Họa Tiết Phân Ly

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Linh Chi & Điệp Âm Nhạc & Khang Blue: Am
  • Linh Chi: Bbm

Vị đắng đọng lại lúc chia xa Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa Bạc bẽo thân em trắng tay mà Có đâu sang giàu chăm lo anh như người ta

Hoạ hình bóng trăng mây ngàn, còn là vấn vương bên nàng Mình em đợi mong phía bên bờ sông có nhớ em không Mình thề ước không xa rời, mà ngày nhói đau bên đời Là ngày anh gạt đi lời hứa duyên trời

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Rap: Đêm nay, ai trông mong ai Thân anh cô liêu còn người đang tay trong tay Khúc nhạc này không hay như chén rượu kia không cay Tình tiết vẫn không bay vì người viết còn đang say Hoài niệm là thứ quý giá anh không muốn mất cũng chẳng muốn quên Dù rằng hiện tại đã khác đôi bàn tay nắm chẳng còn muốn bên Chúng ta chỉ còn hình bóng hai cuộc sống chẳng còn tương thông Hãy giữ cho mình những điều đẹp nhất dù một trong hai có còn thương không

Ngày mà ta hai lối câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương anh rồi Bức thư lần cuối xem như hoạ tiết tư tình phân ly

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Tăng ½ tone lên An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Outtro:

== DẠO NHẠC ==

Vị đắng đọng lại lúc chia xa Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa Bạc bẽo thân em trắng tay mà Có đâu sang giàu chăm lo anh như người ta

Hoạ hình bóng trăng mây ngàn, còn là vấn vương bên nàng Mình em đợi mong phía bên bờ sông có nhớ em không Mình thề ước không xa rời, mà ngày nhói đau bên đời Là ngày anh gạt đi lời hứa duyên trời

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Rap: Đêm nay, ai trông mong ai Thân anh cô liêu còn người đang tay trong tay Khúc nhạc này không hay như chén rượu kia không cay Tình tiết vẫn không bay vì người viết còn đang say Hoài niệm là thứ quý giá anh không muốn mất cũng chẳng muốn quên Dù rằng hiện tại đã khác đôi bàn tay nắm chẳng còn muốn bên Chúng ta chỉ còn hình bóng hai cuộc sống chẳng còn tương thông Hãy giữ cho mình những điều đẹp nhất dù một trong hai có còn thương không

Ngày mà ta hai lối câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương anh rồi Bức thư lần cuối xem như hoạ tiết tư tình phân ly

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Tăng ½ tone lên An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Outtro:

== HẾT BÀI ==
Vị đắng đọng lại lúc chia xa
Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa
Bạc bẽo thân em trắng tay mà
Có đâu sang giàu chăm lo anh như người ta

Hoạ hình bóng trăng mây ngàn, còn là vấn vương bên nàng
Mình em đợi mong phía bên bờ sông có nhớ em không
Mình thề ước không xa rời, mà ngày nhói đau bên đời
Là ngày anh gạt đi lời hứa duyên trời

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi
Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang
Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười
Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Rap: Đêm nay, ai trông mong ai
Thân anh cô liêu còn người đang tay trong tay
Khúc nhạc này không hay như chén rượu kia không cay
Tình tiết vẫn không bay vì người viết còn đang say
Hoài niệm là thứ quý giá anh không muốn mất cũng chẳng muốn quên
Dù rằng hiện tại đã khác đôi bàn tay nắm chẳng còn muốn bên
Chúng ta chỉ còn hình bóng hai cuộc sống chẳng còn tương thông
Hãy giữ cho mình những điều đẹp nhất dù một trong hai có còn thương không

Ngày mà ta hai lối câu gian dối buông dẫu phôi phai ân tình
Tích tịch tình tang sau bao năm rời xa vẫn nhớ như in
Hò quang kiệu ô đem tình duyên quên hết ai thương anh rồi
Bức thư lần cuối xem như hoạ tiết tư tình phân ly

