Em Không Cần

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Whee!: Em

Đêm vẫn đang lên đèn Giữa phố quen em hẹn hò với ai, cùng với ai? Đôi mắt em mỉm cười Nhưng phía sau nụ cười liệu có vui liệu có vui.

[[T[ĐK: ] Em không tin vào lời yêu Không trông mong một ai hiểu Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa Như khi xưa người đã hứa Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

Không có ai bên cạnh Em vẫn hay đi nhanh giữa phố đông, phải thế không? Đôi mắt em u sầu Những chiếc hôn trao nhau giờ ở đâu, còn ở đâu?

[[T[ĐK: ] Em không tin vào lời yêu Không trông mong một ai hiểu Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa Như khi xưa người đã hứa Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

* Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Tạm biệt hình bóng ai

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Tạm biệt hình bóng ai

== DẠO NHẠC ==

Đêm vẫn đang lên đèn Giữa phố quen em hẹn hò với ai, cùng với ai? Đôi mắt em mỉm cười Nhưng phía sau nụ cười liệu có vui liệu có vui.

[[T[ĐK: ] Em không tin vào lời yêu Không trông mong một ai hiểu Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa Như khi xưa người đã hứa Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

Không có ai bên cạnh Em vẫn hay đi nhanh giữa phố đông, phải thế không? Đôi mắt em u sầu Những chiếc hôn trao nhau giờ ở đâu, còn ở đâu?

[[T[ĐK: ] Em không tin vào lời yêu Không trông mong một ai hiểu Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa Như khi xưa người đã hứa Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

[ĐK: ] Em không cần em không cần Chẳng muốn yêu thêm một ai Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần Vì khóe mắt em còn cay Vì trái tim em còn say say.

* Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Tạm biệt hình bóng ai

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết Tạm biệt hình bóng ai

== HẾT BÀI ==

1. Đêm vẫn đang lên đèn
Giữa phố quen em hẹn hò với ai, cùng với ai?
Đôi mắt em mỉm cười
Nhưng phía sau nụ cười liệu có vui liệu có vui.

[[T[ĐK: ] 
Em không tin vào lời yêu
Không trông mong một ai hiểu
Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa
Như khi xưa người đã hứa
Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] 
Em không cần em không cần
Chẳng muốn yêu thêm một ai
Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần
Vì khóe mắt em còn cay
Vì trái tim em còn say say.

2. Không có ai bên cạnh
Em vẫn hay đi nhanh giữa phố đông, phải thế không?
Đôi mắt em u sầu
Những chiếc hôn trao nhau giờ ở đâu, còn ở đâu?

[[T[ĐK: ] 
Em không tin vào lời yêu
Không trông mong một ai hiểu
Vì chính em đã tổn thương quá nhiều.

Em không tin vào lời hứa
Như khi xưa người đã hứa
Những tiếng yêu thương chỉ là dối lừa.

[ĐK: ] 
Em không cần em không cần
Chẳng muốn yêu thêm một ai
Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần
Vì khóe mắt em còn cay
Vì trái tim em còn say say.

[ĐK: ] 
Em không cần em không cần
Chẳng muốn yêu thêm một ai
Chẳng muốn quan tâm một ai.

Em không cần em không cần
Vì khóe mắt em còn cay
Vì trái tim em còn say say.

* Nước mắt thôi không rơi mãi
Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi
Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
Tạm biệt hình bóng ai

Nước mắt thôi không rơi mãi
Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
Cho dù ai không trở lại.

Nước mắt thôi không rơi mãi
Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
Tạm biệt hình bóng ai

1. [Em7] Đêm vẫn đang lên đèn
[A7] Giữa phố quen em hẹn hò với [D] ai, cùng với [Bm7] ai?
[Em7] Đôi mắt em mỉm cười
[A7] Nhưng phía sau nụ cười liệu có [D] vui liệu có [Bm7] vui.

T-[ĐK: ] 
[Em7] Em không tin vào lời yêu
[A7] Không trông mong một ai hiểu
Vì [D] chính em đã tổn thương quá [Bm7] nhiều.

[Em7] Em không tin vào lời hứa
[A7] Như khi xưa người đã hứa
Những [D] tiếng yêu thương chỉ là dối [Bm7] lừa.

[ĐK: ] 
[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Chẳng muốn yêu thêm một [D] ai
Chẳng muốn quan tâm một [Bm7] ai.

[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Vì khóe mắt em còn [D] cay
Vì trái tim em còn [Bm7] say say.

2. [Em7] Không có ai bên cạnh
[A7] Em vẫn hay đi nhanh giữa phố [D] đông, phải thế [Bm7] không?
[Em7] Đôi mắt em u sầu
[A7] Những chiếc hôn trao nhau giờ ở [D] đâu, còn ở [Bm7] đâu?

T-[ĐK: ] 
[Em7] Em không tin vào lời yêu
[A7] Không trông mong một ai hiểu
Vì [D] chính em đã tổn thương quá [Bm7] nhiều.

[Em7] Em không tin vào lời hứa
[A7] Như khi xưa người đã hứa
Những [D] tiếng yêu thương chỉ là dối [Bm7] lừa.

[ĐK: ] 
[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Chẳng muốn yêu thêm một [D] ai
Chẳng muốn quan tâm một [Bm7] ai.

[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Vì khóe mắt em còn [D] cay
Vì trái tim em còn [Bm7] say say.

[ĐK: ] 
[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Chẳng muốn yêu thêm một [D] ai
Chẳng muốn quan tâm một [Bm7] ai.

[Em7] Em không cần em không [A7] cần
Vì khóe mắt em còn [D] cay
Vì trái tim em còn [Bm7] say say.

* [Em7] Nước mắt thôi không rơi mãi
[A7] Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
[D] Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
[Bm7] Cho dù ai không trở lại.

[Em7] Nước mắt thôi không rơi mãi
[A7] Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
[D] Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
[Bm7] Tạm biệt hình bóng ai

[Em7] Nước mắt thôi không rơi mãi
[A7] Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
[D] Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
[Bm7] Cho dù ai không trở lại.

[Em7] Nước mắt thôi không rơi mãi
[A7] Theo thời gian nỗi buồn sẽ phai
[D] Nuối tiếc nhưng thôi tha thiết
[Bm7] Tạm biệt hình bóng ai