Đoạn Cuối Tình Yêu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Nam
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Trường Vũ: Am
  • Chế Linh & Thanh Tuyền: Bbm
  • Yến Khoa & Mai Tuấn: Gm
  • Ngọc Sơn: Cm
  • Thành An: Cm
  • Duy Trường & Cẩm Ly: Gm
  • Hùng Cường: Am
  • Chế Linh (trước 75): Bm
  • Dương Hồng Loan & Lưu Chí Vỹ: Abm

Còn khóc chi em thôi buồn chi em, Dù có thương đau mình cũng xa rồi, Ngày nao ta mơ chung đôi, Ngờ đâu nay chia hai nơi, Vui buồn ai biết trong đời...

Ðừng trách nghe em xin hiểu cho anh, Tình trái ngang nên tình lỡ duyên tình, Thì thôi em quên, em quên, Chuyện xưa cho anh cho em, Ðể một người theo dấu đời...

[ĐK: ] Mãi mãi cách xa nhau rồi, Quyến luyến phút giây không rời, Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời, Đoạ đày ai khiếng xui hai người, Thà đừng biết nhau thì thôi...

Giờ những thư xưa xin trả cho em, Trời đã phân chia tình nghĩa không thành, Đường em, em đi em đi, Đường anh, anh đi anh đi, Kỷ niệm vùi theo tháng ngày...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Mãi mãi cách xa nhau rồi, Quyến luyến phút giây không rời, Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời, Đoạ đày ai khiếng xui hai người, Thà đừng biết nhau thì thôi...

Giờ những thư xưa xin trả cho em, Trời đã phân chia tình nghĩa không thành, Đường em, em đi em đi, Đường anh, anh đi anh đi, Kỷ niệm vùi theo tháng ngày...

* Đường em, em đi em đi, Đường anh, anh đi anh đi, Kỷ niệm vùi theo tháng.. ngày... ** Đường em, em đi em đi, Đường anh, anh đi anh đi, Kỷ niệm vùi theo tháng.. ngày......

== HẾT BÀI ==

Còn khóc chi em thôi buồn chi em, 
Dù có thương đau mình cũng xa rồi, 
Ngày nao ta mơ chung đôi, 
Ngờ đâu nay chia hai nơi, 
Vui buồn ai biết trong đời...

Ðừng trách nghe em xin hiểu cho anh, 
Tình trái ngang nên tình lỡ duyên tình, 
Thì thôi em quên, em quên, 
Chuyện xưa cho anh cho em, 
Ðể một người theo dấu đời...

[ĐK: ]
Mãi mãi cách xa nhau rồi, 
Quyến luyến phút giây không rời, 
Nghẹn ngào ôi nói sao nên lời, 
Đoạ đày ai khiếng xui hai người, 
Thà đừng biết nhau thì thôi...

Giờ những thư xưa xin trả cho em, 
Trời đã phân chia tình nghĩa không thành, 
Đường em, em đi em đi, 
Đường anh, anh đi anh đi, 
Kỷ niệm vùi theo tháng ngày...

Còn khóc chi [E] em thôi buồn chi [Am] em [Dm]
Dù có thương [G] đau mình cũng xa [C] rồi
Ngày [E] nao ta mơ chung đôi
Ngờ [F] đâu nay chia hai [Am] nơi
Vui buồn ai biết trong [E7] đời.

Ðừng trách nghe [E] anh xin hiểu cho [Am] em [Dm]
Tình trái ngang [G] nên tình lỡ duyên [C] tình
Thì [E] thôi anh quên, anh quên
Chuyện [F] xưa cho anh cho [Am] em
Ðể [E7] một người theo dấu [Am] đời

Mãi mãi cách xa nhau [Dm] rồi
Quyến [G] luyến phút giây không [C] rời
Nghẹn [Am] ngào ôi nói sao nên lời
Đọa đày ai khiến xui hai người
Thà [E7] đừng biết nhau thì [Am] thôi.

Giờ những thư [E7] xưa xin trả cho [Am] em [Dm]
Trời đã phân [G] chia tình nghĩa không [C] thành
Đường [E] em, em đi em đi
Đường [F] anh, anh đi anh [Am] đi
Kỷ [E7] niệm vùi theo tháng [Am] ngày.