Nếu Lúc Trước Em Đừng Tới

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Quang Vinh: C#
  • Quang Nhật: C#
  • Hoàng Oanh: A

Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình, Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình, Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa, Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ...

Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề, Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tịch liêu, Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau...

[ĐK: ] Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười, Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời, Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, Và giờ đây, em bỏ anh một mình đơn côi...

Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối, Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi, Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời...

== NHẠC DẠO ==

Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình, Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình, Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa, Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ...

Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về, Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề, Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tịch liêu, Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau...

[ĐK: ] Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười, Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời, Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi, Và giờ đây, em bỏ anh một mình đơn côi...

Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối, Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi, Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời...

Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi, Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối, Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi, Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời...

Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa... một phương trời......

== HẾT BÀI ==

Chuyện tình ngày xưa mơ hồ như cơn gió vô tình. 
Từng mùa đông qua luôn làm se sắt trái tim mình. 
Chẳng còn chi nữa sao lòng ta cứ mãi bâng khuâng khi trời mưa. 
Và dường như niềm thương nhớ vẫn chưa phai mờ. 

Đoạn đường ngày xưa anh cùng em chung bước đi về. 
Đoạn đường hôm nay riêng mình anh lê gót ê chề. 
Đường vào tình yêu sao giờ đây rẽ lối chia đôi trong tịch liêu. 
Bởi vì đâu hai chúng ta không thể có nhau. 

[ĐK: ]
Còn nhớ những lúc đắm đuối vui với nhau em thường tươi cười. 
Và em nói em sẽ mãi yêu đến trọn cuộc đời. 
Thời gian như con nước trôi, lời em như cơn gió thôi. 
Và giờ đây em bỏ anh một mình đơn côi. 

Nếu lúc trước em đừng tới có lẽ tốt hơn người ơi. 
Và anh chẳng cần bận tâm những điều gian dối. 
Nếu lúc trước em đừng nói, nói những tiếng yêu đầu môi. 
Thì đâu buồn chi khi mỗi đứa một phương trời.

1. Chuyện tình ngày [C] xưa mơ hồ như cơn gió [Am] vô tình
Từng mùa đông [Em] qua luôn làm [Am] se sắt trái [G7] tim mình
Chẳng còn chi [Am] nữa sao lòng ta cứ mãi bâng [Em] khuâng khi trời mưa
Và dương [D7] như niềm thương [G7] nhớ vẫn chưa phai mờ

2. Đoạn đường ngày [C] xưa anh cùng em chung bước [Am] đi về
Đoạn đường hôm [Em] nay riêng mình [Am] anh lê gót [G7] ê chề
Đường vào tình [Am] yêu sao giờ đây rẽ lối chia [Em] đôi trong tịch liêu
Bởi vì [D7] đâu hai chúng [G7] ta không thể [C] có nhau

[ĐK: ]  Còn [Am] nhớ những lúc đắm đuối vui với [Em] nhau em thường tươi cười
Và em [F] nói em sẽ mãi [G7] yêu đến trọn cuộc [C] đời
Thời [Dm] gian như con nước trôi, lời [Em] em như cơn gió thôi
Và giờ [F] đây em bỏ [C] anh một mình đơn [G7] côi

[C] Nếu lúc trước em đừng tới [Am] có lẽ tốt hơn người ơi
Và [F] anh chẳng cần bận [G7] tâm những điều gian [C] dối
[Am] Nếu lúc trước em đừng nói, [Dm] nói những tiếng yêu đầu [F] môi
Thì [C] đâu buồn chi khi [G7] mỗi đứa một [C] phương trời