×

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024

"Vạn Sự Như Ý, An Khang Thịnh Vượng | Đã Uống Rượu Bia thì Không Lái Xe"

Có Cô Đơn Nào Vui

Sáng tác: Nguyễn Hữu Kha
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Nguyễn Hữu Kha: Em

Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Ngày vẫn đấy, dần qua thay Làm người ai muốn đau, muốn một mình Buồn lắm chứ, mấy ai luôn được Yêu một người, một người mãi yêu thương một đời.

Còn chiếc lá nhẹ lung lay Tìm bàn tay giấu đi những ân cần Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] Cùng một câu nói làm tim anh nát tan Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Còn chiếc lá ấy nhẹ lung lay Tìm bàn tay giấu đi những ân cần Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] Cùng một câu nói làm tim anh nát tan Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Tăng tone >

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Tiếc thương vẫn đợi Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Tiếc thương vẫn đợi.

== DẠO NHẠC ==

Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Ngày vẫn đấy, dần qua thay Làm người ai muốn đau, muốn một mình Buồn lắm chứ, mấy ai luôn được Yêu một người, một người mãi yêu thương một đời.

Còn chiếc lá nhẹ lung lay Tìm bàn tay giấu đi những ân cần Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] Cùng một câu nói làm tim anh nát tan Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Còn chiếc lá ấy nhẹ lung lay Tìm bàn tay giấu đi những ân cần Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] Cùng một câu nói làm tim anh nát tan Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Anh vẫn đợi.

Tăng tone >

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Tiếc thương vẫn đợi Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi Tiếc thương vẫn đợi.

== HẾT BÀI ==

Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu
Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi
Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời
Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui
Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Anh vẫn đợi.

1. Ngày vẫn đấy, dần qua thay
Làm người ai muốn đau, muốn một mình
Buồn lắm chứ, mấy ai luôn được
Yêu một người, một người mãi yêu thương một đời.

2. Còn chiếc lá nhẹ lung lay
Tìm bàn tay giấu đi những ân cần
Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại
Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] 
Cùng một câu nói làm tim anh nát tan
Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến
Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy
Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] 
Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu
Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi
Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời
Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui
Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Anh vẫn đợi.

3. Còn chiếc lá ấy nhẹ lung lay
Tìm bàn tay giấu đi những ân cần
Còn nỗi nhớ ngỡ như điên dại
Hai bàn tay với theo đám mây trời.

[[T[ĐK: ] 
Cùng một câu nói làm tim anh nát tan
Cuốn lấp nơi trần gian, phải chi người không đến
Ngọt ngào lắm sao đành giữ em được không vậy
Này cô đơn mấy ai thương nhắc nhớ.

[ĐK: ] 
Một mình chẳng được vui, cớ sao vẫn đâm đầu
Chắc là mộng mơ bình yên ghé chơi
Chẳng hề muốn xa rời, muốn em ở bên đời
Mời ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Biết thương vẫn đợi.

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui
Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Anh vẫn đợi.

Tăng tone >

Chạm vào dưới niềm đau, vẫn thương về sau
Chỉ là giờ ta chẳng nhìn thấy nhau
Người đã nói rằng anh, có cô đơn nào vui
Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Tiếc thương vẫn đợi
Là ngày nắng tới lòng này chẳng rơi
Tiếc thương vẫn đợi.

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Hòa Âm Phối Khí - Làm Beat Nhạc Trên Máy Tính

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(24/01/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)