Mây Ngàn Lối Xưa

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Rhumba || Đơn ca: Nam: Am

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tuấn Ngọc: Am

Ngày xưa ta đã yêu nhau, Bên bờ sen vắng dãi dầu ân ái, Những đêm hè cũ gối chăn, Cuộc tình thoáng chốc nay đành ly tan... Bây giờ duyên đã lỡ làng, Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ nhau, Bẽ bàng một truyện trầu cau, Ái ân dang dở đớn đau vô bờ...

[ĐK: ] Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa trên bến mộng mơ, Yêu anh em nói sẽ chờ đợi anh... Đã thề, đã thề đến chuyện liền cành, Mà sao lặng lẽ, mà sao lặng lẽ đành xa nhau...

Ừ thôi đã quyết sang ngang, Bận lòng chi những mây ngàn lối xưa, Hồ sen năm ấy trời mưa, Nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng...

Trách người con gái phũ phàng, Tình đang còn thắm sao đành sang ngang, Ngỡ ngàng ôm mối tình si, Hằng đêm thổn thức mơ hình bóng ai...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa trên bến mộng mơ, Yêu anh em nói sẽ chờ đợi anh... Đã thề, đã thề đến chuyện liền cành, Mà sao lặng lẽ, mà sao lặng lẽ đành xa nhau...

Ừ thôi đã quyết sang ngang, Bận lòng chi những mây ngàn lối xưa, Hồ sen năm ấy trời mưa, Nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng...

Trách người con gái phũ phàng, Tình đang còn thắm sao đành sang ngang, Ngỡ ngàng ôm mối tình si, Hằng đêm thổn thức mơ hình bóng ai...

Chiều nay hồn lạnh nắng phai, Mình anh lẻ bóng ngóng hoài chân mây, Cuộc tình đã chết từ đây, Duyên ta chưa thắm.. kiếp này... mất.. nhau......

== HẾT BÀI ==

Ngày xưa ta đã yêu nhau, 
Bên bờ sen vắng dãi dầu ân ái, 
Những đêm hè cũ gối chăn, 
Cuộc tình thoáng chốc nay đành ly tan...


Bây giờ duyên đã lỡ làng, 
Nửa đêm thức giấc bàng hoàng nhớ nhau, 
Bẽ bàng một truyện trầu cau, 
Ái ân dang dở đớn đau vô bờ...

 

[ĐK: ]
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa trên bến mộng mơ, 
Yêu anh em nói sẽ chờ đợi anh...
Đã thề, đã thề đến chuyện liền cành, 
Mà sao lặng lẽ, mà sao lặng lẽ đành xa nhau...


Ừ thôi đã quyết sang ngang, 
Bận lòng chi những mây ngàn lối xưa, 
Hồ sen năm ấy trời mưa, 
Nay sen lại nở lưa thưa mấy vàng...

 

Trách người con gái phũ phàng,
Tình đang còn thắm sao đành sang ngang,
Ngỡ ngàng ôm mối tình si, 
Hằng đêm thổn thức mơ hình bóng ai...


(Chiều nay hồn lạnh nắng phai, 
Mình anh lẻ bóng ngóng hoài chân mây, 
Cuộc tình đã chết từ đây, 
Duyên ta chưa thắm.. kiếp này... mất.. nhau...)

1. Ngày [Am] xưa ta đã yêu [F] nhau bên bờ sen [E7] vắng dãi dầu ân [Am] ái
Những [Dm] đêm hè cũ gối [Am] chăn, cuộc tình thoáng [E7] chốc nay đành ly [Am] tan
Bây [Dm] giờ duyên đã lỡ [Am] làng, nửa đêm tỉnh [F] giấc bàng hoàng nhớ [E7] nhau
Bẽ [G] bàng một chuyện trầu [C] cau, ái ân dang [E7] dỡ đớn đau vô [Am] bờ

ĐK : Ngày xưa, ngày [C] xưa
Ngày [F] xưa bên bến mộng [E7] mơ
Yêu [G] anh, em [E7] nói sẽ chờ đợi [Am] anh [E7]
Đã [Am] thề, đã [F] thề dến chuyện liền [C] cành
Mà sao lặng [E7] lẽ, mà sao lặng [F] lẽ [E7] đành xa [Am] nhau.

3. Ừ [Am] thôi đã quyết sang [F] ngang, bận lòng chi [E7] những mây ngàn lối [Am] xưa
Hồ [Dm] sen năm ấy trời [Am] mưa, nay sen lại [E7] nở lưa thưa mấy [Am] hàng
Trách [Dm] người con gái phụ [Am] phàng, tình đang còn [F] thắm sao đành sang [E7] ngang
Ngỡ [G] ngàng ôm mối tình [C] si, hằng đêm thổn [E7] thức với hình bóng [Am] ai

* Chiều [G] nay hồn lạnh nắng [F] phai, mình anh lẻ [E7] bóng ngóng hoài chân [Am] mây
Cuộc [G] tình đã chết từ [F] đây, duyên ta chưa [E7] thắm kiếp này mất [Am] nhau.