Giả Vờ Thương Anh Được Không

(Giả Vờ Thương Em Được Không)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Nam Đơn ca Nữ
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Chu Bin: Ebm
  • Chu Bin: Ebm

Có bao giờ em nhớ anh không, Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, Hay chỉ là một giấc mơ, Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ...

Em đã từng khóc vì anh chưa, Chắc chưa từng vì anh là người thừa, Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, Cất ở nơi mà không một ai biết được...

[ĐK: ] Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi, Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không...

Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Anh cứ vá nhưng em lại phá cũng bằng không, Em ơi anh lạnh lắm anh sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như em thương anh có được không...

=> Có bao giờ em nhớ anh không, Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, Hay chỉ là một giấc mơ, Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ...

Em đã từng khóc vì anh chưa, Chắc chưa từng vì anh là người thừa, Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, Cất ở nơi mà không một ai biết được...

[ĐK: ] Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi, Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không...

Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Anh cứ vá nhưng em lại phá cũng bằng không, Em ơi anh lạnh lắm anh sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như em thương anh có được không...

[ĐK *: ] Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi, Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không em...

* Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Anh cứ vá nhưng em lại phá cũng bằng không, Em ơi anh lạnh lắm anh sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như em thương anh có được không...

Chỉ là anh đang mơ giấc mơ, không có em... trong.. đời......

== HẾT BÀI ==

Có bao giờ anh nhớ em không, Đã bao giờ anh thương em dù chỉ một lần, Hay chỉ là một giấc mơ, Mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ...

Anh đã từng khóc vì em chưa, Chắc chưa từng vì em là người thừa, Em xin dừng để gói ghém yêu thương, Cất ở nơi mà không một ai biết được...

[ĐK: ] Anh ơi em muốn đi cùng anh đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi, Nơi yên bình nhất nơi em mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không...

Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng không, Anh ơi em lạnh lắm em sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như anh thương em có được không...

=> Có bao giờ anh nhớ em không, Đã bao giờ anh thương em dù chỉ một lần, Hay chỉ là một giấc mơ, Mà em nghĩ chưa tồn tại bao giờ...

Anh đã từng khóc vì em chưa, Chắc chưa từng vì em là người thừa, Em xin dừng để gói ghém yêu thương, Cất ở nơi mà không một ai biết được...

[ĐK: ] Anh ơi em muốn đi cùng anh đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi, Nơi yên bình nhất nơi em mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không...

Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng không, Anh ơi em lạnh lắm em sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như anh thương em có được không...

[ĐK *: ] Anh ơi em muốn đi cùng anh đi hết đoạn đường đời, Ở nơi đó chỉ có em và anh thôi, Nơi yên bình nhất nơi em mơ tất cả là sự thật, Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không anh...

* Bên anh giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, Em cứ vá nhưng anh lại phá cũng bằng không, Anh ơi em lạnh lắm em sợ lắm khi đông lạnh về, Giả vờ như anh thương em có được không...

Chỉ là em đang mơ giấc mơ, không có anh... trong.. đời......

== HẾT BÀI ==

Có bao giờ em nhớ anh không, 
Đã bao giờ em thương anh dù chỉ một lần, 
Hay chỉ là một giấc mơ, 
Mà anh nghĩ chưa tồn tại bao giờ...


Em đã từng khóc vì anh chưa, 
Chắc chưa từng vì anh là người thừa, 
Anh xin dừng để gói ghém yêu thương, 
Cất ở nơi mà không một ai biết được...

 

[ĐK: ]
Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời, 
Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi, 
Nơi yên bình nhất nơi anh mơ tất cả là sự thật, 
Nhưng điều đó chắc khó lắm phải không...


Bên em giờ đây chắc có hơi ai tràn đầy, 
Anh cứ vá nhưng em lại phá cũng bằng không, 
Em ơi anh lạnh lắm anh sợ lắm khi đông lạnh về, 
Giả vờ như em thương anh có được không...

Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Am] [Dm]

1. Có bao [Bb] giờ em nhớ anh [C] không
Đã bao [Am] giờ em thương anh dù chỉ một [Dm] lần
Hay chỉ [Bb] là một giấc [C] mơ
Mà anh [Am] nghĩ chưa tồn tại bao [Dm] giờ.

Em đã [Bb] từng khóc vì anh [C] chưa
Chắc chưa [Am] từng vì anh là người [Dm] thừa
Anh xin [Bb] dừng để gói ghém yêu [C] thương
Cất ở [Am] nơi mà không một ai biết [Dm] được.

[ĐK: ] 
Em ơi anh [Bb] muốn đi cùng em đi [C] hết đoạn đường đời
Ở nơi [Am] đó chỉ có anh và em [Dm] thôi
Nơi yên bình [Bb] nhất nơi anh mơ tất [C] cả là sự thật
Nhưng điều [Am] đó chắc khó lắm phải [Dm] không.

Bên em giờ [Bb] đây chắc có hơi ai [C] tràn đầy
Anh cứ [Am] vá nhưng em lại phá cũng bằng [Dm] không
Em ơi anh lạnh [Bb] lắm anh sợ lắm khi [C] đông lạnh về
Giả vờ [Am] như em thương anh có được [Dm] không.

2. Có bao [Bb] giờ em nhớ anh [C] không
Đã bao [Am] giờ em thương anh dù chỉ một [Dm] lần
Hay chỉ [Bb] là một giấc [C] mơ
Mà anh [Am] nghĩ chưa tồn tại bao [Dm] giờ.

Em đã [Bb] từng khóc vì anh [C] chưa
Chắc chưa [Am] từng vì anh là người [Dm] thừa
Anh xin [Bb] dừng để gói ghém yêu [C] thương
Cất ở [Am] nơi mà không một ai biết [Dm] được.

* Chỉ là [Bb] anh đang mơ giấc [C] mơ
Không có [Am] em trong [Dm] đời.