Gió Đêm Không Ngủ

(Wǎn Fēng Wú Mián - 晚风无眠)
Sáng tác: Nhạc Hoa
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Ca sĩ: Đào Tử: Dm

今夜晚风吹过又无眠
jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián
与你一别风雪又一年
yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián
我举一杯相思苦酒望明月
wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè
再见再无法相见
zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

1. 鱼儿鱼儿水中游
yú ér yú ér shuǐ zhōng yóu
难过又上了心头
nán guò yòu shàng liǎo xīn tóu
想念你手掌心的温柔
xiǎng niàn nǐ shǒu zhǎng xīn de wēn róu
只留我一人独守
zhī liú wǒ yī rén dú shǒu

2. 烟雨落满了西楼
yān yǔ luò mǎn liǎo xī lóu
你转身难再回首
nǐ zhuǎn shēn nán zài huí shǒu
留下一双深情的眼眸
liú xià yī shuāng shēn qíng de yǎn móu
余生我独自泪流
yú shēng wǒ dú zì lèi liú

Chorus: 今夜晚风吹过又无眠
jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián
与你一别风雪又一年
yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián
我举一杯相思苦酒望明月
wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè
再见再无法相见
zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

今夜晚风吹过红了眼
jīn yè wǎn fēng chuī guò hóng liǎo yǎn
痴痴念君愁思映眉间
chī chī niàn jūn chóu sī yìng méi jiān
我欲借酒消愁怎知愁更愁
wǒ yù jiè jiǔ xiāo chóu zěn zhī chóu gēng chóu
花开花落化云烟
huā kāi huā luò huà yún yān
 

Intro: 今夜晚风吹过又无眠
jīn yè wǎn fēng [Dm] chuī guò yòu wú [Am] mián
与你一别风雪又一年
yǔ nǐ yī bié [Bb] fēng xuě [C] yòu yī [F] nián
我举一杯相思苦酒望明月
wǒ jǔ yī bēi [Dm] xiāng sī kǔ jiǔ [Am] wàng míng yuè
再见再无法相见
zài jiàn [Bb] zài wú [C] fǎ xiāng [Dm] jiàn

1. 鱼儿鱼儿水中游
[Dm] yú ér yú ér shuǐ zhōng [Am] yóu
难过又上了心头
[Bb] nán guò yòu shàng [C] liǎo xīn [F] tóu
想念你手掌心的温柔
[Dm] xiǎng niàn nǐ shǒu zhǎng xīn [Am] de wēn róu
只留我一人独守
[bb] zhī liú wǒ yī [C] rén dú [Dm] shǒu

2. 烟雨落满了西楼
[Dm] yān yǔ luò mǎn liǎo xī [Am] lóu
你转身难再回首
[Bb] nǐ zhuǎn shēn nán [C] zài huí [F] shǒu
留下一双深情的眼眸
[Dm] liú xià yī shuāng shēn qíng [Am] de yǎn móu
余生我独自泪流
[Bb] yú shēng wǒ dú [C] zì lèi [Dm] liú

Chorus: 今夜晚风吹过又无眠
jīn yè wǎn fēng [Dm] chuī guò yòu wú [Am] mián
与你一别风雪又一年
yǔ nǐ yī bié [Bb] fēng xuě [C] yòu yī [F] nián
我举一杯相思苦酒望明月
wǒ jǔ yī bēi [Dm] xiāng sī kǔ jiǔ [Am] wàng míng yuè
再见再无法相见
zài jiàn [Bb] zài wú [C] fǎ xiāng [Dm] jiàn

今夜晚风吹过红了眼
jīn yè wǎn fēng [Dm] chuī guò hóng liǎo [Am] yǎn
痴痴念君愁思映眉间
chī chī niàn jūn [Bb] chóu sī [C] yìng méi [F] jiān
我欲借酒消愁怎知愁更愁
wǒ yù jiè jiǔ xiāo [Dm] chóu zěn zhī [Dm] chóu gēng chóu
花开花落化云烟
huā kāi [Bb] huā luò [C] huà yún [Dm] yān

今夜晚风吹过又无眠 jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián 与你一别风雪又一年 yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián 我举一杯相思苦酒望明月 wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè 再见再无法相见 zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

鱼儿鱼儿水中游 yú ér yú ér shuǐ zhōng yóu 难过又上了心头 nán guò yòu shàng liǎo xīn tóu 想念你手掌心的温柔 xiǎng niàn nǐ shǒu zhǎng xīn de wēn róu 只留我一人独守 zhī liú wǒ yī rén dú shǒu

烟雨落满了西楼 yān yǔ luò mǎn liǎo xī lóu 你转身难再回首 nǐ zhuǎn shēn nán zài huí shǒu 留下一双深情的眼眸 liú xià yī shuāng shēn qíng de yǎn móu 余生我独自泪流 yú shēng wǒ dú zì lèi liú

Chorus: 今夜晚风吹过又无眠 jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián 与你一别风雪又一年 yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián 我举一杯相思苦酒望明月 wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè 再见再无法相见 zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

今夜晚风吹过红了眼 jīn yè wǎn fēng chuī guò hóng liǎo yǎn 痴痴念君愁思映眉间 chī chī niàn jūn chóu sī yìng méi jiān 我欲借酒消愁怎知愁更愁 wǒ yù jiè jiǔ xiāo chóu zěn zhī chóu gēng chóu 花开花落化云烟 huā kāi huā luò huà yún yān

== DẠO NHẠC ==

今夜晚风吹过又无眠 jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián 与你一别风雪又一年 yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián 我举一杯相思苦酒望明月 wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè 再见再无法相见 zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

鱼儿鱼儿水中游 yú ér yú ér shuǐ zhōng yóu 难过又上了心头 nán guò yòu shàng liǎo xīn tóu 想念你手掌心的温柔 xiǎng niàn nǐ shǒu zhǎng xīn de wēn róu 只留我一人独守 zhī liú wǒ yī rén dú shǒu

烟雨落满了西楼 yān yǔ luò mǎn liǎo xī lóu 你转身难再回首 nǐ zhuǎn shēn nán zài huí shǒu 留下一双深情的眼眸 liú xià yī shuāng shēn qíng de yǎn móu 余生我独自泪流 yú shēng wǒ dú zì lèi liú

Chorus: 今夜晚风吹过又无眠 jīn yè wǎn fēng chuī guò yòu wú mián 与你一别风雪又一年 yǔ nǐ yī bié fēng xuě yòu yī nián 我举一杯相思苦酒望明月 wǒ jǔ yī bēi xiāng sī kǔ jiǔ wàng míng yuè 再见再无法相见 zài jiàn zài wú fǎ xiāng jiàn

今夜晚风吹过红了眼 jīn yè wǎn fēng chuī guò hóng liǎo yǎn 痴痴念君愁思映眉间 chī chī niàn jūn chóu sī yìng méi jiān 我欲借酒消愁怎知愁更愁 wǒ yù jiè jiǔ xiāo chóu zěn zhī chóu gēng chóu 花开花落化云烟 huā kāi huā luò huà yún yān

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Sản Xuất Âm Nhạc Trên Máy Tính

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)