc muôn nơi Khiến khắp thế gian chìm trong đơn côi Chữ thương còn để trong tim đừng trách thước phim Sao mang bao nhiêu hình hài đau đớn.

[ĐK: ] Chẳng muốn yêu ai nữa rồi sợ điều dối gian Trần thế bao nhiêu người vì chữ tình đảo điên Cạn chén giao bôi hẹn thề là lời hứa thôi Kiếp này không còn vương vấn chữ tình.

Buồn lắm ai ơi nhưng thà một mình lẻ loi Cứ bước qua nhau để rồi gợi lại nỗi đau Xé nát tương lai của mình vì một chữ yêu Tạm biệt nhau thôi thì quên hết nỗi đau.

== DẠO NHẠC ==

Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu Bản đồ dẫn lối ta đi đến đâu cũng thấy ưu sầu Đừng có nên cưỡng cầu Gương kia đã vỡ làm sao lại lành.

Chữ tình còn vương trên môi người khóc muôn nơi Khiến khắp thế gian chìm trong đơn côi Chữ thương còn để trong tim đừng trách thước phim Sao mang bao nhiêu hình hài đau đớn.

[ĐK: ] Chẳng muốn yêu ai nữa rồi sợ điều dối gian Trần thế bao nhiêu người vì chữ tình đảo điên Cạn chén giao bôi hẹn thề là lời hứa thôi Kiếp này không còn vương vấn chữ tình.

Buồn lắm ai ơi nhưng thà một mình lẻ loi Cứ bước qua nhau để rồi gợi lại nỗi đau Xé nát tương lai của mình vì một chữ yêu Tạm biệt nhau thôi thì quên hết nỗi đau.

== HẾT BÀI ==

Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu
Bản đồ dẫn lối ta đi đến đâu cũng thấy ưu sầu
Đừng có nên cưỡng cầu
Gương kia đã vỡ làm sao lại lành.

Chữ tình còn vương trên môi người khóc muôn nơi
Khiến khắp thế gian chìm trong đơn côi
Chữ thương còn để trong tim đừng trách thước phim
Sao mang bao nhiêu hình hài đau đớn.

[ĐK: ] 
Chẳng muốn yêu ai nữa rồi sợ điều dối gian
Trần thế bao nhiêu người vì chữ tình đảo điên
Cạn chén giao bôi hẹn thề là lời hứa thôi
Kiếp này không còn vương vấn chữ tình.

Buồn lắm ai ơi nhưng thà một mình lẻ loi
Cứ bước qua nhau để rồi gợi lại nỗi đau
Xé nát tương lai của mình vì một chữ yêu
Tạm biệt nhau thôi thì quên hết nỗi đau.

Nghĩ [C] thôi cũng thấy nhức đầu
Bản đồ dẫn lối ta đi đến [Bm] đâu cũng thấy ưu sầu
Đừng có [A] nên cưỡng cầu
[C] Gương kia đã vỡ làm sao lại [Bm] lành.

Chữ tình còn [C] vương trên môi người khóc muôn nơi
Khiến khắp thế gian chìm trong đơn [Bm] côi
Chữ thương còn [C] để trong tim đừng trách thước phim
Sao mang bao nhiêu hình hài đau [B7] đớn.

[ĐK: ] 
Chẳng [Em] muốn yêu ai nữa rồi sợ [Bm] điều dối gian
Trần [C] thế bao nhiêu người [D] vì chữ [G] tình đảo [Bm] điên
Cạn [Em] chén giao bôi hẹn thề là [Bm] lời hứa thôi
Kiếp này [C] không còn vương [Bm] vấn chữ [Em] tình.

Buồn [Em] lắm ai ơi nhưng thà một [Bm] mình lẻ loi
Cứ [C] bước qua nhau để [D] rồi gợi [G] lại nỗi [Bm] đau
Xé [Em] nát tương lai của mình vì [Bm] một chữ yêu
Tạm biệt [C] nhau thôi thì quên [Bm] hết nỗi [Em] đau.