Chuyện Giàn Thiên Lý

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Cm, Nữ: G#m

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Mạnh Đình: Bm
  • Duy Khánh: Cm
  • Như Quỳnh: G#m
  • Lê Uyên & Khôi Nguyên: Am

Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói, Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền...

Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau, Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non...

[ĐK: ] Ai ra đi mà không từng bịn rịn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui, Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ... Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn...

Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi, Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương...

== DẠO NHẠC ==

Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói, Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền...

Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau, Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non...

[ĐK: ] Ai ra đi mà không từng bịn rịn, xa người yêu mà dễ mấy ai vui, Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ... Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn...

Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi, Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương...

* Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương... ** Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương......

== HẾT BÀI ==

Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói,  
Làng tôi đây, bao năm dài chinh chiến, từng lũy tre muộn phiền... 

Tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau, 
Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non...

 

[ĐK: ]
Ai ra đi mà không từng bịn rịn,  xa người yêu mà dễ mấy ai vui,  
Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ... 

Này anh lính chiến, người bạn pháo binh,
Mẹ tôi tóc sương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn... 

Anh rót cho khéo nhé, kẻo lầm vào nhà tôi,  
Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương...

[Am] Tôi đứng bên này [Dm] sông, bên kia vùng lửa [Am] khói.
Làng tôi [C] đây, bao năm dài chinh [F] chiến, từng [Dm] lũy tre muộn [Am] phiền
Tôi có người vợ [C] ngoan, đẹp như trăng mười [F] sáu, cưới [G] rồi đành xa [Am] nhau

Nhớ [Dm] đôi môi nàng [Am] hiền, xinh xinh màu [C] nắng
Má nàng [Em] hồng thơm mùi thơm lúa [Am] non
Ai ra [F] đi mà [G] không từng bịn [C] rịn
Xa người [F] yêu mà [G] dễ mấy ai [Am] vui
Em nhìn [Dm] theo bằng nước mắt chia [C] phôi
Tôi mạnh [Am] bước mà [Dm] nghe hồn nhỏ [Am] lệ

[Am] Này anh lính chiến, [C] người bạn pháo binh.
[Am] Mẹ tôi tóc sương từng [Dm] đêm nghe đạn [C] pháo rơi thật [Am] buồn .
Anh rót cho khéo [F] nhé, kẻo [G] lầm vào nhà [C] tôi
Nhà [G] tôi ở cuối chân [C] đồi, có giàn thiên [G] lý, có [Em] người tôi [Am] thương