Huế Thương

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Ballad || Đơn ca: Nam: D, Nữ: A

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Thu Hiền: Bb
  • Quang Lê: C#
  • Vân Khánh: A
  • Quang Linh: D
  • Hương Lan: Bb

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, Em cầm trên tay ra đứng bờ sông, Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, Em trao nón đợi và em hẹn hò...

Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát, Tìm người con gái áo tím mộng mơ, Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ, Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò...

[ĐK: ] Tôi nhớ khúc ca, Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, Nam ai Nam bằng mà sao thương thế, Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát, Nghe thân thương Huế ơi...

Tôi nhớ đến em, Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng, Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước, Dáng em đi về hòa tan trong Huế, Nên tôi đi.. tìm em...

== DẠO NHẠC ==

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, Em cầm trên tay ra đứng bờ sông, Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, Em trao nón đợi và em hẹn hò...

Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát, Tìm người con gái áo tím mộng mơ, Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ, Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò...

[ĐK: ] Tôi nhớ khúc ca, Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, Nam ai Nam bằng mà sao thương thế, Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát, Nghe thân thương Huế ơi...

Tôi nhớ đến em, Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng, Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước, Dáng em đi về hòa tan trong Huế, Nên tôi đi.. tìm em...

* Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, Tôi thả xuống dòng sông Hương.. Tìm em.. giữa Huế mộng... Huế.. mơ......

== HẾT BÀI ==

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón, 
Em cầm trên tay ra đứng bờ sông, 
Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ, 
Em trao nón đợi và em hẹn hò...

Trở lại Huế yêu lần theo ân tình câu hát, 
Tìm người con gái áo tím mộng mơ, 
Sông Hương tấp nập tìm răng được chừ,  
Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò...

[ĐK: ] 
Tôi nhớ khúc ca, 
Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế, 
Nam ai Nam bằng mà sao thương thế, 
Lắng trong vui buồn mộng mơ em hát, 
Nghe thân thương Huế ơi...

Tôi nhớ đến em, 
Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng,  
Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước,  
Dáng em đi về hòa tan trong Huế, 
Nên tôi đi tìm em...

Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón,  
Tôi thả xuống dòng sông Hương, 
Tìm em giữa Huế mộng Huế mơ...

Trở lại Huế [C] thương bài thơ khắc trong chiếc [Dm] nón
Em cầm trên [F] tay ra đứng bờ [G] sông
[Am] Sông Hương nước [Dm] chảy thuyền trôi lững lờ
Em trao nón [Am] đợi và [G7] em hẹn [C] hò [Dm][G][C]

Trở lại Huế [C] yêu lần theo ân tình câu [Dm] hát
Tìm người con [F] gái áo tím mộng [G] mơ
[Am] Sông Hương tấp [Dm] nập tìm răng được chừ
Không nguôi kỷ [Am] niệm vòng [G7] tay học [C] trò [Dm][G7][C]

[C] Tôi nhớ khúc ca ớ [Dm] hơ [G7]
[Em] Tôi nhớ khúc [Am] ca mỗi [Dm] lần đến [F] Huế
Nam ai Nam [Dm] bằng mà sao thương [G] thế
Lắng trong vui [C] buồn mộng mơ em [Dm] hát
[Am] Nghe thân thương ơ hờ Huế [Dm] ơi [F][G7]

Tôi nhớ đến [C] em ớ [Dm] hơ [G]
[Em] Tôi nhớ đến [Am] em chiều [Dm] hè vương [F] nắng
Rơi rơi sân [Dm] trường phượng hồng mơ [G] ước
Dáng em đi [C] về hòa tan trong [Dm] Huế
[Am] Nên tôi đi ơ hờ tìm [G7] em [F][G7]

Trở lại Huế [C] yêu, bài thơ khắc trong chiếc [Dm] nón
Tôi thả xuống dòng [G] sông Hương tìm [Dm] em
[G7] Giữa Huế mộng Huế [C] mơ.