Còn Trong Nỗi Nhớ

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Quang Dũng: Am
  • Mỹ Tâm: Em

Dĩ vãng còn trong nỗi nhớ, Vẫn mãi không lãng quên, Dĩ vãng lòng ta tiếc nuối, Biết bao năm có khi nào nguôi... Những khúc đời quanh rẽ lối, Tiếng nói yêu nữa thôi, Thấp thoáng về trong bóng tối, Ký ức mang niềm nhớ tuyệt vời...

[ĐK: ] Làm sao cho ta quên? Làm sao cho ta yên? Khi nỗi sầu vẫn nhức buốt trong hồn, Người xa ta bao năm, Lòng dẫu cho mây giăng, Ta vẫn hoài chờ mong tình ấm...

Dĩ vãng lòng sao xoá hết, Những vết xưa tháng năm, Gắn bó một thời yêu dấu, Đã bên nhau đớn đau ngọt ngào... Ánh mắt nào ta vẫn giữ, Vẫn khắc ghi thoáng niềm, Chôn sâu kỷ niệm son sắc, Giữ cho nhau trong cõi đời sau...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Làm sao cho ta quên? Làm sao cho ta yên? Khi nỗi sầu vẫn nhức buốt trong hồn, Người xa ta bao năm, Lòng dẫu cho mây giăng, Ta vẫn hoài chờ mong tình ấm...

Dĩ vãng lòng sao xoá hết, Những vết xưa tháng năm, Gắn bó một thời yêu dấu, Đã bên nhau đớn đau ngọt ngào... Ánh mắt nào ta vẫn giữ, Vẫn khắc ghi thoáng niềm, Chôn sâu kỷ niệm son sắc, Giữ cho nhau trong cõi đời sau...

Chôn sâu kỷ niệm son sắc, Giữ cho nhau.. trong cõi.. đời sau......

== HẾT BÀI ==

1. Dĩ vãng còn trong nỗi nhớ,  
Vẫn mãi không lãng quên,  
Dĩ vãng lòng ta tiếc nuối,  
Biết bao năm có khi nào nguôi...

 
Những khúc đời quanh rẽ lối,  
Tiếng nói yêu nữa thôi,  
Thấp thoáng về trong bóng tối,  
Ký ức mang niềm nhớ tuyệt vời...

 
[ĐK: ] 
Làm sao cho ta quên? 
Làm sao cho ta yên? 
Khi nỗi sầu vẫn nhức buốt trong hồn,  
Người xa ta bao năm,  
Lòng dẫu cho mây giăng,  
Ta vẫn hoài chờ mong tình ấm...

 
2. Dĩ vãng lòng sao xoá hết,  
Những vết xưa tháng năm,  
Gắn bó một thời yêu dấu,  
Đã bên nhau đớn đau ngọt ngào...

 
Ánh mắt nào ta vẫn giữ,  
Vẫn khắc ghi thoáng niềm,  
Chôn sâu kỷ niệm son sắc,  
Giữ cho nhau trong cõi đời sau... 

1. Dĩ [Am] vãng còn trong nỗi nhớ
Vẫn [A7] mãi không lãng [Dm] quên
Dĩ [F] vãng lòng ta tiếc [Dm] nuối
Biết bao [E7] năm có khi nào [Am] nguôi [E7]

Những [Am] khúc đời quanh rẽ lối
Tiếng [A7] nói yêu nữa [Dm] thôi
Thấp [F] thoáng về trong bóng [Dm] tối
Ký ức [E7] mang niềm nhớ tuyệt [Am] vời.

[ĐK: ] 
Làm [E7] sao cho ta quên
Làm [Am] sao cho ta [F] yên
Khi nỗi [E7] sầu vẫn nhức buốt trong [Am] hồn
Người [E7] xa ta bao năm
Lòng dẫu cho mây [Am] giăng
Ta vẫn [E7] hoài chờ mong tình [C] ấm. [E7]

2. Dĩ [Am] vãng lòng sao xóa hết
Những [A7] vết xưa tháng [Dm] năm
Gắn [F] bó một thời yêu [Dm] dấu
Đã bên [E7] nhau đớn đau ngọt [Am] ngào [E7]

Ánh [Am] mắt nào ta vẫn giữ
Vẫn [A7] khắc ghi thoáng [Dm] niềm
Chôn [F] sâu kỷ niệm son [Dm] sắc
Giữ cho [E7] nhau trong cõi đời [Am] sau.