Kỳ Diệu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Nhật Trường & Mỹ Lan: Bb

Khi áng mây cao dừng trên nếp trán, Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay, Trái tim anh hờn dỗi trên vai, Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy...

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón, Trên bàn tay lộc biếc lá non, Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em, Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc...

[ĐK: ] Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ, Có xôn xao là sỏi đá xôn xao, Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im, Để người yêu thả trôi suối tóc mềm...

Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon, Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang, Sẽ chở em về quê hương thần thoại...

== DẠO NHẠC ==

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón, Trên bàn tay lộc biếc lá non, Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em, Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc...

[ĐK: ] Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ, Có xôn xao là sỏi đá xôn xao, Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im, Để người yêu thả trôi suối tóc mềm...

Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon, Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang, Sẽ chở em về quê hương thần thoại...

* Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang, Sẽ chở em về... quê hương.. thần.. thoại......

== HẾT BÀI ==

Khi áng mây cao dừng trên nếp trán, 
Anh chợt nghe tình vỗ cánh bay, 
Trái tim anh hờn dỗi trên vai, 
Đêm hạnh phúc như hạt sương gầy...

Bỗng mùa xuân về trên năm ngón, 
Trên bàn tay lộc biếc lá non, 
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên em, 
Khi em đến nằm ngoan trên cỏ biếc...

[ĐK: ]
Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ, 
Có xôn xao là sỏi đá xôn xao, 
Cánh tay anh, anh đã dặn nằm im, 
Để người yêu thả trôi suối tóc mềm...

Đôi mắt anh đã trở thành tinh tú, 
Đứng thật xa canh chừng giấc ngủ ngon, 
Anh canh chừng con thuyền lạ đi ngang, 
Sẽ chở em về quê hương thần thoại...

1. Khi áng mây [Am] cao dừng trên nếp [C] trán
Anh chợt [Em] nghe tình vỗ cánh [Am] bay
Trái tim [Dm] anh hờn dỗi trên vai
Đêm hạnh [C] phúc như hạt sương [E] gầy

2. Bỗng mùa [Am] xuân về trên năm [C] ngón
Trên bàn [Em] tay lộc biếc lá [Am] non
Anh đứng nghe âu yếm gọi tên [E] em
Khi em [E7] đến nằm ngoan trên cỏ [Am] biếc

[ĐK: ]  Có bỡ [F] ngỡ là mặt trời bỡ [E] ngỡ
Có xôn [Dm] xao là sỏi đá xôn [G] xao
Cánh tay [C] anh, anh đã dặn nằm [E] im
Để người [E7] yêu thả trôi suối tóc [Am] mềm

Đôi mắt [Am] anh đã trở thành tinh [C] tú
Đứng thật [Em] xa canh chừng giấc ngủ [Am] ngon
Anh canh chừng con thuyền lạ đi [Dm] ngang
Sẽ chở em [Em] về quê hương thần [Am] thoại.