Nguyện Làm Con Sóng

Sáng tác: Đỗ Trí Dũng
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Valse

Ca sĩ: Lebao: C

1. Quê hương hàng dương xanh, trời biển xanh sóng hát yên lành .
Ôi trời Thu xanh tan biến trong sóng xanh rờn.
Đêm đèn sao lung linh như mắt em vẫn mong chờ.
Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm.

Chorus 1 :
Nơi đây bao người dân quen vượt sóng đêm ngày.
Vui say cho tương lai, cho tổ quốc đẹp giàu.
Từng đợt sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ.
Như tình yêu dấu quê hương thiết tha.

2. Nơi đây người dân quê tôi thường sống trong tiếng sóng vỗ bờ.
Bao ngày thơ ngây biển hát ru khúc ru hời.
Mai dù xa nơi đây lòng vẫn nghe sóng vỗ tâm hồn.
Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm .

Chorus 2 :
Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người.
Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người.
Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ.
Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

Để kết :
Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người.
Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người.
Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ.
Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

1. Quê [G] hương hàng dương [Bm] xanh, trời biển [D7] xanh sóng hát yên [G] lành [E7].
[Am] Ôi trời Thu xanh tan biến [D7] trong sóng xanh [G] rờn.
[G] Đêm đèn sao lung [Bm] linh như mắt [D] em vẫn mong [Am] chờ.
[C] Con sóng dịu hiền [Am] ru như tiếng [D7] nôi những tháng [G] năm.

Chorus 1 :
Nơi [G] đây bao người dân quen vượt [Am] sóng đêm [Am] ngày.
Vui [D] say cho tương [D7] lai, cho tổ quốc đẹp [G] giàu.
[Am] Từng đợt sóng trắng [C] xóa nối đuôi [D7] nhau vỗ [G] bờ.
[Am] Như tình yêu [D7] dấu quê hương thiết [C] tha.

2. Nơi [G] đây người dân quê [Bm] tôi thường sống [D7] trong tiếng sóng vỗ [C] bờ.
[Am] Bao ngày thơ ngây biển hát [D7] ru khúc ru [G] hời.
[G] Mai dù xa nơi [Bm] đây lòng vẫn [D] nghe sóng vỗ tâm [Am] hồn.
[C] Con sóng dịu hiền [Am] ru như tiếng [D7] nôi những tháng [G] năm [D7].

Chorus 2 :
[G] Nha Trang thân yêu [G] ơi ! Ta nguyện [G7] sống bên [C] người.
[Am] Nha Trang bao thân [D7] thương, ta nguyện [G] hát về [G] người.
[Am] Nguyện làm sóng trắng [C] xóa nối đuôi [D7] nhau vỗ [G] bờ.
[Am] Cho lòng ta [D7] vẫn yêu em thiết [G] tha.

Để kết :
[G] Nha Trang thân yêu [G] ơi ! Ta nguyện [G7] sống bên [C] người.
[Am] Nha Trang bao thân [D7] thương, ta nguyện [G] hát về [G] người.
[Am] Nguyện làm sóng trắng [C] xóa nối đuôi [D7] nhau vỗ [G] bờ.
[Am] Cho lòng ta [D7] vẫn yêu em thiết [G] tha.

STYLE: Valse

Quê hương hàng dương xanh, trời biển xanh sóng hát yên lành . Ôi trời Thu xanh tan biến trong sóng xanh rờn. Đêm đèn sao lung linh như mắt em vẫn mong chờ. Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm.

Chorus 1 : Nơi đây bao người dân quen vượt sóng đêm ngày. Vui say cho tương lai, cho tổ quốc đẹp giàu. Từng đợt sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Như tình yêu dấu quê hương thiết tha.

Nơi đây người dân quê tôi thường sống trong tiếng sóng vỗ bờ. Bao ngày thơ ngây biển hát ru khúc ru hời. Mai dù xa nơi đây lòng vẫn nghe sóng vỗ tâm hồn. Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm .

Chorus 2 : Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người. Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người. Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

Để kết : Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người. Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người. Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

== DẠO NHẠC ==

Quê hương hàng dương xanh, trời biển xanh sóng hát yên lành . Ôi trời Thu xanh tan biến trong sóng xanh rờn. Đêm đèn sao lung linh như mắt em vẫn mong chờ. Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm.

Chorus 1 : Nơi đây bao người dân quen vượt sóng đêm ngày. Vui say cho tương lai, cho tổ quốc đẹp giàu. Từng đợt sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Như tình yêu dấu quê hương thiết tha.

Nơi đây người dân quê tôi thường sống trong tiếng sóng vỗ bờ. Bao ngày thơ ngây biển hát ru khúc ru hời. Mai dù xa nơi đây lòng vẫn nghe sóng vỗ tâm hồn. Con sóng dịu hiền ru như tiếng nôi những tháng năm .

Chorus 2 : Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người. Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người. Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

Để kết : Nha Trang thân yêu ơi ! Ta nguyện sống bên người. Nha Trang bao thân thương, ta nguyện hát về người. Nguyện làm sóng trắng xóa nối đuôi nhau vỗ bờ. Cho lòng ta vẫn yêu em thiết tha.

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Fingerstyle Guitar Cho Người Mới Bắt Đầu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)