Gặp Lại Năm Ta 60

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Orange: Gm

Anh ơi đừng buồn tình yêu như một dặm đường Đến lúc ta mỏi rồi thì đành nghỉ chân Đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng Em bé hơn những điều tầm thường anh cần.

Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

* Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha hu hu hu Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha hu hu hu.

Bước tiếp thôi anh ơi Mình phải bước tiếp thôi anh ơi Người bên anh lúc anh ba mươi Giờ còn khiến trái tim anh vui Bước tiếp thôi anh ơi Mình phải bước tiếp thôi anh ơi Chỉ là vuột tay nhau thôi Nhưng đã có một thời Một thời từng là của nhau Một thời từng là của nhau.

Tăng tone >

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

== DẠO NHẠC ==

Anh ơi đừng buồn tình yêu như một dặm đường Đến lúc ta mỏi rồi thì đành nghỉ chân Đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng Em bé hơn những điều tầm thường anh cần.

Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

* Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha hu hu hu Ha ha ha ha ha ha ha Ha ha ha ha hu hu hu.

Bước tiếp thôi anh ơi Mình phải bước tiếp thôi anh ơi Người bên anh lúc anh ba mươi Giờ còn khiến trái tim anh vui Bước tiếp thôi anh ơi Mình phải bước tiếp thôi anh ơi Chỉ là vuột tay nhau thôi Nhưng đã có một thời Một thời từng là của nhau Một thời từng là của nhau.

Tăng tone >

[ĐK: ] Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại Buồn biết mấy đau đến đâu Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi Ai bạc tình đã bạc đầu Ai chân tình cũng vơi u sầu Ta từng là những đứa trẻ Đã từng rất yêu nhau.

== HẾT BÀI ==

1. Anh ơi đừng buồn tình yêu như một dặm đường
Đến lúc ta mỏi rồi thì đành nghỉ chân
Đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng
Em bé hơn những điều tầm thường anh cần.

2. Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] 
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau.

2. Có lẽ những ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng chẳng thể nào cùng nhau mãi đâu
Ta gói ghém dùm cho nhau lời sau cuối hãy được bình yên
Để rồi biết đâu khi hai màu trên mái đầu.

[ĐK: ] 
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau.

* Ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha hu hu hu
Ha ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha ha hu hu hu.

Bước tiếp thôi anh ơi
Mình phải bước tiếp thôi anh ơi
Người bên anh lúc anh ba mươi
Giờ còn khiến trái tim anh vui
Bước tiếp thôi anh ơi
Mình phải bước tiếp thôi anh ơi
Chỉ là vuột tay nhau thôi
Nhưng đã có một thời
Một thời từng là của nhau
Một thời từng là của nhau.

Tăng tone >

[ĐK: ] 
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Rồi mai sau có duyên hãy gặp lại
Vào năm ta sáu mươi hết khờ dại
Buồn biết mấy đau đến đâu
Cũng chỉ là mảnh kí ức trôi
Ai bạc tình đã bạc đầu
Ai chân tình cũng vơi u sầu
Ta từng là những đứa trẻ
Đã từng rất yêu nhau.

1. [Am] Anh ơi đừng buồn tình yêu như một dặm đường
[C] Đến lúc ta mỏi [D] rồi thì đành [Em] nghỉ chân
[Am] Đôi tim bằng vàng mà giông tố đâu nhẹ nhàng
[C] Em bé hơn những [D] điều tầm thường anh [Em] cần.

2. Có lẽ những [Am] ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng [C] chẳng thể nào cùng [D] nhau mãi [Em] đâu
Ta gói ghém [Am] dùm cho nhau lời sau cuối [Em] hãy được [D] bình [Em] yên
Để rồi biết [Am] đâu khi [Bm] hai màu trên mái [Em] đầu.

[ĐK: ] 
Rồi mai [C] sau có [D] duyên hãy [G] gặp lại
Vào năm [C] ta sáu [D] mươi hết [G] khờ dại
Buồn biết [C] mấy đau đến [D] đâu
Cũng chỉ [Bm] là mảnh kí ức [Em] trôi
Ai bạc tình [Am] đã bạc đầu
[Bm] Ai chân tình cũng vơi u [Em] sầu
Ta từng là [Am] những đứa trẻ
[Bm] Đã từng rất yêu [Em] nhau.

2. Có lẽ những [Am] ngày sau hôm nay ta sẽ nhớ nhau da diết
Bởi ta cũng [C] chẳng thể nào cùng [D] nhau mãi [Em] đâu
Ta gói ghém [Am] dùm cho nhau lời sau cuối [Em] hãy được [D] bình [Em] yên
Để rồi biết [Am] đâu khi [Bm] hai màu trên mái [Em] đầu.

[ĐK: ] 
Rồi mai [C] sau có [D] duyên hãy [G] gặp lại
Vào năm [C] ta sáu [D] mươi hết [G] khờ dại
Buồn biết [C] mấy đau đến [D] đâu
Cũng chỉ [Bm] là mảnh kí ức [Em] trôi
Ai bạc tình [Am] đã bạc đầu
[Bm] Ai chân tình cũng vơi u [Em] sầu
Ta từng là [Am] những đứa trẻ
[Bm] Đã từng rất yêu [Em] nhau.

* [Am] Ha ha ha ha ha ha ha
[Bm] Ha ha ha ha hu hu [Em] hu
[Am] Ha ha ha ha ha ha ha
[Bm] Ha ha ha ha hu hu [Em] hu.

Bước tiếp thôi anh [Am] ơi
Mình phải [Bm] bước tiếp thôi anh [C] ơi
Người bên [D] anh lúc anh ba [Em] mươi
Giờ còn khiến trái tim anh vui
Bước tiếp thôi anh [Am] ơi
Mình phải bước tiếp thôi anh [Bm] ơi
Chỉ là vuột [Em] tay nhau thôi
Nhưng đã có một thời
Một thời từng là của [Am] nhau
[Bm] Một thời từng là của [C] nhau. [C] [Bm] [Am] [C] [C#7]

Tăng tone [Em] -> [F#m]

[ĐK: ] 
Rồi mai [D] sau có [E] duyên hãy [A] gặp lại
Vào năm [D] ta sáu [E] mươi hết [A] khờ dại
Buồn biết [D] mấy đau đến [E] đâu
Cũng chỉ [C#m] là mảnh kí ức [F#m] trôi
Ai bạc tình [Bm] đã bạc đầu
Rồi mai [D] sau có [E] duyên hãy [A] gặp lại
Vào năm [D] ta sáu [E] mươi hết [A] khờ dại
Buồn biết [D] mấy đau đến [E] đâu
Cũng chỉ [C#m] là mảnh kí ức [F#m] trôi
Ai bạc tình [Bm] đã bạc đầu
[C#m] Ai chân tình cũng vơi u [F#m] sầu
Ta từng là [Bm] những đứa trẻ
[C#m] Đã từng rất yêu [F#m] nhau.