Emmanuelle

Sáng tác: Pierre Bachelet - Lời Việt: Phạm Duy - năm: 1974
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Jo Marcel: Bm | Pierre Bachelet: Bm | Pierre Bachelet: Bm

[ĐK: ]  Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle?
môi?
Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle?
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

1. Cho một đêm bão, nổ tung cõi đời
Cho một ngày mưa, ngả nghiêng trời đất!
Cho biển hung dữ, đảo điên sóng gầm
Cho tình vào sâu, lòng em gào thét!

[ĐK: ]  Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle?
môi?
Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle?
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

2. Tay tròn khăng khít, ghì cho tắt thở!
Ôm chặt bờ vai, dìu nhau vào chín suối!
Chân dài em duỗi, dài như cõi đời
Co lại bờ lưng, quặp không mở trói!3. Châm một điếu thuốc! Trầm ngâm lõa thể
Môi chặp một hơi, thở suôi làn khói!
Hôn vào đôi mắt, vào nơi gáy nàng
Cho nàng hồi sinh, vòng tay mở toang

[ĐK: ]  Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle?
môi?
Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle?
Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!French version

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui bat coeur à corps per du
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui vit corps à coeur dé çu

1. Tu es en core, resque une en fant
Tu n'as con nu, qu'un seul a mant
Mais à vingt ans, pour rester sage
L'amour est un, trop long vo yage

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui bat coeur à corps per du
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui vit corps à coeur dé çu

2. L'amour à coeur, tu l'as rê vé
L'amour à corps, tu l'as trou vé
Tu es en som me, devant les hom mes
Comme un sou pir. sur leur dé sir3. Tu es si bel le, emmanuel le
Cherche le cœur, trouve les pleurs
Cherche tou jours, cherche plus loin
Viendra l'a mour, sur ton chemin

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui bat coeur à corps per du
Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle
Qui vit corps à coeur dé çuEnglish version

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle
Memories that haunt my brain
Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle,
Sounding like a sad re frain

1. Face of a child, rain in your hair
Tears in your eyes. now you're not there
Nothing's the same, nothing is real
I never guessed how lost I'd feel

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle
Memories that haunt my brain
Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle,
Sounding like a sad re frain

2. Counting the days, visions of you
I sit alone, places we knew.
Pleasures we found, games that we played
Secrets we shared, love that we made3. If it was love, how would it show?
Was I the first? I'll never know
Something inside, some strange desire
Deep into you, burns like a fire

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle
Memories that haunt my brain
Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle,
Sounding like a sad re frain
 

Intro: [Am][Dm]-[G7][C]-[Am][Dm]-[Am][G]-[Am][Dm]-[E7][Am]

[ĐK: ]  [Am] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue-[Dm] lle?
[E7[ Dục tình nào lửa đốt làn [Am] môi?
[Am] Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue-[Dm] lle?
[E7] Vùi đầu vào làn tóc nồng [Am] thơm!

1. Cho một đêm [Dm] bão, [G] nổ tung cõi [C] đời
[Am] Cho một ngày [Dm] mưa, [B7] ngả nghiêng trời [E7] đất!
Cho biển hung [Dm] dữ, đảo điên sóng [C] gầm
[Am] Cho tình vào [Dm] sâu, [B7] lòng em gào [E7] thét!

[ĐK: ]  [Am] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue-[Dm] lle?
[E7[ Dục tình nào lửa đốt làn [Am] môi?
[Am] Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue-[Dm] lle?
[E7] Vùi đầu vào làn tóc nồng [Am] thơm!

2. Tay tròn khăng [Dm] khít, [G] ghì cho tắt [C] thở!
[Am] Ôm chặt bờ [Dm] vai, [B7] dìu nhau vào chín [E7] suối!
Chân dài em [Dm] duỗi, [G] dài như cõi [C] đời
[Am] Co lại bờ [Dm] lưng, [B7] quặp không mở [E7] trói!

[Am][Dm]-[E7][Am]-[Am][Dm]-[E7][Am]

3. Châm một điếu [Dm] thuốc! [G] Trầm ngâm lõa [C] thể
[Am] Môi chặp một [Dm] hơi, [B7] thở suôi làn [E7] khói!
Hôn vào đôi [Dm] mắt, [G] vào nơi gáy [C] nàng
[Am] Cho nàng hồi [Dm] sinh, [B7] vòng tay mở [E7] toang

[ĐK: ]  [Am] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue-[Dm] lle?
[E7[ Dục tình nào lửa đốt làn [Am] môi?
[Am] Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue-[Dm] lle?
[E7] Vùi đầu vào làn tóc nồng [Am] thơm!


--------------------
French version

Refrain: [Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui bat coeur à corps per-[Am] du
[Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui vit corps à coeur dé-[Am] çu

1. Tu es en-[Dm] core, [G] resque une en-[C] fant
[Am] Tu n'as con-[Dm] nu, [B7] qu'un seul a-[E7] mant
Mais à vingt [Dm] ans, [G] pour rester [C] sage
[Am] L'amour est [Dm] un, [B7] trop long vo-[E7] yage

Refrain: [Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui bat coeur à corps per-[Am] du
[Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui vit corps à coeur dé-[Am] çu

2. L'amour à [Dm] coeur, [G] tu l'as rê-[C] vé
[Am] L'amour à [Dm] corps, [B7] tu l'as trou-[E7] vé
Tu es en som-[Dm] me, [G] devant les hom-[C] mes
[Am] Comme un sou-[Dm] pir. [B7] sur leur dé-[E7] sir

[Am][Dm]-[E7][Am]-[Am][Dm]-[E7][Am]

