Mấy Nhịp Cầu Tre

Phiên bản Trình Chiếu

Điệu: Chachacha ||

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Phi Nhung: Bm
 • Đặng Thế Luân & Ngọc Huyền: Dm
 • Cẩm Ly & Quốc Đại: Dm
 • Duy Khánh: Dm
 • Thanh Tuyền: Bm
 • Hương Lan: Bm
 • Hạ Vy: Bm
 • Duy Trường & Hạ Phương: Dm
 • Giao Linh & Phượng Vũ: Bm
 • Tuấn Vũ & Thảo Sương: Am
 • Mộng Thi: Bm
 • Mỹ Thể (trước 75): Am
 • Duy Khánh (trước 75): Ebm

1. Làng tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu tre, 
Làng bên băng qua kinh nối tình miền quê, 
Buồn vui dân trong làng ra nghỉ trưa hè, 
Lặng mà nghe ai hát đêm về...

Hỏi rằng ai không yêu mấy nhịp cầu tre, 
Lặng nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe, 
Cầu tre bao trưa hè vui một câu vè, 
Để lòng ai quên hết não nề...

[ĐK: ]
Ai đem bắt nhịp cầu tre, 
Cho chàng là chàng làng bên ấy, 
Thương em là em thương bên này, 
Cầu tre tích tịch tình tang, 
Cầu tre tang tịch tình tình, 
Rằng nhớ ở đây...

Thương nhau mà thương nhau, 
Cởi áo cho nhau về nhà mẹ hỏi: 
"Qua cầu, qua cầu", 
Thưa, rằng thưa, rằng thưa:
"Qua cầu gió bay"...

2. Nhờ ai em tôi qua lấy chồng làng bên, 
Nhờ ai, ai đem ngô lúa về ngoài hiên, 
Cầu ơi ai đem tình gieo tràn khắp miền, 
Lòng cầu như đôi cánh chim hiền...

Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, 
Cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên, 
Lòng mong mai cho dù sông cạn đá mòn, 
Thì cầu kia muôn kiếp vẫn còn...

Làng [Dm] tôi nghe đu đưa mấy nhịp cầu [F] tre
Làng [Gm] bên băng qua kênh nối tình miền quê
Buồn [C] vui dân trong làng ra nghỉ trưa [F] hè
Lặng mà [Gm] nghe ai hát đêm [Dm] hè.

Hỏi [Dm] rằng ai không yêu mấy nhịp cầu [F] tre
Lặng [Gm] nghe ai ca trong nắng chiều vàng hoe
Cầu [C] tre bao trưa hè vui một câu [F] vè
Để lòng [Gm] ai quên hết não [Dm] nề.

Ai [Dm] đem bắt nhịp cầu [Am] tre
Cho [Dm] chàng là chàng làng bên [Am] ấy
Thương [Bb] em là em ở bên [F] này
Ờ ơ ớ ớ ờ [Dm] hơ
Cầu [Am] tre tích tịch tình tang
Cầu [Gm] tre tang tịch tình tình
Rằng nhớ ở [Dm] đây
Thương [Am] nhau mà thương nhau
Cởi áo cho [Dm] nhau về nhà mẹ hỏi
Qua cầu qua cầu
[Am] Thưa rằng thưa rằng thưa
Qua cầu gió [Dm] bay

Nhờ [Dm] ai em tôi qua lấy chồng làng [F] bên
Nhờ [Gm] ai ai đem ngô lúa về ngoài hiên
Cầu [C] ơi ai đem tình gieo trải khắp [F] miền
Lòng cầu [Gm] như đôi cánh chim [Dm] hiền

Chiều [Dm] nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu [F] duyên
Cầu [Gm] ơi ai đâu quên những chiều thần tiên
Lòng [C] mong mai cho dù sông cạn đá [F] mòn
Thì cầu [Gm] kia muôn kiếp vẫn [Dm] còn.