Ngân Khúc Tiêu Sầu

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nữ: Gm

Ngân khúc tiêu sầu ta với ta, Trăng thu nhớ người nơi cuối trời, Giấc mơ hạnh phúc bên ai, Chốn xưa khắc sâu mối tình, Lững lờ dòng nước trôi xuôi... Duyên đã không thành thôi cách xa, Thiên thu chữ tình bao nỗi sầu, Tuyết rơi lạnh buốt con tim, Chữ yêu chữ hận muôn đời, Ngàn năm sau giấu chôn tình đau...

[ĐK: ] Phong ba bão giông cuộc đời , Yêu đương xóa tan lời thề, Thuyền xưa về nơi bến cũ, Mùa xuân vẹn câu ước thề, Thề bên nhau đến muôn đời sau...

Tiếng sáo ru tình nơi mái tranh, Trăng sao kết tình hai mái đầu, Mối duyên nguyệt lão se tơ, Thế gian lắm điều phũ phàng, Niềm yêu thương xóa tan sầu vương...

== DẠO NHẠC ==

Ngân khúc tiêu sầu ta với ta, Trăng thu nhớ người nơi cuối trời, Giấc mơ hạnh phúc bên ai, Chốn xưa khắc sâu mối tình, Lững lờ dòng nước trôi xuôi...

Duyên đã không thành thôi cách xa, Thiên thu chữ tình bao nỗi sầu, Tuyết rơi lạnh buốt con tim, Chữ yêu chữ hận muôn đời, Ngàn năm sau giấu chôn tình đau...

[ĐK: ] Phong ba bão giông cuộc đời , Yêu đương xóa tan lời thề, Thuyền xưa về nơi bến cũ, Mùa xuân vẹn câu ước thề, Thề bên nhau đến muôn đời sau...

Tiếng sáo ru tình nơi mái tranh, Trăng sao kết tình hai mái đầu, Mối duyên nguyệt lão se tơ, Thế gian lắm điều phũ phàng, Niềm yêu thương xóa tan sầu vương...

Mối duyên nguyệt lão se tơ, Thế gian lắm điều phũ phàng, Niềm yêu thương xóa tan sầu.. vương......

== HẾT BÀI ==

Ngân khúc tiêu sầu ta với ta, 
Trăng thu nhớ người nơi cuối trời,  
Giấc mơ hạnh phúc bên ai,  
Chốn xưa khắc sâu mối tình,  
Lững lờ dòng nước trôi xuôi.
 

Duyên đã không thành thôi cách xa,  
Thiên thu chữ tình bao nỗi sầu,  
Tuyết rơi lạnh buốt con tim,  
Chữ yêu chữ hận muôn đời,  
Ngàn năm sau giấu chôn tình đau. 

[ĐK: ] 
Phong ba bão giông cuộc đời , 
Yêu đương xóa tan lời thề,  
Thuyền xưa về nơi bến cũ,  
Mùa xuân vẹn câu ước thề,  
Thề bên nhau đến muôn đời sau. 

 
Tiếng sáo ru tình nơi mái tranh,  
Trăng sao kết tình hai mái đầu, 
Mối duyên nguyệt lão se tơ, 
Thế gian lắm điều phũ phàng, 
Niềm yêu thương xóa tan sầu vương.