Đường Tình Đôi Ngã

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Song ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: --- | Song ca: Em

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Phi Nhung & Thế Sơn: Dm
  • Chiến Thắng & Cẩm Nhung: F#m
  • Tuấn Vũ & Giao Linh: Em
  • Thanh Tuyền & Thanh Phong: Fm
  • Dương Ngọc Thái & Giáng Tiên: Fm
  • Thái Ngọc & Hồng Phượng: Em
  • Giao Linh & Thanh Phong (trước 75): Em

Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết, Chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại...

Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ, Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, Em biết làm sao hơn...

[ĐK: ] Mùi tóc làn môi và thư tình, Anh xin gởi lại em, Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em, Dù mai em theo chồng, Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên...

Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm, Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ, Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác, Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn...

Anh hiểu lòng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang, Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng, Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu...

== DẠO NHẠC ==

Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết, Chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại...

Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ, Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, Em biết làm sao hơn...

[ĐK: ] Mùi tóc làn môi và thư tình, Anh xin gởi lại em, Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em, Dù mai em theo chồng, Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên...

Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm, Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ, Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác, Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn...

Anh hiểu lòng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang, Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng, Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu...

* Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu... ** Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu......

== HẾT BÀI ==

[NAM: ] Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết, Chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại...

[NỮ: ] Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ, Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, [NAM: ] Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, [NỮ: ] Em biết làm sao hơn...

[ĐK: ] [NAM: ] Mùi tóc làn môi và thư tình, Anh xin gởi lại em, Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em, [NỮ: ] Dù mai em theo chồng, Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên...

[NAM: ] Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm, Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ, Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác, Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn...

[NỮ: ] Anh hiểu giùm em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang, Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng, [NAM: ] Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, [NỮ: ] thôi vĩnh biệt thiên thu...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì, Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết, Chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại...

[NỮ: ] Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ, Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm, [NAM: ] Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta, [NỮ: ] Em biết làm sao hơn...

[ĐK: ] [NAM: ] Mùi tóc làn môi và thư tình, Anh xin gởi lại em, Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em, [NỮ: ] Dù mai em theo chồng, Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên...

[NAM: ] Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm, Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ, Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác, Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn...

[NỮ: ] Anh hiểu giùm em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang, Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng, [NAM: ] Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, [NỮ: ] thôi vĩnh biệt thiên thu...

* [NAM: ] Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, [NỮ: ] thôi vĩnh biệt thiên thu... ** [NAM: ] Chuyện tình đôi ta, Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, [NỮ: ] thôi vĩnh biệt thiên thu......

== HẾT BÀI ==

Thôi em hãy đi về vĩnh biệt kể từ đây, 
Còn luyến lưu làm chi, còn vấn vương làm gì,  
Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết,  
Chuyện tình đôi ta, em hãy xem là huyền thoại... 

Anh đừng giận em, kìa dĩ vãng mùa thương, vẫn đẹp như giấc mơ,  
Trên trời bao ánh sao, tình ta bấy nhiêu kỷ niệm,  
Nào ngờ hôm nay định mệnh chia rẽ đôi ta,  
Em biết làm sao hơn... 

 

[ĐK: ]
Mùi tóc làn môi và thư tình,  
Anh xin gởi lại em,  
Với tất cả cuộc vui anh cũng xin trả lại em,  
Dù mai em theo chồng,  
Đời đời em vẫn nhớ mãi mối tình đầu tiên... 

Thôi em hãy đi về khóc chỉ làm buồn thêm,  
Trời đã khuya từ lâu, càng vắng đêm tạ từ,  
Mai này thuyền hoa vui đón em về cùng bến khác,  
Đường tình đôi ta hai hướng đi buồn thật buồn... 

Anh hiểu lòng em nào ước muốn giàu sang bởi tình duyên trái ngang,  
Em vì chữ hiếu nên đành câm nín cho đẹp lòng,  
Chuyện tình đôi ta, 
Nghẹn ngào trăm đắng muôn cay, thôi vĩnh biệt thiên thu...

1. Thôi em hãy đi [Dm] về vĩnh biệt kể từ [Bb] đây
Còn luyến lưu làm [Gm] chi còn vấn vương làm [Am] gì
Ai thật lòng yêu [Dm] ai đến bây giờ mình đã [F] biết
Chuyện tình đôi [C] ta em hãy [Am] xem là huyền [Dm] thoại

Anh đừng giận [Dm] em
Kìa dĩ vãng mùa [Gm] thương vẫn đẹp như ước [Am] mơ
Trên trời bao ánh sao tình ta [Gm] bấy nhiêu kỷ [Dm] niệm
Nào ngờ hôm [E7] nay định mệnh chia rẽ đôi [A7] ta
Anh biết làm sao [Dm] hơn

[ĐK: ]  Mùi [Dm] tóc làn môi và thư tình anh xin gửi lại [F] em
Và tất cả cuộc [Am] vui anh cũng xin trả lại [Dm] em
Dù [Gm] mai em theo [C] chồng
Đời đời anh vẫn [A7] nhớ mãi mối tình đầu [Dm] tiên [Gm][Dm]

2. Thôi em hãy đi [Dm] về khóc chỉ làm buồn [Bb] thêm
Trời đã khuya từ [Gm] lâu càng vắng đêm tạ [Am] từ
Mai này thuyền [Dm] hoa vui đón em về cùng bến [F] khác
Đường tình đôi [C] ta hai hướng [Am] đi buồn thật [Dm] buồn

Anh hiểu dùm [Dm] em nào ước muốn giàu [Gm] sang
Bởi tình duyên trái [Am] ngang
Em vì chữ hiếu nên đành câm [Gm] nín cho đẹp [Dm] lòng
Chuyện tình đôi [E7] ta nghẹn ngào trăm đắng muôn [A7] cay
Thôi vĩnh biệt thiên [Dm] thu [Gm][Dm]