Một Lần Yêu Trăm Lần Đau

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tường Quân & Đường Hưng & Khởi Phong: Dm

Vậy là giờ em đã đi, em quyết tâm không cần anh nữa rồi. Đoạn đường dài ta đã qua, buồn hay vui riêng anh nhớ mà thôi. Và từ giờ khi nắng mưa, ai ở bên đi cùng em tháng ngày. Và người nào sẽ đón đưa, sẽ thay anh yêu em như ngày xưa.!

Một lần yêu em nhưng giờ anh đau đớn trăm lần vì yêu Bởi anh không thể quên bao tháng năm bên cạnh em Thế giới của anh bây giờ như không còn ai Mình anh cứ loay hoay trong nỗi buồn.!

[ĐK: ] Nghĩ người mình thương đang cùng ai say đắm duyên tình nồng say Mà tim anh vỡ tan không thể nói lên thanh câu! Bước qua đời nhau rồi tặng cho nhau niềm đau Con đường ta bước qua nước mắt anh rơi chảy thành sông!

== DẠO NHẠC ==

Vậy là giờ em đã đi, em quyết tâm không cần anh nữa rồi. Đoạn đường dài ta đã qua, buồn hay vui riêng anh nhớ mà thôi. Và từ giờ khi nắng mưa, ai ở bên đi cùng em tháng ngày. Và người nào sẽ đón đưa, sẽ thay anh yêu em như ngày xưa.!

Một lần yêu em nhưng giờ anh đau đớn trăm lần vì yêu Bởi anh không thể quên bao tháng năm bên cạnh em Thế giới của anh bây giờ như không còn ai Mình anh cứ loay hoay trong nỗi buồn.!

[ĐK: ] Nghĩ người mình thương đang cùng ai say đắm duyên tình nồng say Mà tim anh vỡ tan không thể nói lên thanh câu! Bước qua đời nhau rồi tặng cho nhau niềm đau Con đường ta bước qua nước mắt anh rơi chảy thành sông!

== HẾT BÀI ==

1. Vậy là giờ em đã đi, em quyết tâm không cần anh nữa rồi.
Đoạn đường dài ta đã qua, buồn hay vui riêng anh nhớ mà thôi.
Và từ giờ khi nắng mưa, ai ở bên đi cùng em tháng ngày.
Và người nào sẽ đón đưa, sẽ thay anh yêu em như ngày xưa.!

2. Một lần yêu em nhưng giờ anh đau đớn trăm lần vì yêu
Bởi anh không thể quên bao tháng năm bên cạnh em
Thế giới của anh bây giờ như không còn ai
Mình anh cứ loay hoay trong nỗi buồn.!

[ĐK: ]  Nghĩ người mình thương đang cùng ai say đắm duyên tình nồng say
Mà tim anh vỡ tan không thể nói lên thanh câu!
Bước qua đời nhau rồi tặng cho nhau niềm đau
Con đường ta bước qua nước mắt anh rơi chảy thành sông!

Intro:
[Dm][Am]-[Bb][F]-[Gm][Dm]-[Bb][A7]
[Dm][Am]-[Bb][F]-[Gm][Dm]-[Bb][A7][Dm]

1. [Dm] Vậy là giờ em đã [Gm] đi, em quyết [C] tâm không cần anh nữa [A7] rồi.
[Dm] Đoạn đường dài ta đã [Gm] qua, buồn hay [C] vui riêng anh nhớ [F] mà thôi.
[Dm] Và từ giờ khi nắng [Gm] mưa, ai ở [C] bên đi cùng em tháng [Am] ngày.
[Dm] Và người nào sẽ đón [Gm] đưa, sẽ thay [C] anh yêu [Am] em như ngày [Dm] xưa.!

2. Một lần yêu [Dm] em nhưng giờ anh đau đớn [Am] trăm lần vì yêu
Bởi [Bb] anh không thể [C] quên bao tháng [F] năm bên cạnh em
[Gm] Thế giới của anh bây giờ [C] như không còn ai
Mình [F] anh cứ loay [C] hoay trong nỗi [Am] buồn.!

[ĐK: ]  Nghĩ người mình [Dm] thương đang cùng ai say đắm [Dm] duyên tình nồng say
Mà [Bb] tim anh vỡ [C] tan không thể [F] nói lên thanh câu!
[Gm] Bước qua đời nhau rồi tặng [Am] cho nhau niềm đau
Con [F] đường ta bước [Bb] qua nước mắt [C] anh [Am] rơi chảy thành [Dm] sông!