Em Về Kẻo Trời Mưa

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nữ: Gm

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi, Hãy nói một lời có phải anh giận em, Có phải anh giận em?...

Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu, Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ, Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, Đễ chìm vào trong bể dâu...

[ĐK: ] Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, Thiết tha xây mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu, Mùa thu lá bay bay thật nhiều, Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu...

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là, Một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết, Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, Anh về kẻo trời mưa mau...

== DẠO NHẠC ==

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi, Hãy nói một lời có phải anh giận em, Có phải anh giận em?...

Nếu ngày mai xa cách nhau, anh chẳng nên âu sầu, Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ, Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, Đễ chìm vào trong bể dâu...

[ĐK: ] Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, Thiết tha xây mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu, Mùa thu lá bay bay thật nhiều, Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu...

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là, Một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết, Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, Anh về kẻo trời mưa mau...

* Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, Anh về kẻo trời mưa mau......

== HẾT BÀI ==

Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về, 
Trời sắp đổ cơn mưa sao anh còn đứng mãi, 
Hãy nói một lời có phải anh giận em, 
Có phải anh giận em?...

Nếu ngày mai xa cách nhau, em chẳng nên âu sầu, 
Trời sắp đổ mưa ngâu, đôi ta chẳng tan vỡ, 
Dẫu biết tình đầu rất dễ chia lìa nhau, 
Dễ chìm vào trong bể dâu...

[ĐK: ]
Yêu nhau từ độ nào, mấy mùa trăng lên cao, 
Thiết tha xây mối duyên đầu để tình đôi ta bền lâu, 
Mùa thu lá bay bay thật nhiều, 
Kỷ niệm càng thương bấy nhiêu...

Nếu tình đôi ta dở dang, anh hãy xem như là, 
Một giấc ngủ chiêm bao, mai sau cũng quên hết, 
Đôi hướng cuộc đời có lẽ không gặp nhau, 
Em về kẻo trời mưa mau...