Lời Nguyện Buồn

Sáng tác: Phùng Minh Mẫn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Slow Rock

Ca sĩ: Tấn Đạt: Dm | Phi Nguyễn: Ebm | Lm. Xuân Đường: Cm

1. Này là phận hèn con yếu đuối dám tìm về nhan thánh Vua cực linh.
Với tâm tư thương đau xác thân bao hư hao, lỗi lầm con vương vấn trong bể dâu.
Cậy nhờ vào lòng từ bi Chúa, ngàn năm vẫn luôn dư đầy phúc ân.
Chúa con ơi! Xót thương cùng! Cho con nương thân trong tay Ngài.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ.
Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi.
Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối.
Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

2. Còn gì ngậm ngùi hơn ánh mắt Chúa nhìn từ thánh giá treo lửng lơ.
Máu loang trên Canvê tấm thân phơi bơ vơ, cớ sao con vui đắm trong tội nhơ?
Lòng buồn dạt dào con thống hối, vì năm tháng lãng quên tình biển khơi.
Chúa thương con đến vô bờ dang đôi tay khô bao mong chờ.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ.
Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi.
Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối.
Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

3. Đường nào gập ghềnh Ngài đi tới, xin Ngài dạy con bước theo mà thôi.
Lối đau lên Canvê, lối buồn về Vườn Dầu, chính là đường về phúc vinh ngàn sau.
Đường trần nào làm con hư mất, nguyện xin Chúa ra tay dạy bảo cho.
Bước bên Ngài chẳng lo gì gian nguy trước ác tâm quân thù.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ.
Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi.
Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối.
Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

1. [Dm] Này là phận hèn con yếu [F] đuối dám [Gm] tìm về nhan thánh Vua cực [A] linh.
Với [C] tâm tư thương đau xác [F] thân bao hư hao, lỗi [E7] lầm con vương vấn trong bể [A7] dâu.
[Dm] Cậy nhờ vào lòng từ bi [F] Chúa, ngàn [D7] năm vẫn luôn dư đầy phúc [Gm] ân.
[A] Chúa con ơi! [F] Xót thương cùng! [A7] Cho con nương thân trong tay [Dm] Ngài.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng [C] đỡ vì [Bb] con yếu đuối trong bùn [Dm] nhơ.
Dắt [C] con qua thương đau, giúp [Bb] con vươn lên cao, bước [A7] tìm về ngọn nguồn ơn cứu [Dm] rỗi.
Đời con xin Ngài đổi [C] mới, dẫn đưa [A7] về vì hồn con u [Dm] tối.
Giúp [D7] con qua gian nan những [Gm] muộn phiền ngập tràn, bước [A7] cùng Ngài trên lối đi bình [Dm] an.

2. [Dm] Còn gì ngậm ngùi hơn ánh [F] mắt Chúa [Gm] nhìn từ thánh giá treo lửng [A] lơ.
Máu [C] loang trên Can-vê tấm [F] thân phơi bơ vơ, cớ [E7] sao con vui đắm trong tội [A7] nhơ?
[Dm] Lòng buồn dạt dào con thống [F] hối, vì [D7] năm tháng lãng quên tình biển [Gm] khơi.
[A] Chúa thương con [F] đến vô bờ [A7] dang đôi tay khô bao mong [Dm] chờ.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng [C] đỡ vì [Bb] con yếu đuối trong bùn [Dm] nhơ.
Dắt [C] con qua thương đau, giúp [Bb] con vươn lên cao, bước [A7] tìm về ngọn nguồn ơn cứu [Dm] rỗi.
Đời con xin Ngài đổi [C] mới, dẫn đưa [A7] về vì hồn con u [Dm] tối.
Giúp [D7] con qua gian nan những [Gm] muộn phiền ngập tràn, bước [A7] cùng Ngài trên lối đi bình [Dm] an.

