Đi Tìm Câu Hát Lý Thương Nhau

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Chachacha || Đơn ca: Nữ: F#m

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Anh Thơ: Am
  • Thu Hiền: F#m
  • Việt Hoàn & Thu Hà: Gm
  • Lương Nguyệt Anh: Abm
  • Cao Minh: Bbm

1. Thương nhau tình thắm ơi a nghĩa nồng, Nghe câu hát anh đi tìm... Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau...

Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu, Anh đi tìm em.. em ở nơi nào, Anh ra vườn dừa, dừa xum xuê trái, Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai...

Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa, Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào, Để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, Anh thương em như thế, hỡi cô gái nghĩa tình...

Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, Dầu bao vất vả, Mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, Mà em vẫn hát, câu hát lý thương nhau...

== DẠO NHẠC ==

2. Thương nhau tình thắm ơi a nghĩa nồng, Nghe câu hát anh đi tìm, Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau...

Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu, Anh đi tìm em.. em ở nơi nào, Anh ra vườn dừa, dừa xum xuê trái, Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai...

Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa, Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào, Để lòng anh mong để lòng anh nhớ, Anh thương em như thế, hỡi cô gái nghĩa bình...

Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, Dầu bao vất vả, Mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, Mà em vẫn hát, câu hát lý thương nhau...

* Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, Tiếng hát nghĩa tình, ơi biết mấy... yêu thương... ** Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, Tiếng hát nghĩa tình, ơi biết mấy... yêu.. thương......

== HẾT BÀI ==

1. Thương nhau tình thắm ơi a nghĩa nồng, 
Nghe câu hát anh đi tìm...
Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau... 


Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, 
Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu,  
Anh đi tìm em.. em ở nơi nào, 
Anh ra vườn dừa, dừa xum xuê trái,  
Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai...

Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, 
Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa, 
Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào,  
Để lòng anh mong, để lòng anh nhớ, 
Anh thương em như thế, hỡi cô gái nghĩa tình... 

Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, 
Dầu bao vất vả, 
Mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, 
Mà em vẫn hát, câu hát lý thương nhau... 


2. Thương nhau tình thắm ơi a nghĩa nồng, 
Nghe câu hát anh đi tìm, 
Đi tìm người hát, câu hát lý thương nhau... 


Anh ra vườn đào em đã sang đồng mía, 
Anh lên rừng quế em lại đến nương dâu,  
Anh đi tìm em.. em ở nơi nào, 
Anh ra vườn dừa, dừa xum xuê trái, 
Đưa tay anh hái, nhưng mãi đợi chờ ai...

Anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng cạn, 
Anh đi tìm bạn, bạn còn đi xa, 
Như ong tìm hoa, hoa nở phương nào, 
Để lòng anh mong để lòng anh nhớ,  
Anh thương em như thế, hỡi cô gái nghĩa bình...

Bốn mùa trồng cây, bốn mùa em hái quả, 
Dầu bao vất vả, 
Mà em vẫn hát câu hát lý thương nhau, 
Mà em vẫn hát, câu hát lý thương nhau... 

Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, 
Tiếng hát nghĩa tình, ơi biết mấy...yêu thương... 

Tiếng hát quê hương, tiếng hát ân tình, 
Tiếng hát nghĩa tình, ơi biết mấy... yêu.. thương......

Thương [Am] nhau, tình thắm í a nghĩa [F] nồng
Nghe câu hát anh đi [E7] tìm
Đi [Am] tìm người [F] hát câu hát [G] lý thương [Am] nhau.

Anh ra vườn [Dm] đào em đã sang đồng [Am] mía
Anh lên rừng [F] quế em lại đến nương [G] dâu
Anh đi tìm [C] em, em ở phương [Am] nào
Anh ra vườn dừa dừa xum xuê [F] trái
Đưa tay anh [Dm] hái nhưng mãi đợi chờ [G] ai.

Anh xuống đồng [Dm] sâu, em lại lên ruộng [F] cạn
Anh đi tìm [G] bạn, bạn còn đi [Am] xa
Như ong tim [E7] hoa, hoa nở phương [Am] nào
Để lòng anh mong để lòng anh [F] nhớ
Anh thương em như [E7] thế hỡi cô gái nghĩa [Am] tình.

Bốn mùa trồng [G] cây bốn mùa em hái [C] quả
Dẫu bao vất [Am] vả mà em vẫn hát câu hát lý thương [Dm] nhau
Mà em vẫn [F] hát câu hát lý thương [Am] nhau.

* Tiếng hát yêu [Dm] thương tiếng hát ân [F] tình
Tiếng hát quê [G] mình ơi biết [E7] mấy yêu [Am] thương.