3. Tu es si bel-[Dm] le, [G] emmanuel-[C] le
[Am] Cherche le [Dm] cœur, [B7] trouve les [E7] pleurs
Cherche tou-[Dm] jours, [G] cherche plus [C] loin
[Am] Viendra l'a-[Dm] mour, [B7] sur ton che-[E7]min

Refrain: [Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui bat coeur à corps per-[Am] du
[Am] Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu-[Dm] elle
[E7] Qui vit corps à coeur dé-[Am] çu


-----------------------
English version

Chorus: [Am] Echo in the night, a fond delight, Emmanu- [Dm] elle
[E7] Memories that haunt my [Am] brain
[Am] Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu- [Dm] elle,
[E7] Sounding like a sad re-[Am] frain

1. Face of a [Dm] child, [G] rain in your [C] hair
[Am] Tears in your [Dm] eyes. [B7] now you're not [E7] there
Nothing's the [Dm] same, [G] nothing is [C] real
[Am] I never [Dm] guessed [B7] how lost I'd [E7] feel

Chorus: [Am] Echo in the night, a fond delight, Emmanu- [Dm] elle
[E7] Memories that haunt my [Am] brain
[Am] Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu- [Dm] elle,
[E7] Sounding like a sad re-[Am] frain

2. Counting the [Dm] days, [G] visions of [C] you
[Am] I sit [Dm] alone, [B7] places we [E7] knew.
Pleasures we [Dm] found, [G] games that we [C] played
[Am] Secrets we [Dm] shared, [B7] love that we [E7] made

[Am][Dm]-[E7][Am]-[Am][Dm]-[E7][Am]

3. If it was [Dm] love, [G] how would it [C] show?
[Am] Was I the [Dm] first? [B7] I'll never [E7] know
Something [Dm] inside, [G] some strange [C] desire
[Am] Deep into [Dm] you, [B7] burns like a [E7] fire

Chorus: [Am] Echo in the night, a fond delight, Emmanu- [Dm] elle
[E7] Memories that haunt my [Am] brain
[Am] Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu- [Dm] elle,
[E7] Sounding like a sad re-[Am] frain

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

Cho một đêm bão, nổ tung cõi đời Cho một ngày mưa, ngả nghiêng trời đất! Cho biển hung dữ, đảo điên sóng gầm Cho tình vào sâu, lòng em gào thét!

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

Tay tròn khăng khít, ghì cho tắt thở! Ôm chặt bờ vai, dìu nhau vào chín suối! Chân dài em duỗi, dài như cõi đời Co lại bờ lưng, quặp không mở trói!

Châm một điếu thuốc! Trầm ngâm lõa thể Môi chặp một hơi, thở suôi làn khói! Hôn vào đôi mắt, vào nơi gáy nàng Cho nàng hồi sinh, vòng tay mở toang

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

French version

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

Tu es en core, resque une en fant Tu n'as con nu, qu'un seul a mant Mais à vingt ans, pour rester sage L'amour est un, trop long vo yage

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

L'amour à coeur, tu l'as rê vé L'amour à corps, tu l'as trou vé Tu es en som me, devant les hom mes Comme un sou pir. sur leur dé sir

Tu es si bel le, emmanuel le Cherche le cœur, trouve les pleurs Cherche tou jours, cherche plus loin Viendra l'a mour, sur ton chemin

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

English version

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

Face of a child, rain in your hair Tears in your eyes. now you're not there Nothing's the same, nothing is real I never guessed how lost I'd feel

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

Counting the days, visions of you I sit alone, places we knew. Pleasures we found, games that we played Secrets we shared, love that we made

If it was love, how would it show? Was I the first? I'll never know Something inside, some strange desire Deep into you, burns like a fire

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

Cho một đêm bão, nổ tung cõi đời Cho một ngày mưa, ngả nghiêng trời đất! Cho biển hung dữ, đảo điên sóng gầm Cho tình vào sâu, lòng em gào thét!

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

Tay tròn khăng khít, ghì cho tắt thở! Ôm chặt bờ vai, dìu nhau vào chín suối! Chân dài em duỗi, dài như cõi đời Co lại bờ lưng, quặp không mở trói!

Châm một điếu thuốc! Trầm ngâm lõa thể Môi chặp một hơi, thở suôi làn khói! Hôn vào đôi mắt, vào nơi gáy nàng Cho nàng hồi sinh, vòng tay mở toang

[ĐK: ] Cánh tay nào khát khao nồng cháy hơn là Emmanue lle? môi? Đắm say nào bốc lên từ ngực căng tròn Emmanue lle? Vùi đầu vào làn tóc nồng thơm!

French version

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

Tu es en core, resque une en fant Tu n'as con nu, qu'un seul a mant Mais à vingt ans, pour rester sage L'amour est un, trop long vo yage

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

L'amour à coeur, tu l'as rê vé L'amour à corps, tu l'as trou vé Tu es en som me, devant les hom mes Comme un sou pir. sur leur dé sir

Tu es si bel le, emmanuel le Cherche le cœur, trouve les pleurs Cherche tou jours, cherche plus loin Viendra l'a mour, sur ton chemin

Refrain: Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui bat coeur à corps per du Mélodie d'amour chante le coeur d'Emmanu elle Qui vit corps à coeur dé çu

English version

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

Face of a child, rain in your hair Tears in your eyes. now you're not there Nothing's the same, nothing is real I never guessed how lost I'd feel

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

Counting the days, visions of you I sit alone, places we knew. Pleasures we found, games that we played Secrets we shared, love that we made

If it was love, how would it show? Was I the first? I'll never know Something inside, some strange desire Deep into you, burns like a fire

Chorus: Echo in the night, a fond delight, Emmanu elle Memories that haunt my brain Laughter in the dark, a chance remark, Emmanu elle, Sounding like a sad re frain

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

5 Phút Mỗi Ngày Chinh Phục Ukulele

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)