Người Phu Kéo Mo Cau

(Xe Mo Ngày Cũ)

Phiên bản Trình Chiếu

Đơn ca Song ca

Điệu: Boléro || Đơn ca: Nam: Dm, Nữ: Cm | Song ca: Dm

Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau, Chở em quanh ngõ vườn, Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai, Tay ôm chắc vành mo...

Chiếc tàu mo nhỏ bé, Anh giả người phu xe, hỏi đi đâu bé à, Em trả lời, nhà em ở cuối thôn, Mo cau anh lại kéo làm vui cô gái nghèo...

Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, Giờ em quên mất rồi, Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi, Anh lưu luyến đầy vơi...

Chiếc tàu mo mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, Giờ đây em lấy chồng, May áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông, Mo cau anh một bóng ngồi nghe sao thắt lòng...

[ĐK: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa... Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly, Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì...

Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mo cau, Chở rong cô khách nghèo, Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, Nghe tan tác bể dâu...

Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo, Thì em say tiếng cười vui với người, Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi, Tình bay xa cuối trời...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa... Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly, Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì...

Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mo cau, Chở rong cô khách nghèo, Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, Nghe tan tác bể dâu...

Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo, Thì em say tiếng cười vui với người, Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi, Tình bay xa cuối trời...

* Vui với người bỏ mặc phu lẻ loi, Ôm mo cau cằn cỗi, tình bay xa cuối trời... ** Vui với người bỏ mặc phu lẻ loi, Ôm mo cau cằn cỗi, tình bay xa cuối trời......

== HẾT BÀI ==

[NAM: ] Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau, Chở em quanh ngõ vườn, [NỮ: ] Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai, Tay ôm chắc vành mo...

[NAM: ] Chiếc tàu mo nhỏ bé, Anh giả người phu xe, hỏi đi đâu bé à, [NỮ: ] Em trả lời, nhà em ở cuối thôn, Mo cau anh lại kéo làm vui cô gái nghèo...

[NAM: ] Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, Giờ em quên mất rồi, [NỮ: ] Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi, Anh lưu luyến đầy vơi...

[NAM: ] Chiếc tàu mo mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, Giờ đây em lấy chồng, [NỮ: ] May áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông, Mo cau anh một bóng ngồi nghe sao thắt lòng...

[ĐK: ] [NAM: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, [NỮ: ] Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa... [NAM: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly, [NỮ: ] Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì...

[NAM: ] Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mo cau, Chở rong cô khách nghèo, [NỮ: ] Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, Nghe tan tác bể dâu...

[NAM: ] Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo, [NỮ: ] Thì em say tiếng cười vui với người, [NAM: ] Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi, Tình bay xa cuối trời...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] [NAM: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, [NỮ: ] Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa... [NAM: ] Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly, [NỮ: ] Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì...

[NAM: ] Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mo cau, Chở rong cô khách nghèo, [NỮ: ] Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, Nghe tan tác bể dâu...

[NAM: ] Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo, [NỮ: ] Thì em say tiếng cười vui với người, [NAM: ] Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi... [CHUNG: ] Tình bay xa cuối.. trời......

== HẾT BÀI ==

Trò chơi thuở bé, anh ưa kéo mo cau,  
Chở em quanh ngõ vườn,  
Cô bé mỹ miều cười run run bờ vai,  
Tay ôm chắc vành mo...

Chiếc tàu mo nhỏ bé, 
Anh giả người phu xe, hỏi đi đâu bé à, 
Em trả lời, nhà em ở cuối thôn, 
Mo cau anh lại kéo làm vui cô gái nghèo... 

Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, 
Giờ em quên mất rồi,
Mưa đổ liên hồi, kỷ niệm xưa mồ côi, 
Anh lưu luyến đầy vơi...

Chiếc tàu mo mòn mỏi nay chẳng còn ra chơi, 
Giờ đây em lấy chồng,
May áo hồng bỏ cuộc chơi ngóng trông, 
Mo cau anh một bóng ngồi nghe sao thắt lòng...[ĐK: ] 
Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mênh mông, 
Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa,
Em ơi, em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly,
Khi em vu quy làm sao em chợt nghĩ chuyện mo cau đáng gì...

Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mo cau,
Chở rong cô khách nghèo,
Nay đã hết rồi tuổi thơ tìm đâu, 
Nghe tan tác bể dâu...

Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chở mo, 
Thì em say tiếng cười vui với người, 
Bỏ mặc phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi, 
Tình bay xa cuối trời...