Người Đi Ngoài Phố

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Cm, Nữ: Am

Người đi đi ngoài phố, chiều nắng rớt bên sông, Người đi đi ngoài phố, nhớ dáng xưa mịt mù, Thành ghế đá chiều công viên, Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...

Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ, Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, Hình bóng cũ người yêu xưa, Còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi...

[ĐK: ] Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời, Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, Mấy khi tình đầu kết trọn đời đâu em...

Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm tạ từ, Thành phố cũ người yêu xưa, Còn đâu, còn đâu giờ đây xin giã từ...

== DẠO NHẠC ==

Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ, Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, Hình bóng cũ người yêu xưa, Còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi...

[ĐK: ] Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời, Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, Mấy khi tình đầu kết trọn đời đâu em...

Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm tạ từ, Thành phố cũ người yêu xưa, Còn đâu, còn đâu giờ đây xin giã từ...

* Thành phố cũ người yêu xưa, Còn đâu, còn đâu... giờ đây xin giã.. từ......

== HẾT BÀI ==

Người đi đi ngoài phố, chiều nắng rớt bên sông, 
Người đi đi ngoài phố, nhớ dáng xưa mịt mù, 
Thành ghế đá chiều công viên, 
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi...

Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ, 
Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài, 
Hình bóng cũ người yêu xưa, 
Còn đâu, còn đâu, tình duyên đã lỡ rồi...

[ĐK: ]
Thôi chia tay nhau từ đây nghe nước mắt vây quanh, 
Biết lỡ yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời, 
Nhưng mấy khi tình đầu kết thành duyên mong ước, 
Mấy khi tình đầu kết trọn đời đâu em...

Xin từ giã đường phố trắng mưa ngâu, 
Làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm tạ từ, 
Thành phố cũ người yêu xưa, 
Còn đâu, còn đâu giờ đây xin giã từ...