Ngày Con Đi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca
Tham khảo tone theo ca sĩ:
  • Hạnh Nguyên: Fm

Gió thoảng chiều buông mây ngàn bay Nhìn con nằm đó nét hao gầy Đưa tay nhẹ vuốt làn mi trẻ Lặng lẽ nhìn con lệ ngấn mi

Nhớ từng ngày tháng con lớn khôn Là bao nỗi nhớ, những vui buồn Bao năm hạnh phúc cùng con trẻ Vọng mãi lời ru con thiết tha

Con đã đi rồi, con đã đi Nghìn thu chia cách bóng chim di Con đi không một lời từ biệt Mãi mãi không về với Mẹ Cha

Biết đến bao giờ gặp lại con Dù cho trái đất vẫn quay tròn Nghìn trùng xa cách ngàn ly biệt Ba đốt hương trầm thương nhớ con

Chiều tím hoàng hôn, tím lòng Ba Nén cầm giọt lệ chảy vào tim Đưa tiễn con đi về xứ lạ Cuộc đời chia cách tình Con Cha

Từng buổi chiều về nhớ thương con Mẹ Cha dòng lệ xót xa buồn Đời chia hai ngã, Ba ở lai Con về vui gió bụi ngàn xa

== DẠO NHẠC ==

Gió thoảng chiều buông mây ngàn bay Nhìn con nằm đó nét hao gầy Đưa tay nhẹ vuốt làn mi trẻ Lặng lẽ nhìn con lệ ngấn mi

Nhớ từng ngày tháng con lớn khôn Là bao nỗi nhớ, những vui buồn Bao năm hạnh phúc cùng con trẻ Vọng mãi lời ru con thiết tha

Con đã đi rồi, con đã đi Nghìn thu chia cách bóng chim di Con đi không một lời từ biệt Mãi mãi không về với Mẹ Cha

Biết đến bao giờ gặp lại con Dù cho trái đất vẫn quay tròn Nghìn trùng xa cách ngàn ly biệt Ba đốt hương trầm thương nhớ con

Chiều tím hoàng hôn, tím lòng Ba Nén cầm giọt lệ chảy vào tim Đưa tiễn con đi về xứ lạ Cuộc đời chia cách tình Con Cha

Từng buổi chiều về nhớ thương con Mẹ Cha dòng lệ xót xa buồn Đời chia hai ngã, Ba ở lai Con về vui gió bụi ngàn xa

== HẾT BÀI ==

Gió thoảng chiều buông mây ngàn bay
Nhìn con nằm đó nét hao gầy
Đưa tay nhẹ vuốt làn mi trẻ
Lặng lẽ nhìn con lệ ngấn mi

Nhớ từng ngày tháng con lớn khôn
Là bao nỗi nhớ, những vui buồn
Bao năm hạnh phúc cùng con trẻ
Vọng mãi lời ru con thiết tha

Con đã đi rồi, con đã đi
Nghìn thu chia cách bóng chim di
Con đi không một lời từ biệt
Mãi mãi không về với Mẹ Cha

Biết đến bao giờ gặp lại con
Dù cho trái đất vẫn quay tròn
Nghìn trùng xa cách ngàn ly biệt
Ba đốt hương trầm thương nhớ con

Chiều tím hoàng hôn, tím lòng Ba
Nén cầm giọt lệ chảy vào tim
Đưa tiễn con đi về xứ lạ
Cuộc đời chia cách tình Con Cha

Từng buổi chiều về nhớ thương con
Mẹ Cha dòng lệ xót xa buồn
Đời chia hai ngã, Ba ở lai
Con về vui gió bụi ngàn xa

[Am] Gió thoảng chiều buông mây ngàn [Am] bay
Nhìn con nằm [E7] đó nét hao [Am] gầy
Đưa tay nhẹ [A7] vuốt làn mi [Dm] trẻ
Lặng lẽ nhìn con lệ ngấn [E7] mi

[Am] Nhớ từng ngày tháng con lớn [Am] khôn
Là bao nỗi [E7] nhớ, những vui [Am] buồn
Bao năm hạnh [A7] phúc cùng con [Dm] trẻ
Vọng mãi lời [E7] ru con thiết [Am] tha

Con đã đi [Am] rồi, con đã [Am] đi
Nghìn thu chia [F] cách bóng chim [Am] di
Con [C] đi không một lời từ [F] biệt
Mãi mãi không [G7] về với Mẹ [C] Cha

Biết đến bao [Am] giờ gặp lại [C] con
Dù cho trái [A7] đất vẫn quay [Dm] tròn
Nghìn trùng xa [F] cách ngàn ly [Am] biệt
Ba đốt hương [E7] trầm thương nhớ [Am] con

Chiều [Am] tím hoàng hôn, tím lòng [Edim7] Ba
Nén cầm giọt [E7] lệ chảy vào [Am] tim
Đưa tiễn con [A7] đi về xứ [Dm] lạ
Cuộc [E7] đời chia cách tình Con [Am] Cha

Từng [F] buổi chiều về nhớ thương [G] con
Mẹ [E7] Cha dòng lệ xót xa [Am] buồn
Đời chia hai [F] ngã, Ba ở [Dm] lai
Con [E7] về vui gió bụi ngàn [Am] xa