Ngày Còn Em Bên Tôi

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Fm

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Quang Lập: Fm
 • Chế Linh: Ebm
 • Trường Vũ: Fm
 • Lâm Chí Khanh: Fm
 • Đăng Vũ: Fm
 • Lê Duy: Fm
 • Chế Linh (trước 75): F#m
 • Duy Hòa: Fm
 • Duy Trường: Fm
 • Hồng Quyên: Cm
 • Lưu Ánh Loan: Bm

Ngày còn em bên tôi đời là xuân với vạn câu cười, Ngày còn em bên tôi trăm năm niềm vui nhớ thương hờn dỗi, Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe yêu dấu lên môi, Tiếng đẹp lời êm trên môi có gì đẹp hơn em ơi...

Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời, Ngày còn em bên tôi trăng còn soi bước tôi về tối, Ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi, Gió lộng chiều ru chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời...

[ĐK: ] Ngày em, đến bên tôi lần cuối, Mắt lệ nhòa tiêng phân ly, Khóc một lần cho mãi mãi, Xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa...

Để rồi em xa tôi trời vào thu lá đổ ngập lòng, Để rồi em xa tôi cho mùa đông tuyết dâng ngập lối, Còn gì đây em ơi còn lại đây trong phút giây thôi, Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu...

== DẠO NHẠC ==

Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời, Ngày còn em bên tôi trăng còn soi bước tôi về tối, Ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi, Gió lộng chiều ru chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời...

[ĐK: ] Ngày em, đến bên tôi lần cuối, Mắt lệ nhòa tiêng phân ly, Khóc một lần cho mãi mãi, Xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa...

Để rồi em xa tôi trời vào thu lá đổ ngập lòng, Để rồi em xa tôi cho mùa đông tuyết dâng ngập lối, Còn gì đây em ơi còn lại đây trong phút giây thôi, Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu...

* Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở... ban.. đầu......

== HẾT BÀI ==

Ngày còn em bên tôi đời là xuân với vạn câu cười,  
Ngày còn em bên tôi trăm năm niềm vui nhớ thương hờn dỗi,  
Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe yêu dấu lên môi,  
Tiếng đẹp lời êm trên môi có gì đẹp hơn em ơi...

 
Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời,  
Ngày còn em bên tôi trăng còn soi bước tôi về tối,  
Ngày còn em bên tôi ngày còn nghe câu hát lên khơi,  
Gió lộng chiều ru chơi vơi ước mộng tìm phút mê đời...

 
[ĐK: ]
Ngày em, đến bên tôi lần cuối,
Mắt lệ nhòa tiêng phân ly,
Khóc một lần cho mãi mãi,
Xa nhau từ đây thôi hết rồi mơ ước xưa...

 
Để rồi em xa tôi trời vào thu lá đổ ngập lòng,  
Để rồi em xa tôi cho mùa đông tuyết dâng ngập lối,  
Còn gì đây em ơi còn lại đây trong phút giây thôi,
Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu...

1. Ngày còn em bên [Em] tôi đời là [Am] xuân với vạn câu [Em] cười
Ngày còn em bên [B7] tôi trăm niềm vui nhớ thương hờn [Em] dỗi
Ngày còn em bên [G] tôi, ngày thần [C] tiên yêu dấu lên [Em] ngôi
Tiếng đẹp lời êm đôi [Am] môi, ước [B7] vọng ngày mai xa xôi

3. Ngày còn em bên [Em] tôi là còn [Am] mơ với mộng trong [Em] đời
Ngày còn em bên [B7] tôi trăng còn soi bước đôi về [Em] tối
Ngày còn em bên [G] tôi, ngày còn [C] nghe câu hát lên [Em] khơi
Gió lộng chiều ru chơi [Am] vơi, bước [B7] mộng tìm phút [Em] mê đời

[ĐK: ]  Ngày [G] em đến bên [C] tôi, lần [Em] cuối
Mắt lệ nhòa tiếng phân [Am] ly
Khóc một lần cho mãi [B7] mãi
Xa em từ [C] đó nghe rã [B7] rời tim [Em] côi

3. Để rồi em xa [Em] tôi trời vào [Am] thu lá đổ ngập [Em] lòng
Để rồi em xa [B7] tôi nghe mùa đông tuyết giăng ngập [Em] lối
Còn gì đây em [G] ơi! Còn lại [C] đây trong phút giây [Em] thôi
Giữ đời lời cuối cho [Am] nhau kỷ [B7] niệm mình thuở ban [Em] đầu.