Chuyện Nắng Và Mưa

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Andiez & Nhung Gumiho: F#

Tone gốc F#: kẹp capo 2 chơi tận dụng thế tay buông. : X6447X : X04440

Verse 1: Nếu cuộc đời của chúng ta như con quay vòng Có phải là dù ta đi phương nào, cũng về với nhau Anh vẫn cứ tin vào tình yêu Sẽ là lời hồi đáp cho những nghĩ suy trong anh.

TĐK 1: Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 1: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau Chờ anh.

TĐK 2: Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 2: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau Chờ anh.

*Bridge: Ngước lên trên cao chỉ muốn đi tìm câu trả lời Chỉ một câu trả lời cho những câu hỏi là tại vì sao Bầu trời rộng lớn, sao ta chẳng lớn chỉ để có những điều vô nghĩa Rồi dừng chân lạc muôn phía.

ĐK 3: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua lại luôn nhắc đến Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng lúc xưa Nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau. Chờ anh.

Outro: .

== DẠO NHẠC ==

Tone gốc F#: kẹp capo 2 chơi tận dụng thế tay buông. : X6447X : X04440

Verse 1: Nếu cuộc đời của chúng ta như con quay vòng Có phải là dù ta đi phương nào, cũng về với nhau Anh vẫn cứ tin vào tình yêu Sẽ là lời hồi đáp cho những nghĩ suy trong anh.

TĐK 1: Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 1: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau Chờ anh.

TĐK 2: Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 2: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau Chờ anh.

*Bridge: Ngước lên trên cao chỉ muốn đi tìm câu trả lời Chỉ một câu trả lời cho những câu hỏi là tại vì sao Bầu trời rộng lớn, sao ta chẳng lớn chỉ để có những điều vô nghĩa Rồi dừng chân lạc muôn phía.

ĐK 3: Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa Chuyện đã qua lại luôn nhắc đến Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng lúc xưa Nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau Thì em có ngoảnh lại phía sau. Chờ anh.

Outro: .

== HẾT BÀI ==

Tone gốc F#: kẹp capo 2 chơi tận dụng thế tay buông.
: X6447X
: X04440Verse 1:
Nếu cuộc đời của chúng ta như con quay vòng
Có phải là dù ta đi phương nào, cũng về với nhau
Anh vẫn cứ tin vào tình yêu
Sẽ là lời hồi đáp cho những nghĩ suy trong anh.

TĐK 1:
Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy
Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 1:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
Chờ anh.

TĐK 2:
Có những điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng buồn biết mấy
Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn.

ĐK 2:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa
Nhưng nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau
Chờ anh.

*Bridge:
Ngước lên trên cao chỉ muốn đi tìm câu trả lời
Chỉ một câu trả lời cho những câu hỏi là tại vì sao
Bầu trời rộng lớn, sao ta chẳng lớn chỉ để có những điều vô nghĩa
Rồi dừng chân lạc muôn phía.

ĐK 3:
Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa
Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ khi gần muốn xa
Chuyện đã qua lại luôn nhắc đến
Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng lúc xưa
Nếu như một ngày trong tương lai ta nhớ nhau
Thì em có ngoảnh lại phía sau.
Chờ anh.

Outro: .

Tone gốc F#: kẹp capo 2 chơi [E] tận dụng thế tay buông.
[Abm7/Eb] : X6447X
[B/A] : X04440
Intro: [E9] - [Abm7/Eb] [C#m7] [Asus2] - [Am] [E]


Verse 1:
Nếu cuộc [E9] đời của chúng ta [Abm7/Eb] như con quay [C#m7] vòng
Có phải [Asus2] là dù ta đi [Abm7] phương nào, [F#m7] cũng về với [B7] nhau
[E9] Anh vẫn cứ [Ebm7b5] - [Ab7] tin vào tình [C#m7] yêu
Sẽ [B] là lời hồi [Asus2] đáp cho những [Am] nghĩ suy trong [E] anh.

T-ĐK 1:
Có những [A#m7b5] - [Am] điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng [Abm7] buồn biết [C#7] mấy
[F#m7] Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả [B] hai tốt hơn.

ĐK 1:
Ngang qua [E9] từng cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] ta mới nhớ ngày [C#m7] nắng khi xưa [B]
Lúc mất đi mới tìm [Asus2] cách níu giữ khi [Abm7] gần muốn xa
Chuyện đã [F#m7] qua chỉ mong nhắc [B7] lại
Ai mong [E9] chờ cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] vì chẳng thích ngày ngày [C#m7] nắng khi xưa [B]
Nhưng nếu như một ngày [Asus2] trong tương lai [Abm7] ta nhớ nhau
Thì em [F#m7] có ngoảnh lại phía [B] sau
Chờ [E] anh.

T-ĐK 2:
Có những [A#m7b5] - [Am] điều khi xưa, giờ mới thấy thoáng [Abm7] buồn biết [C#7] mấy
[F#m7] Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai [F#m7] - [Abm7] - [Asus2] - [B] tốt hơn.

ĐK 2:
Ngang qua [E9] từng cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] ta mới nhớ ngày [C#m7] nắng khi xưa [B]
Lúc mất đi mới tìm [Asus2] cách níu giữ khi [Abm7] gần muốn xa
Chuyện đã [F#m7] qua chỉ mong nhắc [B] lại
Ai mong [E9] chờ cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] vì chẳng thích ngày ngày [C#m7] nắng khi xưa [B]
Nhưng nếu như một ngày [Asus2] trong tương lai [Abm7] - [C#m7] - [Gm7] ta nhớ nhau
Thì em [F#m7] có ngoảnh lại phía [B] sau
Chờ [A#m7b5] anh.

*Bridge:
Ngước [B/A] lên trên cao chỉ [Abm7] muốn đi tìm câu trả [C#m7] lời
Chỉ một [F#m7] câu trả lời cho [B] những câu hỏi là [E] tại vì sao [Bm7] - [E7]
Bầu trời rộng [Amaj7] lớn, sao ta chẳng [Ab7] lớn chỉ để [C#m7] - [B] - [A#m7b5] có những điều vô nghĩa
[F#m7] - [Abm7] - [Asus2] Rồi dừng chân lạc muôn [B] phía.

ĐK 3:
Ngang qua [E9] từng cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] ta mới nhớ ngày [C#m7] nắng khi xưa [B]
Lúc mất đi mới tìm [Asus2] cách níu giữ khi [Abm7] gần muốn xa
Chuyện đã [F#m7] qua lại luôn nhắc [B] đến
Ai mong [E9] chờ cơn mưa [Ebm7b5] - [Ab7] vì chẳng thích ngày [C#m7] ngày nắng lúc [B] xưa
Nếu như một ngày [Asus2] trong tương lai [Abm7] - [C#m7] - [Gm7] ta nhớ nhau
Thì em [F#m7] có ngoảnh lại phía [B] sau.
Chờ [E] anh.

Outro: [E9] - [Ebm7b5] - [Ab7] [C#m7] [Asus2] - [Am] [E] .