Lạy Phật Quan Âm

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nam: Em, Nữ: Cm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Phương Mỹ Chi: Cm
  • Thùy Trang: Bbm
  • Thanh Ngân: Cm
  • Lê Sang: Em
  • Lâm Chấn Kiệt: Ebm
  • Huỳnh Nguyễn Công Bằng: C#m
  • Đăng Nguyên: Dm
  • Đồng Thanh Tâm: Ebm

Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời...

[ĐK: ] Quan Âm Trái tim sáng ngời, Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ, Tay cầm nhành liễu thân vàng rưới khắp thế gian, Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn...

Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, Cho con được sống đời an vui, Cho con được sống đời xinh tươi, Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời...

== DẠO NHẠC ==

Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời...

[ĐK: ] Quan Âm Trái tim sáng ngời, Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn, Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ, Tay cầm nhành liễu thân vàng rưới khắp thế gian, Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn...

Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, Cho con được sống đời an vui, Cho con được sống đời xinh tươi, Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời...

[KẾT: ](Hát nhỏ dần) Cho con được sống đời xinh tươi, Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời... * Cho con được sống đời xinh tươi, Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời......

== HẾT BÀI ==

Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm, 
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời, 
Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông, 
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời...

[ĐK: ]
Quan Âm Trái tim sáng ngời, 
Cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn, 
Quan Âm tay cầm bình nước Cam Lồ, 
Tay cầm nhành liễu thân vàng rưới khắp thế gian, 
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn...

Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, 
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời, 
Cho con được sống đời an vui, 
Cho con được sống đời xinh tươi, 
Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời...

1. Dưới toà sen [Dm] vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan [F] Âm
Người đã cho [C] con niềm [D7] tin yêu giữa cuộc [Gm] đời
Quan Âm Bồ [Dm] Tát hiệu viên thông mười hai nguyện [C] lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao [Gm] người qua cơn khổ [Am] nạn từ bi độ [Dm] đời

[ĐK: ]  Quan [Dm] Âm Trái tim sáng [F] ngời
Cứu người hoạn nạn qua cơn [Dm] khó khăn!
Quan [Gm] Âm tay cầm bình [Am] nước Cam [Dm] Lồ
Tay cầm nhành [C] liễu thanh nhàn rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát [Am] mẻ mười phương thanh [Dm] nhàn

2. Dưới toà sen [Dm] vàng hương trầm toả ngát nhân [F] gian
Lạy Phật Quan [C] Âm dìu [D7] con qua bến mê [Gm] đời
Cho con được [Dm] sống đời an vui cho con được [C] sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu [Gm] khổ, Quan Âm cứu [Am] nạn đời con rạng [Dm] ngời