An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi
Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang
Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười
Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Tăng ½ tone lên
An yên bao lâu giờ hoá mây mờ, có cơn gió vội lấy anh đi
Phút cuối nói được gì bỗng chốc đã vỡ tan tình ai trái ngang
Nếu có kiếp khác xin tiếp chân người, vẽ lại nét mặt lúc anh cười
Và nói rằng dù đắng cay xin đừng đổi thay

Outtro:

Intro:
[Am][Em]-[F][G] [C]-[Am][Em]-[F][G][Am]

[Am] Vị đắng đọng lại lúc [Em] chia xa
Đâu đó trong mơ [F] hồ nhặt trên [G] đôi tay [C] ta một nhánh hoa [E]
[Am] Bạc bẽo thân em trắng [Em] tay mà
Có đâu sang [F] giàu chăm [G] lo anh như [Am] người ta

Hoạ hình bóng [Am] trăng mây ngàn, còn là vấn [Em] vương bên nàng
Mình em đợi [F] mong phía bên bờ [G] sông có nhớ [C] em không [E]
Mình thề ước [Am] không xa rời, mà ngày nhói [Em] đau bên đời
Là ngày [F] anh gạt đi lời [G] hứa duyên [Am] trời

An yên bao lâu giờ [Am] hoá mây mờ, có cơn gió vội [Em] lấy anh đi
Phút cuối nói được [F] gì bỗng chốc đã vỡ [G] tan tình ai [C] trái ngang [E]
Nếu có kiếp khác xin [Am] tiếp chân người, vẽ lại nét mặt [Em] lúc anh cười
Và nói [F] rằng dù đắng [G] cay xin đừng [Am] đổi thay

Rap: Đêm nay, [Am] ai trông mong ai
Thân anh cô liêu còn người [Em] đang tay trong tay
Khúc nhạc này không hay như chén [F] rượu kia không cay
[G] Tình tiết vẫn không bay [C] vì người viết còn đang say
[E] Hoài niệm là thứ quý giá anh không muốn [Am] mất cũng chẳng muốn quên
Dù rằng hiện tại đã khác đôi bàn tay [Em] nắm chẳng còn muốn bên
Chúng ta chỉ còn hình bóng hai cuộc [F] sống chẳng còn tương thông
Hãy giữ cho [G] mình những điều đẹp nhất dù một trong [Am] hai có còn thương không

Ngày mà ta hai [Am] lối câu gian dối buông dẫu phôi [Em] phai ân tình
Tích tịch tình [F] tang sau bao năm rời [G] xa vẫn nhớ [C] như in [E]
Hò quang kiệu [Am] ô đem tình duyên quên hết ai [Em] thương anh rồi
Bức thư lần [F] cuối xem như hoạ [G] tiết tư tình [Am] phân ly

An yên bao lâu giờ [Am] hoá mây mờ, có cơn gió vội [Em] lấy anh đi
Phút cuối nói được [F] gì bỗng chốc đã vỡ [G] tan tình ai [C] trái ngang
Nếu có kiếp khác xin [Am] tiếp chân người, vẽ lại nét mặt [Em] lúc anh cười
Và nói [F] rằng dù đắng [G] cay xin đừng [Am] đổi thay

Tăng ½ tone lên [Bbm] --------
An yên bao lâu giờ [Bbm] hoá mây mờ, có cơn gió vội [Fm] lấy anh đi
Phút cuối nói được [F#] gì bỗng chốc đã vỡ [Ab] tan tình ai [C#] trái ngang
Nếu có kiếp khác xin [Bbm] tiếp chân người, vẽ lại nét mặt [Fm] lúc anh cười
Và nói [F#] rằng dù đắng [Ab] cay xin đừng [Bbm] đổi thay

Outtro: [Bbm][Fm]-[F#][Ab] [C#]-[Bbm][Fm]-[F#][Ab][Bbm]