Ngỡ (Khắc Việt)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Slow Surf || Đơn ca: Nam: Fm

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, Anh thấy lòng chợt lẻ loi, Cô đơn cùng với đêm dài, Cứ trôi theo anh từng ngày... Em ơi giờ đây anh cần, Cần một bờ vai em ơi, Nhưng không còn ai lúc này, Để anh có nơi tựa vào...

[ĐK: ] Anh nhớ lại những kỷ niệm, Mà sao trong anh buồn thế, Anh nghe cơn gió đang về, Như em gần kề bên anh... Anh đưa đôi mắt anh tìm, Nhưng không thấy em ở đây, Anh yêu em quá mất rồi, Nên ngỡ như em về thôi...

== DẠO NHẠC ==

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, Anh thấy lòng chợt lẻ loi, Cô đơn cùng với đêm dài, Cứ trôi theo anh từng ngày... Em ơi giờ đây anh cần, Cần một bờ vai em ơi, Nhưng không còn ai lúc này, Để anh có nơi tựa vào...

[ĐK: ] Anh nhớ lại những kỷ niệm, Mà sao trong anh buồn thế, Anh nghe cơn gió đang về, Như em gần kề bên anh... Anh đưa đôi mắt anh tìm, Nhưng không thấy em ở đây, Anh yêu em quá mất rồi, Nên ngỡ như em về thôi...

[ĐK *: ] Anh nhớ lại những kỷ niệm, Mà sao trong anh buồn thế, Anh nghe cơn gió đang về, Như em gần kề bên anh... Anh đưa đôi mắt anh tìm, Nhưng không thấy em ở đây, Anh yêu em quá mất rồi, Nên ngỡ như em về.. thôi......

== HẾT BÀI ==

Anh bỗng thấy nhớ em nhiều,  
Anh thấy lòng chợt lẻ loi,  
Cô đơn cùng với đêm dài,  
Cứ trôi theo anh từng ngày... 

Em ơi giờ đây anh cần,  
Cần một bờ vai em ơi,  
Nhưng không còn ai lúc này,  
Để anh có nơi tựa vào... [ĐK: ] 
Anh nhớ lại những kỷ niệm,  
Mà sao trong anh buồn thế,  
Anh nghe cơn gió đang về,  
Như em gần kề bên anh... 

Anh đưa đôi mắt anh tìm,  
Nhưng không thấy em ở đây,  
Anh yêu em quá mất rồi,  
Nên ngỡ như em về thôi...