Mùa Xuân Của Mẹ

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Ballad || Đơn ca: Nam: D, Nữ: A

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Chế Linh: D
 • Quang Lê: D
 • Duy Khánh: C#
 • Hương Lan: A
 • Giao Linh: G
 • Trường Vũ: B
 • Tuấn Vũ: C
 • Chế Linh (trước 75): Eb
 • Dạ Hương (trước 75): Ab
 • Hương Lan & Duy Quang: C
 • Vũ Khanh: B
 • Ngọc Hạ: Bb

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi, Giờ đây đời con đang còn lênh đênh, Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn, Áo trận sờn vai bạc màu, Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang...

Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về, Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua, Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều, Sớm chiều vườn rau vườn cà, Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?...

[ĐK: ] Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân, Thoáng mùi mai nở đâu đây, Nghe lòng lạc loài chơi vơi... Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang, Bếp hồng quây quần bên nhau, Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa...

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, Dù cho, dù cho xuân đã đi qua, Dù cho én từng bầy bay về ngàn, Dẫu gì rồi con cũng về, Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...

== DẠO NHẠC ==

Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang, Bếp hồng quây quần bên nhau, Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa...

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về, Dù cho, dù cho xuân đã đi qua, Dù cho én từng bầy bay về ngàn, Dẫu gì rồi con cũng về, Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...

* Dù cho én từng bầy bay về ngàn, Dẫu gì rồi con cũng về, Chỉ bên Mẹ.. là mùa xuân thôi......

== HẾT BÀI ==

Mẹ ơi hoa cúc hoa mai nở rồi,  
Giờ đây đời con đang còn lênh đênh,  
Đèo cao gió lộng ngày đêm bạt ngàn,  
Áo trận sờn vai bạc màu,  
Nhìn xuân về lòng buồn mênh mang... 

Ngày đi con hứa xuân sau sẽ về,  
Mà nay đã bao xuân rồi trôi qua,  
Giờ đây chắc Mẹ già tóc bạc nhiều,  
Sớm chiều vườn rau vườn cà,  
Mẹ biết nhờ cậy vào tay ai?... 

 

[ĐK: ]
Đêm nay núi rừng gió nhẹ sang xuân,  
Thoáng mùi mai nở đâu đây,  
Nghe lòng lạc loài chơi vơi... 

Khi xưa, những ngày binh lửa chưa sang,  
Bếp hồng quây quần bên nhau,  
Nghe Mẹ kể chuyện đời xưa... 

Mẹ ơi con hứa con sẽ trở về,  
Dù cho, dù cho xuân đã đi qua,  
Dù cho én từng bầy bay về ngàn,  
Dẫu gì rồi con cũng về,  
Chỉ bên Mẹ là mùa xuân thôi...

1. Mẹ [D] ơi hoa [G] cúc hoa mai nở [D] rồi
Giờ [Bm] đây đời [Em] con đang còn lênh [A] đênh
Đèo [Em] cao gió [Bm] lộng ngày đêm bạt [G] ngàn
Áo [Em] trận sờn vai bạc [F#m] màu
Nhìn xuân [Em] về lòng buồn mênh [A7] mang.

2. Ngày [D] đi con [G] hứa xuân sau sẽ [D] về
Mà [Bm] nay đã [Em] bao xuân rồi trôi [A] qua
Giờ [Em] đây chắc [Bm] mẹ già tóc bạc [G] nhiều
Sớm [Em] chiều vườn rau vườn [F#m] cà
Mẹ biết [A7] nhờ cậy vào tay [D] ai.

[ĐK: ]  Đêm [G] nay núi rừng gió nhẹ sang [Em] xuân
Thoáng mùi mai nở đâu [F#m] đây
Nghe [Bm] lòng lạc loài chơi [Em] vơi
Khi [F#m] xưa, những ngày binh lửa chưa [A] sang
Bếp hồng quây quần bên [E] nhau
Nghe mẹ kể chuyện đời [A] xưa

3. Mẹ [D] ơi con [G] hứa con sẽ trở [D] về
Dù [Bm] cho, dù [Em] cho xuân đã đi [A] qua
Dù [Em] cho én [Bm] từng bầy bay về [G] ngàn
Dẫu [Em] gì rồi con cũng [F#m] về
Chỉ bên [A7] mẹ là mùa xuân [D] thôi.