Lá Thư Đô Thị

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Dm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Trường Vũ: Dm
 • Chế Linh: Em
 • Chế Linh (trước 75): Em
 • Khánh Linh: Cm
 • Giao Linh: Bbm
 • Tuấn Vũ: Dm
 • Hồ Việt Trung & Khưu Huy Vũ: Em
 • Đào Phi Dương: Em
 • Huỳnh Thật: Em
 • Quang Lập: Em
 • Mai Quốc Huy: Dm
 • Đan Phương & Lê Sang: Ebm
 • Thanh Vũ: Ebm
 • Thúy Hà: Bbm
 • Mai Trần Lâm: Fm
 • Randy: Ebm

Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới, Nên tôi chưa trả lời, Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi, Thư này thay câu nói...

Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi, Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, Bút nghiêng món nợ không vay, chữ trả cho thầy, Mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay...

[ĐK: ] Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên chồng vòng tay ấm êm, Thấy mình nàng vờ chẳng quen, Hùng ơi đã đành duyên chẳng lên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, Cớ sao nàng hờ hững..

Đường phố mưa bay, bay trắng đầu, Cạn chén ly bôi chưa hết sầu, Nhớ chiều mưa đổ, mưa ngâu, Đường xưa hun hút ngõ sâu, Mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu...

Thư viết còn nhiều nhưng thôi, Ngày gặp nhau sẽ nói, Nên tâm tư còn dài, Trăng lên cao sẽ tàn, Tình bạn vẫn bao la, Như rừng cây thêm lá...

Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh, Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành, Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh, Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính, bắc cầu về anh...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên chồng vòng tay ấm êm, Thấy mình nàng vờ chẳng quen, Hùng ơi đã đành duyên chẳng lên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, Cớ sao nàng hờ hững..

Đường phố mưa bay, bay trắng đầu, Cạn chén ly bôi chưa hết sầu, Nhớ chiều mưa đổ, mưa ngâu, Đường xưa hun hút ngõ sâu, Mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu...

Thư viết còn nhiều nhưng thôi, Ngày gặp nhau sẽ nói, Nên tâm tư còn dài, Trăng lên cao sẽ tàn, Tình bạn vẫn bao la, Như rừng cây thêm lá...

Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh, Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành, Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh, Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính, bắc cầu về anh...

* Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh, Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính... bắc cầu.. về.. anh......

== HẾT BÀI ==

Thư trước Hùng gửi thăm tôi, nhằm ngày thi sắp tới,  
Nên tôi chưa trả lời,  
Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong tôi,  
Thư này thay câu nói... 

Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung đôi,  
Thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi,  
Bút nghiêng món nợ không vay, chữ trả cho thầy,  
Mười năm hao giấy, viết mòn bàn tay...

 
[ĐK: ]
Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên chồng vòng tay ấm êm,  
Thấy mình nàng vờ chẳng quen, 
Hùng ơi đã đành duyên chẳng lên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi,  
Cớ sao nàng hờ hững.. 

Đường phố mưa bay, bay trắng đầu,  
Cạn chén ly bôi chưa hết sầu,  
Nhớ chiều mưa đổ, mưa ngâu,  
Đường xưa hun hút ngõ sâu,  
Mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu...

 

Thư viết còn nhiều nhưng thôi,  
Ngày gặp nhau sẽ nói,  
Nên tâm tư còn dài,  
Trăng lên cao sẽ tàn,  
Tình bạn vẫn bao la,  
Như rừng cây thêm lá... 

Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh,  
Đường mây, nhiều may ít rủi yên lành,  
Chữ nghiêng giấy mộng mực xanh,  
Gói cả chân tình, nhờ khu bưu chính, bắc cầu về anh...

Thư trước Hùng gửi thăm [Dm] tôi,
Nhằm ngày thi sắp [F] tới nên tôi chưa trả [Dm] lời
Hôm nay xong hết rồi, tình bạn sống trong [Bb] tôi.
Thư này thay câu [Dm] nói.

Hùng [Bb] ơi bọn mình chung lớp chung [Dm] vui
Thời [C] gian vàng son ngắn ngủi qua [F] rồi
Bút [A7] nghiên món nợ không [C] vay,
Chữ trả cho [F] thầy mười năm hao [A7] giấy
Viết mòn bàn [Dm] tay.

Hôm [C] qua dạo phố gặp [Dm] Huyền
Bên chồng vòng tay âu [F] yếm
Thấy [C] mình nàng vờ chẳng [A7] quen
Tình [Gm] ơi đã đành duyên chẳng lên [C] đôi
Ngọn nguồn đâu phải do [F] tôi, nỡ sao người [A7] hỡi

Đường [Bb] phố mưa [C] bay, bay trắng [F] đầu
Cạn [Dm] chén ly bôi chưa hết [Bb] sầu
Nhớ chiều mưa [A7] đổ, mưa [Dm] ngâu
Đường khuya hun [F] hút ngõ sâu
Mình ba bốn [A7] đứa tâm sự đêm [Dm] thâu.

Thư viết còn nhiều nhưng [Dm] thôi
Ngày gặp nhau sẽ [F] nói thêm tâm tư còn [Dm] dài
Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao [Bb] la,
Như rừng cây thêm [Dm] lá.

Bạn [Bb] ơi lời thành xin chúc cho [Dm] anh
Đường [C] mây, nhiều may ít rủi yên [F] lành
Chữ [A7] nghiên giấy mộng mực [C] xanh
Gói cả chân [F] tình, nhờ khu bưu [A7] chính,
Bắc cầu về [Dm] anh.