Lưu Khách

Sáng tác: Vi Nguyễn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Slow

Ca sĩ: Vi Nguyễn: C

Ngồi lại nhé, hôm nay trời thưa nắng!
Khách khoan về, bóng xế tàn buổi trưa
Dùng dằng mãi, mây kéo sang vần vũ
“Vũ vô cương tỏa, năng lưu khách” dưới mưa.

Đừng lưu, đừng lưu khách! Đừng lưu, đừng lưu khách!
Ơi Tuyết hỡi, Hồng ơi!
Đừng lưu, đừng lưu khách!
Ơi Tuyết, hỡi ơi Hồng!
Đường khách về êm đềm
Trời đâu nỡ gió, hay giông.

Chim khách cười khanh khách
Chim khách cười khanh khách
Bay về đậu trên vai
Chim khách cười khanh khách
Ngân nga tiếng ca dài
Ngờ đâu thành tơ vò ruột đau chín khúc bi ai.

Vẫn còn em bâng khuâng trời mây vắng
Khách đã về bóng xế tàn chiều say
Còn đôi chút âm thừa, cười khe khẽ!
Cười nhè nhẹ, trước sau gì cũng bay.

Ngồi lại [C] nhé, hôm nay trời thưa nắng!
Khách khoan [G] về, bóng xế [Fm] tàn buổi [C] trưa
Dùng dằng [Fm] mãi, mây kéo sang vần [Bdim7] vũ
“Vũ vô cương [G7] tỏa, năng lưu khách” dưới [C] mưa.

Đừng lưu, đừng lưu [G7] khách! Đừng [C] lưu, đừng lưu khách!
Ơi [F] Tuyết hỡi, Hồng [G] ơi!
Đừng [C] lưu, đừng lưu [F] khách!
Ơi Tuyết, hỡi ơi [G] Hồng!
[Fm] Đường khách về êm đềm
Trời đâu nỡ [G7] gió, hay [C] giông.

Chim [C] khách cười khanh khách
Chim khách cười khanh [Em] khách
Bay [F] về đậu trên [G] vai
Chim [C] khách cười khanh [F] khách
Ngân [C] nga tiếng ca [G] dài
[Fm] Ngờ đâu thành tơ vò ruột đau chín [G7] khúc bi [C] ai.

Vẫn còn [C] em bâng khuâng trời mây vắng
Khách đã [G7] về bóng xế [Fm] tàn chiều [C] say
Còn đôi [Fm] chút âm thừa, cười khe [Bdim7] khẽ!
Cười nhè [G7] nhẹ, trước [Fm] sau gì cũng [C] bay.

STYLE: Slow

Ngồi lại nhé, hôm nay trời thưa nắng! Khách khoan về, bóng xế tàn buổi trưa Dùng dằng mãi, mây kéo sang vần vũ “Vũ vô cương tỏa, năng lưu khách” dưới mưa.

Đừng lưu, đừng lưu khách! Đừng lưu, đừng lưu khách! Ơi Tuyết hỡi, Hồng ơi! Đừng lưu, đừng lưu khách! Ơi Tuyết, hỡi ơi Hồng! Đường khách về êm đềm Trời đâu nỡ gió, hay giông.

Chim khách cười khanh khách Chim khách cười khanh khách Bay về đậu trên vai Chim khách cười khanh khách Ngân nga tiếng ca dài Ngờ đâu thành tơ vò ruột đau chín khúc bi ai.

Vẫn còn em bâng khuâng trời mây vắng Khách đã về bóng xế tàn chiều say Còn đôi chút âm thừa, cười khe khẽ! Cười nhè nhẹ, trước sau gì cũng bay.

== DẠO NHẠC ==

Ngồi lại nhé, hôm nay trời thưa nắng! Khách khoan về, bóng xế tàn buổi trưa Dùng dằng mãi, mây kéo sang vần vũ “Vũ vô cương tỏa, năng lưu khách” dưới mưa.

Đừng lưu, đừng lưu khách! Đừng lưu, đừng lưu khách! Ơi Tuyết hỡi, Hồng ơi! Đừng lưu, đừng lưu khách! Ơi Tuyết, hỡi ơi Hồng! Đường khách về êm đềm Trời đâu nỡ gió, hay giông.

Chim khách cười khanh khách Chim khách cười khanh khách Bay về đậu trên vai Chim khách cười khanh khách Ngân nga tiếng ca dài Ngờ đâu thành tơ vò ruột đau chín khúc bi ai.

Vẫn còn em bâng khuâng trời mây vắng Khách đã về bóng xế tàn chiều say Còn đôi chút âm thừa, cười khe khẽ! Cười nhè nhẹ, trước sau gì cũng bay.

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Thổi Sáo Trúc Trong 21 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)