Lần Đầu Tiên Trái Thanh Long Có Trong Mỳ Tôm

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Nhiều ca sĩ: Gm

Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu

[ĐK: ] Mì tôm thanh long (Mì Tôm Thanh Long) Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý) Mì Tôm Thanh Long (Mì tôm thanh long) Chờ anh thương yêu (Chờ anh thương yêu) Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý) Cho anh tình yêu (Cho anh tình yêu) Mì tôm thanh long, mì tôm thanh long Mì tôm thanh long, mì thanh long cà ty

== DẠO NHẠC ==

Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu

[ĐK: ] Mì tôm thanh long (Mì Tôm Thanh Long) Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý) Mì Tôm Thanh Long (Mì tôm thanh long) Chờ anh thương yêu (Chờ anh thương yêu) Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý) Cho anh tình yêu (Cho anh tình yêu) Mì tôm thanh long, mì tôm thanh long Mì tôm thanh long, mì thanh long cà ty

== HẾT BÀI ==

Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm
Lần đầu tiên mì thanh long
mang theo lời nhắn tình yêu

[ĐK: ]  Mì tôm thanh long (Mì Tôm Thanh Long)
Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý)
Mì Tôm Thanh Long (Mì tôm thanh long)
Chờ anh thương yêu (Chờ anh thương yêu)
Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý)
Cho anh tình yêu (Cho anh tình yêu)
Mì tôm thanh long, mì tôm thanh long
Mì tôm thanh long, mì thanh long cà ty

[Am] Lần đầu tiên trái thanh long có [G] trong mì tôm
[Am] Lần đầu tiên [Cmaj7] mì thanh long
mang [Dm] theo lời [E7] nhắn tình [Am] yêu

[ĐK: ]  [Am] Mì tôm thanh long (Mì Tôm Thanh Long)
[Dm] Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý)
[G] Mì Tôm Thanh Long (Mì tôm thanh long)
[Cmaj7] Chờ anh thương yêu (Chờ anh thương yêu)
[F] Mì tôm cà tý (Mì tôm cà tý)
[Dm] Cho anh tình yêu (Cho anh tình yêu)
[E7] Mì tôm thanh long, mì tôm thanh long
Mì tôm thanh long, mì thanh long cà [Am] ty