Hoa Sứ Nhà Nàng

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Dm, Nữ: Abm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Đan Nguyên: Dm
 • Chế Linh: Dm
 • Tuấn Vũ & Phượng Mai: Cm
 • Bảo Yến: F#m
 • Trường Vũ: Cm
 • Mạnh Quỳnh: Cm
 • Thiên Trang: Abm
 • Tường Nguyên: Dm
 • Vũ Linh: Dm
 • Thái Châu: Dm
 • Lý Thu Thảo: Bbm

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, Hương nồng hoa tình ái đậm đà đây đó gọi tên, Nhà nàng cách gần bên giàn hoa sứ quanh tường, Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi...

Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng, Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen, Nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, Nụ hoa còn giữ nhụy vàng chắc nàng hiểu tình tôi...

[ĐK: ] Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu, Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau, Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu...

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng, Hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tím thở than, Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, Làm sao nàng nỡ phụ phàng.. để tình tôi dở dang...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu, Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau, Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu...

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng, Hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tím thở than, Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, Làm sao nàng nỡ phụ phàng.. để tình tôi dở dang...

* Làm sao nàng nỡ phụ phàng.. để tình tôi dở dang......

== HẾT BÀI ==

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng, 
Hương nồng hoa tình ái đậm đà đây đó gọi tên, 
Nhà nàng cách gần bên giàn hoa sứ quanh tường, 
Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi...

Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng, 
Ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen, 
Nhờ nàng hái giùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, 
Nụ hoa còn giữ nhụy vàng chắc nàng hiểu tình tôi...[ĐK: ]
Nhưng đêm trở sầu, em bước qua cầu, 
Cuộc tình tan theo bể dâu, biết chăng ngày sau, 
Khi ngõ về gần nhau, tình yêu đã vội phai màu...

Đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa sứ bẽ bàng, 
Hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tím thở than, 
Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn, 
Làm sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang...

1. Đêm đêm ngủ mùi [Dm] hương, mùi hoa sứ nhà [Gm] nàng
Hương nồng hoa tình [F] ái, đậm đà gây nhớ gọi [Dm] tên
Nhà nàng cách gần [Gm] bên, giàn hoa sứ ranh [Dm] vườn
Nhìn sang trộm nhớ thương [Gm] thầm, mơ ngày mai lứa [A7] đôi.

2. Hôm qua mẹ bảo [Dm] tôi, nhờ hoa sứ nhà [Gm] nàng
Ướp trà thơm đãi [F] khách họ hàng cô bác đều [Dm] khen
Nhờ nàng hái giùm [Gm] tôi, mầu hoa thắm chưa [Dm] tàn
Nụ hoa còn giữ nhụy [Gm] vàng, chắc nàng hiểu tình [Dm] tôi

[ĐK: ] 
Nhưng đêm trở [F] sầu, em bước qua [Dm] cầu
Cuộc tình tan theo bể dâu, [D7] biết chăng ngày [Gm] sau
Khi ngõ về gần [A7] nhau, tình ôi đóm lửa phai [Dm] mầu.

3. Đêm đêm ngủ mùi [Dm] hương, mùi hoa sứ bẽ [Gm] bàng
Hoa tình yêu rụng [F] vỡ một trời tím tím thở [Dm] than
Nhà nàng với nhà [Gm] tôi tình thân thiết vô [Dm] vàn
Làm sao nàng nỡ phụ [Gm] phàng, để [A7] tình tôi dở [Dm] dang.