Nắm Lấy Tay Anh

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Surf || Đơn ca: Nam: Bbm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Tuấn Hưng: Bbm

Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng, Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời...

Và anh cám ơn cuộc đời này, Đã mang em về bên mình để rồi, Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng, Hãy yêu anh và bên anh người nhé!...

[ĐK: ] Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...

== DẠO NHẠC ==

Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng, Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời...

Và anh cám ơn cuộc đời này, Đã mang em về bên mình để rồi, Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng, Hãy yêu anh và bên anh người nhé!...

[ĐK: ] Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...

* [ĐK: ] (Tăng tone) Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

* Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, Thì đôi ta cũng sẽ không xa.. rời......

== HẾT BÀI ==

Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, 
Chỉ mong thế thôi đến tận cuối cùng, 
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, 
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời...

Và anh cám ơn cuộc đời này, 
Đã mang em về bên mình để rồi, 
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng, 
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!...

[ĐK: ]
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, 
Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, 
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, 
Thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin...

Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, 
Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, 
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, 
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...

[Am] Ngày ta sánh đôi [F] hạnh phúc nói cười
[G] Chỉ mong thế thôi [E7] đến tận cuối cùng
[Am] Từng giây phút trôi [F] ánh mắt rạng ngời
[G] Cầm tay bước đi [Am] tiếng yêu quên lời

Và anh [F] cám ơn cuộc đời [G] này
Đã mang em về đến bên để [E7] rồi
Mỗi sớm [Am] mai khi thức [F] dậy, anh nói [G] rằng
Hãy yêu [C] anh và bên anh người [E7] nhé

Nắm tay anh thật [Am] chặt giữ tay anh thật [Dm] lâu
Hứa với anh một [G] câu sẽ đi chọn tới cuối con [E7] đường
Đến khi tim ngừng [Am] đập và đôi chân ngừng [Dm] đi
Vì em yêu [G] ơi xin em hãy cứ [E7] tin

Nắm tay anh thật [Am] chặt, giữ tay anh thật [Dm] lâu
Để hứa với nhau một [G] câu sẽ đi chọn tới cuối con [E7] đường
Đến khi tim ngừng [Am] đập và đôi chân ngừng [Dm] đi
Thì đôi [E7] ta cũng sẽ không xa [Am] rời

Tăng ½ tone lên [Bbm] -----

Nắm tay anh thật [Bbm] chặt giữ tay anh thật [Ebm] lâu
Hứa với anh một [Ab] câu sẽ đi chọn tới cuối con [F7] đường
Đến khi tim ngừng [Bbm] đập và đôi chân ngừng [Ebm] đi
Vì em yêu [Ab] ơi xin em hãy cứ [F7] tin

Nắm tay anh thật [Bbm] chặt, giữ tay anh thật [Ebm] lâu
Để hứa với nhau một [Ab] câu sẽ đi chọn tới cuối con [F7] đường
Đến khi tim ngừng [Bbm] đập và đôi chân ngừng [Ebm] đi
Thì đôi [F7] ta cũng sẽ không xa [Bbm] rời