Đò Qua Bến Sông

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Song ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Quốc Đại & Cẩm Ly: Dm
  • Dương Ngọc Thái & Cẩm Ly: Dm
  • Henry & Võ Như Loan: Dm

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

== DẠO NHẠC ==

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[ĐK *: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông......

== HẾT BÀI ==

[NAM: ] Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

[NỮ: ] Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

[NỮ: ] Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, [NAM: ] Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, [NỮ: ] Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, [NAM: ] Bên kia bên này [CHUNG: ] bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, [NỮ: ] ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

[NỮ: ] Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

[NỮ: ] Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, [NAM: ] Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, [NỮ: ] Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, [NAM: ] Bên kia bên này [CHUNG: ] bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, [NỮ: ] ai lỡ thương rồi, Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[ĐK *: ] [NAM: ] Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, [NỮ: ] Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, [NAM: ] Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, [CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

[CHUNG: ] Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông......

== HẾT BÀI ==

Đò qua bến sông, sóng vỗ tình tôi, 
Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón đưa, 
Đò qua bến sông, mai mối cưới xin, 
Em đã quên rồi quên rồi có kẻ chờ mong...

Tình tôi lẻ loi cứ ngắm hoàng hôn, 
Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ non, 
Vầng trăng đã lên, soi bóng khóm tre, 
Sao ánh trăng thề âm thầm trĩu nặng sầu thương...

Đò qua bến sông chia tình tôi bên lở bên bồi, 
Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng mưa, 
Ngày xưa bé thơ câu thề không chia cách đôi bờ, 
Bên kia bên này bây giờ tuy gần mà xa...

[ĐK: ]
Ai sẽ chờ mong, ai lỡ thương rồi, 
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặn đau chín sông, 
Bên lở mình tôi, em ở bên bồi, 
Bên lở bên bồi, người ơi đò qua bến sông...

1. Đò qua bến [Dm] sông, sóng vỗ tình [G] tôi
Có nhớ người thương đang đợi chờ đò qua đón [Am] đưa
Đò qua bến [C] sông, mai mối cưới [Am] xin
Em đã quên [F] rồi quên rồi [Am] có kẻ chờ [Dm] mong

2. Tình tôi lẻ [Dm] loi cứ ngắm hoàng [G] hôn
Tiếng cung buồn kêu như nặng lòng tình tôi nỉ [Am] non
Vầng trăng đã [C] lên, soi bóng khóm [Am] tre
Sao ánh trăng [F] thề âm thầm [Am] trĩu nặng sầu [Dm] thương

3. Đò qua bến [Dm] sông chia tình tôi bên lở bên [G] bồi
Tôi nhớ tôi thương, thương một người cùng tôi nắng [Am] mưa
Ngày xưa bé [C] thơ câu thề không chia cách đôi [F] bờ
Bên kia bên [C] này bây [Am] giờ tuy gần mà [Dm] xa

[ĐK: ]  Ai sẽ chờ [Dm] mong, ai lỡ thương [G] rồi
Cách nửa dòng sông sao nghe lòng quặng đau chín [Am] sông
Bên lở mình [C] tôi, em ở bên [F] bồi
Bên lở bên [C] bồi, người [Gm] ơi đò qua bến [Dm] sông