Hãy Hát Lên

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Disco || Đơn ca: Nam: Dm, Nữ: Gm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Anh Thúy: Gm
  • Đàm Vĩnh Hưng: Dm

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời, Thì anh ơi xin người chớ lo âu, Vì cuộc đời còn bao nắng ấm...

Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào, Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, Trôi hoài về biển lớn...

[ĐK: ] Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, Cùng hát lên nào lời mình muốn nói, Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời, Và ngày thêm ước mơ...

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, Và lối đi về gập ghềnh ai biết, Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn, Và cùng thắp lên niềm vui...

== DẠO NHẠC ==

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời, Thì anh ơi xin người chớ lo âu, Vì cuộc đời còn bao nắng ấm...

Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào, Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, Trôi hoài về biển lớn...

[ĐK: ] Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, Cùng hát lên nào lời mình muốn nói, Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời, Và ngày thêm ước mơ...

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, Và lối đi về gập ghềnh ai biết, Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn, Và cùng thắp lên niềm vui...

[ĐK *: ] Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, Cùng hát lên nào lời mình muốn nói, Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời, Và ngày thêm ước mơ...

* Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, Và lối đi về gập ghềnh ai biết, Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn, Và cùng thắp lên niềm vui......

== HẾT BÀI ==

Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, 
Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời, 
Thì anh ơi xin người chớ lo âu, 
Vì cuộc đời còn bao nắng ấm...

Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều, 
Nước vẫn còn một màu xanh biếc thuở nào, 
Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi,  
Trôi hoài về biển lớn...[ĐK: ]
Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, 
Cùng hát lên nào lời mình muốn nói, 
Cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời,  
Và ngày thêm ước mơ...

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, 
Và lối đi về gập ghềnh ai biết, 
Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn, 
Và cùng thắp lên niềm vui...

[Dm] Gió vẫn còn gọi mùa thu [Gm] đến khắp trời
[C] Nắng vẫn còn gọi mùa xuân [F] đến với đời
[Dm] Thì anh ơi xin đừng [Gm] chớ lo âu
Vì cuộc [C] đời còn bao nắng [A7] ấm.

[Dm] Sóng vẫn còn gọi bờ cát [Gm] trắng biển chiều
[C] Nước vẫn còn một màu xanh [F] biếc thủa nào
[Dm] Dòng sông xưa vẫn ngàn [Gm] năm trôi mãi
Trôi hoài [A] về biển lớn.

Và mình cùng hát lên [Dm] nào lời tình tha thiết
Cùng hát lên [Gm] nào lời mình muốn nói
Cùng hát lên [C] đi cho đêm vui ngất [A7] trời
Và ngày đêm ước [Bb] mơ. [A]

Dù rằng đời lắm thăng [Dm] trầm đường dài phía trước
Và lối đi [Gm] về ghập ghềnh ai biết
Cùng hát vang [C] lên xua tan đi bao nỗi [A7] buồn
Và cùng thắp lên niềm [Dm] vui.