Không Còn Nhớ Người Yêu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Habanera || Đơn ca: Nam: Bbm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Đan Nguyên: Bbm
  • Chế Linh: Am
  • Trường Vũ: Am
  • Mạnh Quỳnh: Gm
  • Khánh Lâm: Am
  • Duy Trường: Bbm
  • Tài Linh & Trần Sang: Gm

Tôi không còn thương nhớ người yêu, Từ em cô dâu sính lễ qua cầu, Nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu, Trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu, Tôi chú rể em làm cô dâu...

Tôi không còn thương nhớ người ta, Tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà, Với ai chẳng lần mình quen biết, Với ai chẳng cần gi tha thiết, Tôi quên người quên cả chính tôi...

[ĐK: ] Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng, Nếu khi mất em rồi, Chắc là tôi sẽ khó sống, Để bây giờ em cho tôi hiểu đời, Tôi đã mất em rồi, Thì tôi cũng vậy mà thôi...

Nên không còn thương nhớ đầy vơi, Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, Chỉ vui với cuộc đời đây đó, Chỉ vui với bạn bè sương gió, Tôi không còn thương nhớ đến ai...

== DẠO NHẠC ==

Tôi không còn thương nhớ người ta, Tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà, Với ai chẳng lần mình quen biết, Với ai chẳng cần gi tha thiết, Tôi quên người quên cả chính tôi...

[ĐK: ] Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng, Nếu khi mất em rồi, Chắc là tôi sẽ khó sống, Để bây giờ em cho tôi hiểu đời, Tôi đã mất em rồi, Thì tôi cũng vậy mà thôi...

Nên không còn thương nhớ đầy vơi, Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, Chỉ vui với cuộc đời đây đó, Chỉ vui với bạn bè sương gió, Tôi không còn thương nhớ đến ai...

* Chỉ vui với cuộc đời đây đó, Chỉ vui với bạn bè sương gió, Tôi không còn... thương.. nhớ.. đến.. ai......

== HẾT BÀI ==

Tôi không còn thương nhớ người yêu, 
Từ em cô dâu sính lễ qua cầu, 
Nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu, 
Trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu, 
Tôi chú rể em làm cô dâu...

Tôi không còn thương nhớ người ta, 
Tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà, 
Với ai chẳng lần mình quen biết, 
Với ai chẳng cần gi tha thiết, 
Tôi quên người quên cả chính tôi...

 

[ĐK: ]
Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng, 
Nếu khi mất em rồi, 
Chắc là tôi sẽ khó sống, 
Để bây giờ em cho tôi hiểu đời, 
Tôi đã mất em rồi, 
Thì tôi cũng vậy mà thôi...

Nên không còn thương nhớ đầy vơi, 
Giờ không yêu ai cũng chẳng yêu người, 
Chỉ vui với cuộc đời đây đó, 
Chỉ vui với bạn bè sương gió, 
Tôi không còn thương nhớ đến ai...

Ngâm thơ:
Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi
Nhớ em em có nhớ gì tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu nồng với chính tôi.

1. [E7] Tôi không còn thương nhớ người [Am] yêu
Từ em cô [G] dâu sính lễ qua [Dm] cầu
Nỡ quên kỷ [Am] niệm ngày thơ ấu
Trò chơi cưới hỏi đầy yêu [E7] dấu
Tôi chú rể em làm cô dâu.

2. Tôi không còn thương nhớ người [Am] ta
Tìm vui thâu [G] đêm quán nhỏ tay [Dm] ngà
Với ai chẳng lần mình quen [Am] biết
Với ai chẳng cần mình tha thiết
Tôi [E7] quên người quên cả chính [Am] tôi.

[ĐK: ]  Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng
Nếu khi mất em rồi
Chắc là tôi sẽ khó [E] sống
Để bây [Am] giờ em cho tôi hiểu [C] đời
Tôi đã mất em [Am] rồi
Thì [G] tôi cũng vậy mà [Am] thôi.

3. [E7] Nên không còn thương nhớ đầy [Am] vơi
Giờ ko yêu [G] ai cũng chẳng yêu [Dm] người
Chỉ vui với [Am] cuộc đời đây [C] đó
Chỉ vui với bạn bè sương [E7] gió
Tôi không còn thương nhớ đến [Am] ai.