Cỏ Úa (Lam Phương)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Rock || Đơn ca: Nam: Em, Nữ: Bbm

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm, Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ...

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu...

[ĐK: ] Một chiều trên đồi em làm thơ, Cỏ biếc tương tư vàng úa, Mộng dệt theo đàn bên người mơ, Mới biết mình yêu bao giờ...

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời, Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi, Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Một chiều trên đồi em làm thơ, Cỏ biếc tương tư vàng úa, Mộng dệt theo đàn bên người mơ, Mới biết mình yêu bao giờ...

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời, Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi, Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang...

* Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, Đừng níu thời gian cho.. thêm sầu... vương mang......

== HẾT BÀI ==

Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng, 
Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm, 
Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ, 
Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ...

Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng, 
Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn, 
Bão tố triền miên ngày em về nhà đó, 
Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu...[ĐK: ]
Một chiều trên đồi em làm thơ, 
Cỏ biếc tương tư vàng úa, 
Mộng dệt theo đàn bên người mơ, 
Mới biết mình yêu bao giờ...

Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời, 
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi, 
Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ, 
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang...