Ngõ Hồn Qua Đêm

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Em, Nữ: Am

Tham khảo tone theo ca sĩ:
 • Đặng Thế Luân & Ngọc Huyền: C#m
 • Kim Anh: Am
 • Trường Vũ: Em
 • Giao Linh: Bm
 • Tuấn Vũ & Hương Lan: Cm
 • Tâm Đoan: Bm
 • Đặng Thế Luân: C#m
 • Tuấn Vũ: Cm
 • Mạnh Quỳnh: Ebm
 • Trang Thanh Lan: Bm
 • Hương Lan: Cm
 • Băng Châu (trước 75): Dm
 • Phương Dung: Cm
 • Thanh Thúy (trước 75): Gm
 • Hoàng Oanh (trước 75): Dm
 • Như Mai: Bm

Chiều Bản Giao trên vùng đêm đen biên giới, Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi, Nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế nhân, Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ, Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau...

Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh, Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù, Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta, Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh, Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu...

[ĐK: ] Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó, Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương, Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...

Nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối, Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời, Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó, Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương, Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...

Nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối, Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời, Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, Anh hứa yêu em.. trong suốt.. cuộc.. đời.. này......

== HẾT BÀI ==

Chiều Bản Giao trên vùng đêm đen biên giới, 
Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi, 
Nghe muôn côn trùng than trong đêm trường sầu thương thế nhân, 
Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,
Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau...

Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh, 
Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù, 
Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta, 
Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh,
Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu...

 

[ĐK: ]
Tháng tháng tiếp nối, thơ ấu ra đi anh giã từ cuộc chơi đó, 
Đêm tiễn đưa anh, quay gót son mềm em đếm dài cây số thương, 
Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, 
Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm...

Nhìn hỏa châu lưng trời soi chia đêm tối, 
Anh ngỡ như ngày cưới hoa đăng ngập trời, 
Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau,
Tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc,
Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này...

1. Chiều bàn [Dm] giao cho vùng đêm đen biên [F] giới
[D7]Theo cánh [Gm] quân, anh [Am7] đóng ven lưng chừng [Dm] đồi
[C] Nghe muôn côn [F] trùng than trong đêm [Dm] trường
Sầu thương thế [C] nhân, hồn run tìm [C7] thức
Quay trong vùng thương [F] nhớ
Len [Bb] lén đưa [Am7] anh qua bến mộng ngày [Dm] xưa

2. Chuyện ngày [Dm] xưa, chia đều ra hai phe [F] đánh
[D7] Anh lấy [Gm] cây làm [Am7] súng bên em diệt [Dm] thù
[C] Phe kia ngang [F] tàn, xua quân đốt [Dm] nhà đuổi hai đứa [C] ta
Trò chơi tuổi [C7] xanh, đôi bên cùng nhau [F] đánh
Tương [Bb] sát lẫn [Am7] nhau như oán thù nghìn [Dm] thu

[ĐK: ]  Tháng tháng tiếp [D7] nối, thơ ấu ra [Gm] đi anh giã từ cuộc chơi [A] đó
[D7] Đêm tiễn đưa [Gm] anh quay gót son [Bb] mềm em đếm dài cây số [A7] thương
[Dm] Gói gém [D7] quá khứ trong chiếc ba [Gm] lô nơi tuyến đầu nằm thao [A] thức
[D7] Giây phút suy [Gm] tư xin giấc mơ [Bb] gầy nghe trái [Am7] sầu rụng nửa [Dm] đêm

3. Nhìn hỏa [Dm] châu lưng trời soi chia đêm [F] tối
[D7] Anh ngỡ [Gm] như ngày [Am7] cưới hoa đăng ngập [Dm] trời
[C] Xin em tin [F] rằng, đôi ta bây [Dm] giờ dù xa cách [C] nhau
Tình yêu ngàn [C7] năm không phai nhạt hương [F] sắc
Anh [Bb] hứa yêu [Am7] em trong suốt cuộc đời [Dm] này