Có Những Niềm Riêng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Rock || Đơn ca: Nam: C#, Nữ: G

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tuấn Ngọc: C#
  • Thanh Lan: G
  • Thanh Hà: Ab

Có những niềm riêng làm sao nói hết, Như mây như mưa như cát biển khơi, Có những niềm riêng làm sao ai biết, Như trăng trên cao cách xa vời vợi...

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, Như cây sau mưa long lanh giọt sầu, Có những niềm riêng làm tim thổn thức, Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười...

[ĐK: ] Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời, Ôi nỗi sầu đong chất ngất, Như một ngày như mọi ngày, Như vạn ngày không thấy đổi thay...

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ, Có những niềm riêng gần như hơi thở, Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ...

Có những niềm riêng một đời dấu kín, Như rêu như rong đắm trong bể khơi, Có những niềm riêng một đời câm nín, Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời, Ôi nỗi sầu đong chất ngất, Như một ngày như mọi ngày, Như vạn ngày không thấy đổi thay...

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ, Có những niềm riêng gần như hơi thở, Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ...

Có những niềm riêng một đời dấu kín, Như rêu như rong đắm trong bể khơi, Có những niềm riêng một đời câm nín, Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...

* Có những niềm riêng một đời câm nín, Nên khi xuôi tay.. còn chút.. ngậm.. ngùi......

== HẾT BÀI ==

Có những niềm riêng làm sao nói hết,  
Như mây như mưa như cát biển khơi,  
Có những niềm riêng làm sao ai biết,  
Như trăng trên cao cách xa vời vợi... 

Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt,  
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu,  
Có những niềm riêng làm tim thổn thức,  
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười... 

 

[ĐK: ]
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi,  
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời,  
Ôi nỗi sầu đong chất ngất,  
Như một ngày như mọi ngày,  
Như vạn ngày không thấy đổi thay... 

Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ,  
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ,  
Có những niềm riêng gần như hơi thở,  
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ... 

Có những niềm riêng một đời dấu kín,  
Như rêu như rong đắm trong bể khơi,  
Có những niềm riêng một đời câm nín,  
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...

Có những niềm riêng làm sao nói [C] hết
Như mây như [C7] mưa như cát biển [F] khơi [A7]
Có những niềm [Dm7] riêng làm sao ai [G] biết
Như trăng trên [F] cao cách xa vời [C] vợi. [G7]

Có những niềm riêng lệ vương khoé [C] mắt
Như cây sau [C7] mưa long lanh giọt [F] sầu [A7]
Có những niềm [Dm7] riêng làm tim thổn [G] thức
Nên đôi môi [G7] xinh héo hon nụ [C] cười. [G7]

Này niềm [C] riêng như [Em] nước vẫn đầy [A7] vơi [Dm7]
Đâu đây vang [C7] vang tiếng buồn gọi [F] mời
[A7] Ôi nỗi [Dm7] sầu đong chất [G] ngất
Như một [A7] ngày như mọi [Dm7] ngày
Như vạn [G7] ngày không thấy đổi [C] thaỵ. [G7]

Có những niềm riêng lòng không muốn [C] nhớ
Nhưng sao tâm [C7] tư cứ luôn mộng [F] mơ [A7]
Có những niềm [Dm7] riêng gần như hơi [G] thở
Nuôi ta cô [F] đơn nuôi ta đợi [C] chờ. [G7]

Có những niềm riêng một đời dấu [C] kín
Như rêu như [C7] rong đắm trong biển [F] khơi [A7]
Có những niềm [Dm7] riêng một đời câm [G] nín
Nên khi xuôi [G7] tay còn chút ngậm [C] ngùi.