3. [Dm] Đường nào gập ghềnh Ngài đi [F] tới, xin [Gm] Ngài dạy con bước theo mà [A] thôi.
Lối [C] đau lên Can-vê, lối [F] buồn về Vườn Dầu, chính [E7] là đường về phúc vinh ngàn [A7] sau.
[Dm] Đường trần nào làm con hư [F] mất, nguyện [D7] xin Chúa ra tay dạy bảo [Gm] cho.
[A] Bước bên Ngài [F] chẳng lo gì [A7] gian nguy trước ác tâm quân [Dm] thù.

[ĐK: ]  Nguyện xin ơn Ngài nâng [C] đỡ vì [Bb] con yếu đuối trong bùn [Dm] nhơ.
Dắt [C] con qua thương đau, giúp [Bb] con vươn lên cao, bước [A7] tìm về ngọn nguồn ơn cứu [Dm] rỗi.
Đời con xin Ngài đổi [C] mới, dẫn đưa [A7] về vì hồn con u [Dm] tối.
Giúp [D7] con qua gian nan những [Gm] muộn phiền ngập tràn, bước [A7] cùng Ngài trên lối đi bình [Dm] an.

STYLE: Slow Rock

Này là phận hèn con yếu đuối dám tìm về nhan thánh Vua cực linh. Với tâm tư thương đau xác thân bao hư hao, lỗi lầm con vương vấn trong bể dâu. Cậy nhờ vào lòng từ bi Chúa, ngàn năm vẫn luôn dư đầy phúc ân. Chúa con ơi! Xót thương cùng! Cho con nương thân trong tay Ngài.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

Còn gì ngậm ngùi hơn ánh mắt Chúa nhìn từ thánh giá treo lửng lơ. Máu loang trên Canvê tấm thân phơi bơ vơ, cớ sao con vui đắm trong tội nhơ? Lòng buồn dạt dào con thống hối, vì năm tháng lãng quên tình biển khơi. Chúa thương con đến vô bờ dang đôi tay khô bao mong chờ.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

Đường nào gập ghềnh Ngài đi tới, xin Ngài dạy con bước theo mà thôi. Lối đau lên Canvê, lối buồn về Vườn Dầu, chính là đường về phúc vinh ngàn sau. Đường trần nào làm con hư mất, nguyện xin Chúa ra tay dạy bảo cho. Bước bên Ngài chẳng lo gì gian nguy trước ác tâm quân thù.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

== DẠO NHẠC ==

Này là phận hèn con yếu đuối dám tìm về nhan thánh Vua cực linh. Với tâm tư thương đau xác thân bao hư hao, lỗi lầm con vương vấn trong bể dâu. Cậy nhờ vào lòng từ bi Chúa, ngàn năm vẫn luôn dư đầy phúc ân. Chúa con ơi! Xót thương cùng! Cho con nương thân trong tay Ngài.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

Còn gì ngậm ngùi hơn ánh mắt Chúa nhìn từ thánh giá treo lửng lơ. Máu loang trên Canvê tấm thân phơi bơ vơ, cớ sao con vui đắm trong tội nhơ? Lòng buồn dạt dào con thống hối, vì năm tháng lãng quên tình biển khơi. Chúa thương con đến vô bờ dang đôi tay khô bao mong chờ.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

Đường nào gập ghềnh Ngài đi tới, xin Ngài dạy con bước theo mà thôi. Lối đau lên Canvê, lối buồn về Vườn Dầu, chính là đường về phúc vinh ngàn sau. Đường trần nào làm con hư mất, nguyện xin Chúa ra tay dạy bảo cho. Bước bên Ngài chẳng lo gì gian nguy trước ác tâm quân thù.

[ĐK: ] Nguyện xin ơn Ngài nâng đỡ vì con yếu đuối trong bùn nhơ. Dắt con qua thương đau, giúp con vươn lên cao, bước tìm về ngọn nguồn ơn cứu rỗi. Đời con xin Ngài đổi mới, dẫn đưa về vì hồn con u tối. Giúp con qua gian nan những muộn phiền ngập tràn, bước cùng Ngài trên lối đi bình an.

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Trở Thành Bậc Thầy Đệm Hát Guitar Trong 7 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)